Landsomfattande inventering berguv

BirdLife Sverige genomförde åren 2019 – 2020 en nationell inventering av berguv som inventerats vid sju tillfällen de senaste 75 åren. Syftet med inventeringen var att med ornitologers gemensamma ansträngningar få fram data för en art där den allmänna rapporteringen inte ger tillräckligt med uppgifter för att skatta det häckande beståndet.

 

Resultat från inventeringen 2019-2020 kommer att publiceras i Vår Fågelvärld nr 1/2021

Foto: Patrik Olofsson