Anmälan till Riksstämman 2021

Regionalföreningar och medlemmar kallas respektive inbjuds till riksstämman 2021. Riksstämman arrangeras tillsammans med Stockholms Ornitologiska Förening (StOF). Regionalföreningarna utser ombud som representanter för respektive förening. Enskilda medlemmar är också välkomna att delta på riksstämman, men utan rösträtt.

 

Anmälan ska göras via formuläret längst ner på denna sida senast den 15 mars. Bekräftelse kommer via e-post.

 

Riksstämman hålls den 24–25 april. Fredag 23 april anordnas ett seminarium, information om detta kommer presenteras senare på vår hemsida. Vi hoppas verkligen att vi får möjligheten att genomföra en fysisk riksstämma tillsammans och önskemålet är att hålla riksstämman i Stockholmstrakten tillsammans med Stockholms Ornitologiska Förening. Vi kommer givetvis att följa de restriktioner och riktlinjer gällande pandemin som finns vid det aktuella tillfället. Vi återkommer i frågan, och alla berörda ombedes hålla koll på vad vi skriver om detta här på denna sida. Besked om hur riksstämman genomförs lämnas senast den 26 februari.

 

Motioner ska vara inlämnande senast den 22 februari. De skickas till lotta.berg@birdlife.se. En motion till ordinarie riksstämma får lämnas av regional­­förening eller av minst fem medlemmar gemensamt. Styrelsen ska yttra sig till riksstämman över motionen. Även de motioner som lämnades in till 2020 års riksstämma, vilka bordlades, kommer att behandlas på riksstämman 2021.

 

Fredag 23 april mellan kl. 10.00 och 16.30 har vi som traditionen bjuder ett seminarium. Om inte pandemin tillåter oss en fysisk träff så hoppas vi kunna anordna ett digitalt seminarium med föreläsare! Ett översiktligt program kommer att finnas på hemsidan www.birdlife.se/riksstamman

 

Riksstämman inleds lördag 24 april kl. 09.00 och avslutas till lunch på söndag 25 april. Sedvanliga stämmoförhandlingar inklusive val till styrelsen, årsredovisning och verksamhetsplan behandlas, liksom motioner.

När du anmäler dig i formuläret nedan så sparas uppgifter om dig för att kunna hantera ditt deltagande på riksstämman. Deltagarlista med namn och tillhörighet delas med övriga deltagare på mötet men används inte i annat syfte och delas inte med tredje part. Du har inte rätt att dela deltagarlistan vidare.

Anmälan till riksstämman 2021

 • UPPGIFTER OM DIG

  Endast en person per anmälan tack. • UPPGIFTER FÖR FAKTURERING

 • Välj ovan vart fakturan skall gå. Är du inte anställd i BirdLife Sverige, representant för en regionalförening eller har ett företag så faktureras du privat.
 • Fakturan för boendet betalas av regionalföreningen om du representerar en sådan. Skriv här vilken regionalförening du representerar och nedan till vilken adress fakturan ska skickas.


 • T.ex. ordförande, kassör, ledamot.

 • UPPGIFTER OM BOENDE MED HELPENSION

  Priser kan inte redovisas i dagsläget då boendet inte är bokat. Om du bokar in dig i dubbelrum, skriv i anvisat fält vem du vill dela rum med. Den personen måste också fylla i egen anmälan, och då skriva ditt namn i det fältet.
 • Lättdryck ingår – alkoholhaltig dryck betalar var och en. Allt boende inkluderar alla måltider, lakan och städning.


 • Observera, torsdag middag ingår inte i helpension och betalas av var och en på plats, dock behöver vi veta om du planerar att äta då matens förbeställs.
 • Vi utgår från att du är med vid alla måltider mellan din första och sista måltid. Är det någon frånvaro du vill meddela så skriv det under övrig information längre ner.

 • UPPGIFTER OM DAGSBESÖKARE

  Priser kan inte för närvarande redovisas. Denna delen gäller för dig som besöker riksstämman över dagen och inte bor över.
 • Besöker över dagen och har inget boende. Välj ett eller flera alternativ genom att hålla nere ctrl-tangenten när du klickar.

 • ÖVRIG INFORMATION

 • Specificera gärna noga så vi kan tillgodose dina behov. • RESA OCH TRANSPORT

  Information om resor skickas ut när boende och konferens är bokat.