Kortrapporter från tidigare år

Sidensvansar på vintermatning. Foto: Niklas Aronsson

Nedan listas de kortrapporter som skickats ut till dem som deltagit under tidigare ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. När själva räkningen genomförs (sista helgen i januari) kan resultaten följas live på sidan www.vinterfaglar.se

 

Kortrapporten innehåller oftast en ”topplista” och några sammanfattande reflektioner över det som är mest anmärkningsvärt just detta år.

 

Vinterfågelrapport 2020

Vinterfågelrapport 2019

Vinterfågelrapport 2018

Vinterfågelrapport 2017

Vinterfågelrapport topplista 2015

Vinterfågelrapport 2014

Vinterfågelrapport 2013

Vinterfågelrapport 2012

Vinterfågelrapport 2011

Vinterfågelrapport 2010

Vinterfågelrapport 2009

Vinterfågelrapport 2008

Vinterfågelrapport 2007

Vinterfågelrapport 2006