Erling Jirle

Erling Jirle (sammankallande, webbredaktör) 
Biologiska institutionen, Lunds universitet.
Hemadress: Måsvägen 10B, 227 33 LUND
Telefon: 046-222 49 99
E-post     Hemsida arbetet    Privat hemsida

Tommy Tyrberg

Tommy Tyrberg 
Kimstadsvägen 37, 610 20 Kimstad
tel hem: 011-532 20, mobil 0707-30 06 51
E-post

Johan Fromholtz

Johan Fromholtz 
Grev Turegatan 35, 114 38 Stockholm
tel hem: 08-665 09 92, mobil 0709-85 09 92
E-post

Markus Lagerkvist

Markus Lagerqvist
Hovås
E-post

Gustav Asplund, Tk

Gustav Asplund (ny ledamot 2019)

Stockholm

E-post

Referensgrupp:
I syfte att bygga besluten på en bredare och djupare kompetens har Tk skapat en informell grupp av facktaxonomer eller särskilt insatta och intresserade personer till sig för rådgivning. Denna informella sammanslutning kallas Referensgruppen (Rg).  Rg får tillsänt sig frågor med taxonomiska spörsmål av Tk.

Prof. Per Alström, Zooekologi, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet  E-post  Hemsida
Prof. Staffan Bensch, MEMEG, Biologiska institutionen, Lunds universitet. E-post Hemsida
Prof. emer. Mats Björklund, Zooekologi, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. Epost
Prof. Per G. P. Ericson, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Webbsida
Ulf Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Webbsida
Prof. Urban Olsson, Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Webbsida

Uppdaterat 2 oktober 2020.