Familjelistan, version 15

Markblåkråka
De fem arterna i familjen markblåkråkor finns bara på Madagaskar. På bilden en
fjällig markblåkråka Geobiastes squamiger. Foto: Markus Lagerqvist

Aktuella versioner:

Bakgrund och förklaringar

Denna lista är främst till för att ge uppdaterade svenska namn på alla fågelfamiljer, inklusive nybildade, föreslagna, strukna samt utdöda familjer.

Listan följer IOC version 9.2, publicerad juni 2019.

De engelska familjenamnen följer IOC-listans namn, vi har övergett den tidigare modellen med enklare fåordigare engelska familjenamn. De svenska familjenamnen har vi däremot försökt hålla så korta som möjligt (t.ex Ärlor, inte Ärlor och piplärkor).

De svenska namnen i familjelistan baserades  i första versionen på en lista av Ragnar Hall till Nationalencyklopedin (NE, 1991), gjord i samarbete med Tommy Tyrberg. Senare versioner 2, 3, 4, 5 och 6 är gjorda av Erling Jirle i samråd med Tommy Tyrberg. De senaste versionerna är gjorda av Erling Jirle, Markus Lagerqvist och Tommy Tyrberg i Tk.

Observera: Svenska familjenamn skrivs per definition alltid i pluralis, även i enartsfamiljer (monotypiska) till skillnad mot engelska familjenamn som är antingen i singularis eller i pluralis.

 

Fågelordningar

Lista över alla världens fågelordningar finns här: Version 15, med IOC:s förslag på ny systematik: (pdf, 35 kB)

 

Tk, 28 juli 2019.