Våtmarker

En tillfällig översvämning av en sankäng eller en litet dämme som höjer vattnet några decimeter och fåglarna hittar dit direkt. I det grunda vattnet finns skedänder, krickflockar och sothöns. På strandängen födosöker vadarfåglar och i luften en skärm av skrattmåsar. Det är lätt att bli fascinerad av fågelliv vid våtmarken. Den är en källa till liv och upplevelser. Lika snabbt som den kom till kan den försvinna, en grävare genomför dikesrensning under en timma eller att fiskpopulationen ökar under en säsong eller att den med åren sakta växer igen.


Sveriges Ornitologiska Förening har under åren tagit många initiativ till och stöttat en rad olika våtmarksprojekt runt om i landet. Även många regionalföreningar och fågelklubbar är idag engagerade i restaureringar och uppföljande inventeringar av våtmarker. Idag har våtmarkerna ett bättre skydd och anläggning av nya våtmarker hanteras ofta av myndigheter. SOF har en viktig uppgift i att driva på detta arbete.


Mer information

I undermenyn till höger finner du värdefulla länkar, information och tips till dig som ska skapa eller återskapa en våtmark.

 

Internationell information om våtmarker hittas hos Wetland International.