Anmälan till Riksstämman 2020

Kallelse / Inbjudan till jubileumsriksstämman 2020

Regionalföreningar och medlemmar kallas respektive inbjuds till riksstämman 2020 då vi också firar föreningens 75-års jubileum. Riksstämman arrangeras tillsammans med Stockholms Ornitologiska Förening (StOF). Riksstämman håll på fina Sånga-Säby på Ekerö den 25-26 april med en inledande dag den 24 april då vi håller ett seminarium.

Regionalföreningarna utser ombud som representanter för respektive förening. Enskilda medlemmar är välkomna att delta på riksstämman, men utan rösträtt. 

 

Om avanmälan görs senare än 2 veckor före stämman kommer debitering att ske. Fakturan för boendet skickas till regionalföreningen. Ytterligare detaljer längre ner på sidan.

 

Fredag 24 april mellan kl. 10.00 och 16.30 har vi som traditionen bjuder ett seminarium. 2020 handlar det om Föreningens historia och framtid:

 

Fåglar och fågelskådning för 75 år sedan, idag och om 75 år.

Ett översiktligt program kommer att publiceras här under våren.

När:

Riksstämman hålls 25–26 april. Fredag 24 april anordnas ett seminarium; se nedan.

Var:

Riksstämman genomförs på Sånga-Säby Hotell & Konferens på Ekerö, Svartsjö, där det blir inkvartering i tvåbäddsrum och i enstaka enkelrum.

 

Resa:

Vi rekommenderar tåg eller buss till Stockholm C. Hur man tar sig vidare till Sånga-Säby Hotell & Konferens med allmänna kommunikationer, se deras hemsida www.sanga-saby.se. BirdLife svarar för reskostnaden för en person per regionalförening. Blankett för reseutlägg skickas in efter stämman.

 

Motioner:

Motioner ska vara inlämnande senast den 24 februari. De skickas till lotta.berg@birdlife.se. En motion till ordinarie riksstämma får lämnas av regional­­förening eller av minst fem medlemmar gemensamt. Styrelsen ska yttra sig till riksstämman över motionen. OBS! Det är viktigt att hålla tiden för att styrelsen ska hinna behandla motionen.

 

Seminariet: Fredag 24 april mellan kl. 10.00 och 16.30 har vi som traditionen bjuder ett seminarium. 2020 handlar det om Föreningens historia och framtid: Fåglar och fågelskådning för 75 år sedan, idag och om 75 år. Ett översiktligt program kommer att publiceras på denna sida.

 

Kvällsprogram:

Under fredag kväll och lördag kväll arrangerar BirdLife och StOF underhållning och intressanta föredrag.

 

Riksstämman:

Riksstämman inleds lördag 25 april kl. 9.00 och avslutas till lunch på söndag 26 april. Sedvanliga stämmoförhandlingar inklusive val till styrelsen, årsredovisning och verksamhetsplan behandlas, liksom motioner. Särskilda uppdrag från förra riksstämman kommer också att rapporteras. Det finns möjlighet att föreslå ärenden och frågor som kan tas upp på stämman. Dessa ska skickas till lotta.berg@birdlife.se i god tid före stämman.

Vill du läsa Vår Fågelvärld digitalt? Den finns som smidig pdf-tidning och passar lika bra på datorn som i mobilen. Anmäl din ändring till medlem@birdlife.se