Anmälan till Riksstämman 2020

Utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer tagna den 1 april, så är BirdLife Sveriges fysiska riksstämma avbokad. 

 

Den 25 april kl. 13.00 sker ett digitalt möte med regionalföreningarna där riksstämmans prioriterade punkter gås igenom. 

Senast den 26 april röstar regionalföreningarnas utvalda delgater och skickar in sina svar digital. (Dessa skickas även in fysiskt för kontroll och arkivering)

 

Tack till regionalföreningarna som hjälper oss att genomföra större delen av riksstämman genom att delta och rösta på detta sätt.

Regionalföreningar och medlemmar kallas respektive inbjuds till riksstämman 2020 då vi också firar föreningens 75-års jubileum. Riksstämman arrangeras tillsammans med Stockholms Ornitologiska Förening (StOF). Riksstämman håll på fina Sånga-Säby på Ekerö den 25-26 april med en inledande dag den 24 april då vi håller ett seminarium.

Regionalföreningarna utser ombud som representanter för respektive förening. Enskilda medlemmar är välkomna att delta på riksstämman, men utan rösträtt. 

 

Om avanmälan görs senare än 2 veckor före stämman kommer debitering att ske. Fakturan för boendet skickas till regionalföreningen. Ytterligare detaljer längre ner på sidan.