Inventeringar i BirdLife Sveriges regi

Brun kärrhök, hane. Riksinventeringsart 2010. Foto: Bosse Carlsson

Riksinventeringen som bedrivits av SOF–BirdLife sedan 1969 (1957) har från och med 2015 blivit ersatt av Sjöfågeltaxeringen – som fokuserar på arter som häckar i sjöar, våtmarker och längs kusterna. Det finns två huvudanledningar till detta:

1) det är svårt att administrera en årlig inventering av enskilda arter, särskilt eftersom de flesta kräver olika inventeringmetoder och den geografiska spridningen är ofta ojämn, vilket gör det svårt att tolka resultaten.

 

2) befintlig, rikstäckande inventering har dålig täckning för just de arter som häckar i sjöar och våtmarker.

 

Den nya inventeringen – Sjöfågeltaxeringen – har en tydlig metod som är enkel att repetera från år till år. Mer information kan om Sjöfågeltaxeringen hittar ni här.