Dokument för riksstämman

Här hittar du motioner, program, deltagarförteckning och andra dokument rörande riksstämman 2020

(Publiceras allteftersom de inkommer)

Klicka på pdf-ikonen för att ladda ner.

(nedan kommer)
Redovisningar från föreningen

Övriga ärenden