Taxonomikommittén (Tk)

Taxonomikommitténs (Tk) uppdrag är att utföra taxonomiska bedömningar när det gäller fåglar som regelmässigt förekommer inom Västpalearktis och att med dessa som grund fastställa och kontinuerligt uppdatera SOF/BirdLife Sveriges officiella lista över fågelarter inom nämnda område. Tk ansvarar också för namngivning och systematik.

Tjäder
Tjäder Tetrao urogallus. Foto: Markus Lagerqvist.

Senaste nytt från Taxonomikommittén

2020-11-01

Ny lista från Tk – underartslistan

Nu finns Taxonomikommitténs nya Sverigelista även i en variant med underarterna inlagda, varav en del fått svenska namn. Båda sverigelistorna har fyndsiffror från Fågelåret 2019…

Nu finns Taxonomikommitténs nya Sverigelista även i en variant med underarterna inlagda, varav en del fått svenska namn. Båda sverigelistorna har fyndsiffror från Fågelåret 2019 inlagda. Principerna för de svenska underartsnamnen finns sist i Rapport 11. Under meny Rapporter & dokument finns nu både den långa kompletta Rapport 11, och den förkortade versionen som kom med senaste Vår Fågelvärld (nr.…

Läs mer

2020-10-15

Inga sof(f)-kryss i ny Tk-rapport

I Taxonomikommitténs 11:e rapport utökas inte Sverigelistan med några nya arter. Däremot urskiljs flera som mycket väl kan dyka upp i Sverige i framtiden. Flera…

I Taxonomikommitténs 11:e rapport utökas inte Sverigelistan med några nya arter. Däremot urskiljs flera som mycket väl kan dyka upp i Sverige i framtiden. Flera välkända svenska häckfåglar får också nya släktesnamn och listan med svenska namn på underarter har till slut fastställts. Rapport 11 inkluderar listan med underartsnamn och en uppdaterad VP-lista med ny systematisk ordning finns att läsa…

Läs mer

2019-07-28

Uppdaterade listor över fågelnamn

Nu är "Officiella listan med svenska namn på alla världens fågelarter" uppdaterad, totalt 10 916 arter. I och med att IOC publicerade sin nya version…

Nu är "Officiella listan med svenska namn på alla världens fågelarter" uppdaterad, totalt 10 916 arter. I och med att IOC publicerade sin nya version 9.2 i juni har Taxonomikommittén lagt in de nya arter som beskrivits, eller ändrat namn på arter som lumpats. Icke-tättingarna har dessutom fått ändrad systematisk ordning. Vad som ändrat finns på sidan "Förändringar i listan".…

Läs mer

2019-04-10

Rapport 10 från Tk – 3 nya splittar

10 april publicerades Taxonomikommitténs Rapport 10 med taxonomiska uppdateringar som berör Västpalearktis. Tre av dem påverkar den svenska listan; knölsvärtan delas upp i två arter (amerikansk…

10 april publicerades Taxonomikommitténs Rapport 10 med taxonomiska uppdateringar som berör Västpalearktis. Tre av dem påverkar den svenska listan; knölsvärtan delas upp i två arter (amerikansk och sibirisk), medelhavsstenskvättan i två arter (västlig och östlig) samt vitgumpad buskskvätta i två arter (vitgumpad buskskvätta och amurbuskskvätta). Hela Rapport 10 finns att läsa under "Rapporter & dokument". En förkortad version har publicerats i…

Läs mer

Mer nyheter i Tk:s nyhetsarkiv

Skriv till Tk:s sammankallande: e-post
(Vill du skriva direkt till en person, se sidan ”Ledamöter”)