Riksstämman

Regionalföreningar och medlemmar kallas respektive inbjuds till digital riksstämma 2021. Medvärdar är Stockholms Ornitologiska Förening (StOF). Regionalföreningarna utser ombud som representanter för respektive förening. Enskilda medlemmar är också välkomna att delta på riksstämman, men utan rösträtt.

 

Riksstämman hålls söndagen den 25 april. Lördagen den 24 april hoppas vi kunna anordna ett seminarium, information om detta kommer presenteras så fort det är klart. 

 

Motioner ska vara inlämnande senast den 22 februari. De skickas till lotta.berg@birdlife.se. En motion till ordinarie riksstämma får lämnas av regional­­förening eller av minst fem medlemmar gemensamt. Styrelsen ska yttra sig till riksstämman över motionen. Även de motioner som lämnades in till 2020 års riksstämma, vilka bordlades, kommer att behandlas på riksstämman 2021.

 

Anmälan görs här

 

Program för seminarium

Presenteras senare

Program för riksstämman

Presenteras senare