Familjelistan, version 16

Markblåkråka
De fem arterna i familjen markblåkråkor finns bara på Madagaskar. På bilden en
fjällig markblåkråka Geobiastes squamiger. Foto: Markus Lagerqvist

Aktuella versioner:

Bakgrund och förklaringar

Denna lista är främst till för att ge uppdaterade svenska namn på alla fågelfamiljer, inklusive nybildade, föreslagna, strukna samt utdöda familjer.

Listan följer IOC version 10.2 (juli 2020), förutom den inbördes ordningen mellan andfåglar och hönsfåglar, som kommer att ändras till denna ordning av IOC i version 11.1 (januari 2021).

252 familjer listas, varav en är utdöd.

De engelska familjenamnen följer IOC-listans namn. De svenska familjenamnen har vi däremot försökt hålla så korta som möjligt (t.ex ”Änder”, inte ”Änder, gäss och svanar” eller ”Ärlor”, inte ”Ärlor och piplärkor”).

De svenska namnen i familjelistan baserades  i första versionen på en lista av Ragnar Hall till Nationalencyklopedin (NE, 1991), gjord i samarbete med Tommy Tyrberg. Senare versioner 2, 3, 4, 5 och 6 är gjorda av Erling Jirle i samråd med Tommy Tyrberg. De senaste versionerna är gjorda av Jirle, Lagerqvist och Tyrberg i Tk.

Observera: Svenska familjenamn skrivs per definition alltid i pluralis, även i enartsfamiljer (monotypiska) till skillnad mot engelska familjenamn som är antingen i singularis eller i pluralis.

 

Fågelordningar

För att se fågelordningar hänvisas till Officiella listan över alla världens fågelarter.

 

Tk, 5 oktober 2020.