Aktuella projekt

Föreningen förfogar över eller sitter med i ett antal olika fonder som kan stötta amatörforskning genom stipendier. Ansökningar till föreningens fonder kan gälla olika typer av artprojekt, inventeringsprojekt eller liknande.

Läs mer här

Projekt under 2020

28 sep 2020

Pungmes – Projekt Remiz

Pungmesens häckningsbiologi   Projektet inleddes redan på 1970-talet av Olof Persson och Peter Öhrström för att följa pungmesens invandring till…

Pungmesens häckningsbiologi   Projektet inleddes redan på 1970-talet av Olof Persson och Peter Öhrström för att följa pungmesens invandring till Sverige. I samband med en tydlig expansion under 1980-talet upptäckte vi att parningsmönstret var betydligt mer komplext än vad som tidigare var beskrivet. Att en hane kunde bygga flera bon i följd och para sig med flera honor var känt…

Läs mer

18 maj 2020

Nytt fågeltorn i Lidköping

Lidköpings Fågelklubb håller på att med stöd av BirdLife Sverige och VGOF färdigställa ett fågeltorn vid Nyckelberg i norra delen…

Lidköpings Fågelklubb håller på att med stöd av BirdLife Sverige och VGOF färdigställa ett fågeltorn vid Nyckelberg i norra delen av Söne mad. Maden är en ca 2 km2 stor våtmark i östra Lidköpings kommun med direkt anslutning till Vänern. Den utgör ett viktigt habitat för rastande och häckande våtmarksfåglar. Tidigare inventeringar har utförts på marknivå och långt avstånd. Men…

Läs mer

5 maj 2020

Inventering av fågelmyrar i Östergötland

Statusen för några av Östergötlands mer sällsynta häckfåglar på myrar, t ex ljungpipare, grönbena och storspov, är relativt dåligt känd.…

Statusen för några av Östergötlands mer sällsynta häckfåglar på myrar, t ex ljungpipare, grönbena och storspov, är relativt dåligt känd. Därför ska sex av de viktigaste fågelmyrarna i landskapet inventeras i år. Detta sker i samarbete mellan Östergötlands Ornitologiska Förening och lokala fågel- och naturföreningar. Myrarna har inventerats tidigare, en del så långt tillbaka som på 1980-talet. Därför finns det…

Läs mer

23 aug 2018

BirdLife Sverige i Afrika

BirdLife Sverige stödjer ”The Nigerian Bird Atlas Project NiBAP” ett projekt som drivs av A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI),…

BirdLife Sverige stödjer ”The Nigerian Bird Atlas Project NiBAP” ett projekt som drivs av A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI), beläget i Jos i centrala Nigeria. Projektet, det första projektet av sitt slag i Västafrika, har nu bedrivits i drygt 2 år. Sedan tidigare finns det liknande projekt i södra Afrika och i Kenya och tanken är att det skall…

Läs mer