Metod och protokoll

Några enkla beskrivningar av organisation, syfte och grundupplägg är som följer (det räcker inte att läsa enbart punkarna nedan): 

Ladda ned den fullständiga metoden här

Hitta protokoll här och ladda ner protokoll för koordinater punkter/slingor här.

  • Inventeringen är ett samarbete mellan SOF BirdLife och Svensk Fågeltaxering (SFT). SOF BirdLife arbetar tillsammans med regionalföreningarna för att rekrytera och koordinera inventerare. SFT huvudsakligen ansvarar är att ta hand om data och för att analysera och avrapportera dessa.
  • Syftet är att insamla data som i första läget kan användas för att beräkna trender för våtmarksfåglar, dvs. att följa populationsförändringar, samt att öka intresset för att inventera och arbeta med miljöövervakning på ideell basis.
  •  Inventeringen omfattar alla typer av våtmarker utom mossar (som på nationell nivå täcks väl av standardrutterna). Detta innebär att miljöer som sjöar, vattendrag, småvatten, strandängar och kuststräckor kan ingå.
  • Inventeringen omfattar fågelarter knutna till vatten och våta miljöer, samt rovfåglar men inte tättingar (t.ex. lommar, doppingar och andfåglar).
  • Inventeringen innebär att man räknar förekommande fågelindivider, inte antal häckande par. Givet viss insamling av extrainformation kan möjligen bedömt antal häckande par beräknas utifrån grunddata, men det är inte syftet i första hand.
  • Inventeringen sker en gång per år inom en förutbestämd period i maj månad. Inventeringsperioden är 10-25 maj i Götaland och Svealand, samt 15-31 maj i Norrland(med viss dragning mot senare delen ju längre norrut man kommer)
  • Det kommer att finnas tre sätt att inventera inom systemet. Dessa är a) punktrutt, b) fågeltornsräkning och c) inventeringsslinga. De olika varianterna förklaras i detalj i metoden vilken du finner här.
  • När man väl startat ett sätt att räkna på en plats är meningen att man sedan fortsätter att räkna på samma sätt framöver. T.ex. om en sjö inventeras med en punktrutt måste räkningen ske från samma punkter året efter. Det räcker alltså inte bara att räkna fåglar vid samma sjö men från nya punkter.
  • En rutt/slinga är inte personlig utan kan tas över av ny inventerare om den förste inventeraren inte längre kan fortsätta med rutten följande år. Man kan också vara flera personer som tillsammans delar på en gemensam rutt/slinga.
  • Inventeringsresultaten är tänkta att ingå som en del i de inventeringar och analyser som genomförs av SFT och kan därmed ses som ett tillägg till den nationella fågelövervakningens existerande program. Några särskilda medel från den nationella miljöövervakningen finns dock inte att tillgå för detta projekt i nuläget.

Har du frågor eller vill ha mer information?  

Vänligen kontakta er regionala koordinator,

Ulrik Lötberg (ulrik.lotberg@birdlife.se) eller
Linus Hedh (linus.hedh@birdlife.se).