Om projektet

Om projektet

Foto: Ulrik Lötberg

Med nya kunskaper hoppas vi kunna gynna de stora tärnorna och även i framtiden få njuta av de färgstarka fåglarna längs Östersjöns kuster och skärgårdar. Ett steg som vidtagits är att Projekt Skräntärna åter startats upp, denna gång i SOF:s regi. Projektet, som tidigare drevs av Roland Staav under främst 1980- och 1990-talet, var då verksamt inom ramen för WWF. Verksamheten inom projektet innefattade bl.a. genomgripande studier av häckande koloniers utveckling och häckningsframgång, bl.a. genom ringmärkning av ungar. Nu drivs projekt Skräntärna av Ulrik Lötberg och finanseras av Alvins fond, Lindbergs stiftelse, WWF, Lundbergs stiftelse, Upplandsstiftelsen, BirdLife Sverige, Luleå kommun, länstyrelser pch privata gåvor.

Under 2010 återstartades projeket och inriktningen kommer att vara att se till att en årlig inventering av den svenska skräntärnepopulationen sker, men även fortsatt forskning kring skräntärnorna där ringmärkning och färgmärkning av skräntärneungar ingår. Projekt skräntärna är tänkt att agera i symbios med det åtgärdsprogram för skräntärna som finns och som genomförs av landets länsstyrelser. Inom ÅGP finns ett åtagande att inventering av skräntärna skall ske. Projekt skräntärna kommer t.ex. att stötta ÅGP genom att föreslå personer som kan genomföra inventeringar och ringmärkningar som ingår i ÅGP. Projektet kommer årligen att sammanställa fakta kring artens häckningsframgång, genomförda åtgärder, hotbilder och diverse informationsinsatser.

Projektet har också startat upp ett samarbete med Lunds universitet, (professor Susanne Åkesson). Samarbetet går ut på att bla studera fåglarnas rörelser och migreringar genom att använda gps-loggar.