Tidskrifter

BirdLife Sverige ger ut tre tidskrifter. Vår Fågelvärld är föreningens huvudtidskrift och handlar främst om vår egen fågelvärld, men speglar även fåglar och fågelskydd i andra delar av världen. Ornis Svecica är föreningens vetenskapliga tidskrift. 

Vår Fågelvärld publiceras även digitalt och kan erhållas som digital tidskrift i medlemskapet för dig som vill göra en extra miljöinsats. 

 

Som medlem i BirdLife Sverige i får du medlemstidningen Vår Fågelvärld. Du kan välja till BirdLife the Magazine för 180 kr och/eller Fågelåret för 95 kr.

Priser för medlemskap och tillval ser du enklast här.

Medlemmar i BirdLife Sverige har möjlighet att prenumerera på BirdLife Internationals tidningBirdLife the Magazine (tidigare World Birdwatch). Tidningen innehåller artiklar om aktuella fågelskyddsinsater och -händelser från hela världen.

 

Du får BirdLife the Magazine med fyra nummer i din brevlåda för 160 kronor om året. Kontakta medlemsservice om du är intresserad av senaste nytt inom internationellt fågelskydd.

Nationella rapportkommittén samarbetar med landets regionala rapportkommittéer (rrk) för att sammanställa rapporten Fågelåret. I rapporten följs trender i fågellivet liksom arter med stort naturvårdsintresse.


Du får Fågelåret en gång om året för 95 kr. Kontakta medlemsservice för att tacka ja.