Riksstämman

Regionalföreningar och medlemmar kallas respektive inbjuds till riksstämman 2021. Riksstämman arrangeras tillsammans med Stockholms Ornitologiska Förening (StOF). Regionalföreningarna utser ombud som representanter för respektive förening. Enskilda medlemmar är också välkomna att delta på riksstämman, men utan rösträtt.

 

Anmälan görs här

 

Riksstämman hålls den 24–25 april. Vi inleder riksstämman fredagen den 23 april med ett seminarium och information om detta samt riksstämmans program presenteras senare på denna sida. Vi hoppas verkligen att vi får möjligheten att genomföra en fysisk riksstämma tillsammans och önskemålet är att hålla evenemanget i Stockholmstrakten tillsammans med Stockholms Ornitologiska Förening. Vi kommer givetvis att följa de restriktioner och riktlinjer gällande pandemin som finns vid det aktuella tillfället.

Besked om hur riksstämman genomförs lämnas senast den 26 februari.

Program för seminarium

Presenteras senare

Program för riksstämman

Presenteras senare