Fåglar är fantastiska

Vid en ”Fåglar är fantastiska”-aktivitet visar BirdLife Sveriges volontärer upp fåglar för människor som rör sig på platsen för aktiviteten. Poängen är att fågelvisningen genomförs där det rör sig många människor och inte som det av tradition varit att man genomfört organiserade ”exkursioner” för redan intresserade. Målet har då varit att kunna visa det som är lite mer speciellt. Med ”Fåglar är fantastiska” visar vi fåglar där många människor är i rörelse.

 

En förutsättning för ”Fåglar är fantastiska” är att det finns volontärer som vill hjälpa till. De volontärer som genomfört ”Fåglar är fantastiska” har alla genomgått en särskild utbildning där man får lära lite om BirdLife Sverige och guideteknik.

Volontärer vid Trandansen