Sveriges fågelstationer

Vid Sveriges drygt 20 fågelstationer bedrivs ett omfattande forskningsarbete, huvudsakligen på ideell bas. Ringmärkning och olika inventeringsprojekt, ofta i miljöövervakande syfte, dominerar verksamheten. Mer än hundra tusen fåglar ringmärks årligen på våra fågelstationer. Många gymnasieungdomar gör sitt specialarbete på en fågelstation och på en del stationer bedrivs specifika projekt i samarbete med universitet och högskolor. Fågelstationerna är viktiga plantskolor för blivande forskare inom ornitologi. 

 

De flesta fågelstationer tar emot frivillig arbetskraft (ibland betalas också viss ersättning) som assistenter, inventerare och ringmärkare. Assistenter behöver inga särskilda förkunskaper och att arbeta som assistent är ett utmärkt sätt att få en inblick i vad fågelstationsarbete innebär. Säsongen varierar beroende på var stationen ligger. Kuststationerna har oftast verksamhet under fåglarnas vår- och höstflyttning och ibland under häckningssäsongen. Särskilt höstflyttningen kan på kuststationerna innebära stora fågelmängder. Inlandsstationerna har i regel sin mest aktiva period under häckningssäsongen då olika inventerings- och ringmärkningsprojekt genomförs. 

 

Att arbeta på fågelstation är både stimulerande och spännande och ett utmärkt sätt att utveckla sitt fågelintresse tillsammans med andra likasinnande. Samtidigt gör man en värdefull insats för fågelforskningen. 

 

I boken ”Fågelåret” som ges ut av BirdLife Sverige hittar du årliga rapporter från fågelstationer och deras postadresser. 

 

Välkommen att ta kontakt! 

 

Svenska fågelstationer

1. Eggegrunds fågelstation 
Hemsida   

E-post

 

2. Falsterbo fågelstation

Hemsida

E-post

 

3. Getteröns fågelstation 

Hemsida
E-post

 

4. Hammarö fågelstation

Hemsida
E-post

 

5. Haparanda Sandskär fågelstation 
Hemsida
E-post

 

6. Hartsö-Enskär fågelstation

Hemsida
E-post

 

7. Hornborgasjöns fältstation 

Hemsida
E-post

 

9. Kvismare fågelstation 

Hemsida
E-post

 

10. Landsjöns fågelstation 

Hemsida
E-post

 

11. Landsorts fågelstation

Hemsida
E-post

 

12. Nedre Helgeåns fågelstation 

Hemsida
E-post

13. Nidingens fågelstation 

Hemsida
E-post

 

14. Ottenby fågelstation

Hemsida
E-post

 

15. Röda Grind fågelstation
Hemsida
E-post

 

16. Stora Fjäderäggs fågelstation 

Hemsida

E-post

 

17. Sundre fågelstation

Hemsida

E-post

 

18. Tåkerns fältstation

Hemsida
E-post

 

19. Utklippans fågelstation

Hemsida
E-post

 

20. Torhamns fågelstation 

Hemsida
E-post

 

21. Ånnsjöns fågelstation

Hemsida
E-post

 

22. Umedeltats Fältstation

Hemsida
E-post

23. Grosshamns Fältstation
Hemsida
E-post

Foto: Martin Alexandersson
Eggegrund fågelstation. Foto: Martin Alexandersson