Miljöövervakning med hjälp av fåglar

I Sverige har det räknats fåglar på ett standardiserat sätt sedan lång tid tillbaka. Räkningar genomförs i huvudsak av SOF:s medlemmar under ledning av forskare vid Lunds universitet. Med hjälp av fågelräkningarna kan forskarna följa förändringar i den svenska fågelfaunan och söka förklaringar till förändringarna. Fåglar är mycket goda indikatorer på hur natur och miljö mår eftersom de är förhållandevis lätta att studera och räkna.

Nedan finns länkar till ett par av de viktigare standardiserade fågelräkningarna som finns i Sverige.

Svensk fågeltaxering

Sjöfågeltaxeringar