Redaktion

Niklas Aronsson

Niklas Aronsson har varit redaktör för Vår Fågelvärld i åtta år. Han har också gett ut flera böcker om fåglar, däribland Mata Fåglar, Holkliv och Fågeldagbok (2019). Niklas är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och biologi, men valde journalistiken efter att ha gått på journalisthögskolan i mitten av 90-talet. Förra året kunde man även se honom i SVT:s Det stora fågeläventyret.

 

Till vardags bor Niklas i Torslanda på Västkusten med sambo och fyra barn. Han spelar gärna tennis ett par gånger i veckan och fotograferar insekter och växter. Förutom att vara redaktör för Vår Fågelvärld är han också redaktör för Svenska botaniska föreningens medlemstidning Vilda Växter. En hel del arbete läggs också ned på att vara administratör av den ständigt ökande facebookgruppen Fåglar inpå Knuten med i skrivande stund 47 000 medlemmar.

Min föresats som redaktör är att kunna ge så mycket läsglädje och kunskap till alla medlemmar i föreningen som möjligt. Oavsett på vilken nivå man befinner sig på ska det finnas något i varje nummer av Vår Fågelvärld. Den ska spegla de ben som föreningen står på: fågelintresse, fågelforskning och fågelskydd. Jag vill göra en tidning som berör och som väcker debatt och är något man längtar efter.

Niklas Aronsson

Redaktör: Niklas Aronsson
E-post: niklas.aronsson@birdlife.se
Telefon: 0739 – 15 60 99