Volontärer

Falsterbo 2019. Foto: Anette Barr

Vill du bli volontär för BirdLife Sverige?

Inom BirdLife Sverige vill vi gärna ta hjälp av frivilligarbetande volontärer eller som vi föredrar att se det; aktiva medlemmar. Ett volontäråtagande kan se ut på olika sätt men för tillfället är det främst volontärer för Trandansen, Ottenbyvolontärer och Naturpedagogiska dagarna som utbildats.

 

Du får du lära dig om riksföreningen BirdLife Sverige, regionala föreningar och lokala fågelklubbar. För närvarande har vi ingen utbildning planerad, men anmäl gärna ditt intresse nedan och tala om var du bor.

För mer information, kontakta stina.rigback@birdlife.se

Falsterbo 2019. Foto: Anette Barr