Raritetskommittén (Rk)

Rödkindad sparv / Chestnut-eared Bunting Understen, Uppland, den 25 oktober 2011. Foto: Fredrik Bondestam

Raritetskommitténs (Rk) uppdrag är att kvalitetssäkra fynd av nationellt sällsynta och/eller svårbestämda taxa samt bära det huvudsakliga ansvaret för kategorisering av den svenska fågelfaunan enligt Association of European Rarities Committés (AERC) indelning. Rk ansvarar också för ställningstaganden rörande vilka taxa som anträffats i Sverige.

Raritetskatalogen är Raritetskommitténs sammanställning över godkända fynd av sällsynta fågelarter och -underarter i Sverige / is the Swedish Rarities Committee’s compilation of accepted records of bird species and subspecies in Sweden. 

 

Förteckning över Sveriges fågeltaxa innehåller uppgifter om vilka arter och underarter som ska bedömas av Raritetskommittén / contains information on the bird species and subspecies assessed by the Swedish Rarities Committee.


Information om hur du som har sett en raritet ska gå till väga finns på sidan / Information on how to report an observation of a rarity in Sweden is found here: Så skall jag rapportera.


Äldre nyheter från Raritetskommittén hittar du i / Older news are found here: nyhetsarkivet.


Raritetskommitténs artiklar finns under / Articles by the Swedish Rarities Committee are found under publikationer.

 

Kontakta / Contact: 

Om du vill kontakta Rk gör du det lämpligast via rapportansvarig / Your welcome to contact the Swedish Rarities Committee

Aron Edman
Tel: +46 738-38 78 77 

E-post


Kontaktuppgifter till övriga ledamöter hittar du på sidan Ledamöter.

 

Information om andra länders raritetskommittéer, taxonomi m.m. hittas på: Association of European Rarities Committees.


Har du synpunkter på sidans innehåll? Maila Magnus Corell 

Senaste nytt från Raritetskommittén

Sveriges fågeltaxa

Raritetskommittén har nu uppdaterat Förteckning över Sveriges fågeltaxa, både när det gäller vilka taxa som påträffats i landet och i enlighet med den senast gällande taxonomiska systemtiken.

Läs mer »

Rk-nytt 1/21

Raritetskommittén höll sitt vårmöte online den 20-21 och 24 mars 2021. Läs mer i Rk-nytt 1/21.

Läs mer »

Rk-nytt 2/20

Raritetskommittén höll sitt höstmöte online den 14-15 november 2020. Läs mer i Rk-nytt 2/20.

Läs mer »

Raritetskatalogen uppdaterad

Raritetskatalogen har uppdaterats med fynden som publicerats i Fågelåret 2017 och 2018. Uppdateringar har också gjorts av Förteckning över Sveriges fågeltaxa, Borttagna Rk-arter och Svenska förstafynd. Dessutom har sidorna fått

Läs mer »

Rk-nytt 1/20

Raritetskommittén höll sitt vårmöte online den 4, 5 och 7 april 2020. Läs mer i Rk-nytt 1/20.

Läs mer »

Rk-nytt 2/19

Raritetskommittén höll sitt höstmöte på Ottenby fågelstation den 15–17 november. Läs mer i Rk-nytt 2-19 (pdf)

Läs mer »

Rk-nytt 1/19

Raritetskommittén höll sitt vårmöte på Ottenby fågelstation den 5–7 april. Läs mer i Rk-nytt 1-19 (pdf)    

Läs mer »

Rk-nytt 1/18

Raritetskommittén höll sitt vårmöte på Ottenby fågelstation den 6–8 april. Bland annat godkändes Sveriges andra balkansångare.

Läs mer »

Sveriges fågeltaxa uppdaterade

Förteckningen över Sveriges fågeltaxa är nu uppdaterad med fynd gjorda till och med 2016. Listan följder den nya systematiska ordning som gäller i och med Taxonomikommitténs nionde rapport (publicerad i

Läs mer »

Ny publikation

Nu ligger artikeln om bestämning av honor spansk sparv och Rk:s behandling av fyndet på Stora Karlsö 2013 (Vår Fågelvärld 3/2017) uppe i Rk:s webbarkiv.

Läs mer »

Nya webbsidor lanseras

Välkomna till Rk:s nya sidor. Efter ett drygt halvårs frånvaro öppnar vi nu upp igen. Det mesta är sig likt från den gamla sajten, men dokument m.m. har uppdaterats. Raritetskatalogen

Läs mer »

Silltrutar och gransångare i pdf

Två färska VF-artiklar finns nu tillgängliga här på webben: Olika typer av silltrutar i Sverige – Förslag från Raritetskommittén på hur de bör rapporteras och bedömas (VF 2/2011) samt Gransångare av rasen tristis – en lägessammanfattning från SOF:s

Läs mer »

Ny ledamot

Efter en andra tjänstgöringsperiod avgår Krister Mild från kommittéarbetet. Krister ersätts av Hans Larsson, Simrishamn. Kommitténs ledamöter samt kontaktuppgifter hittas här.

Läs mer »

Sveriges fågeltaxa

Raritetskommittén har nu uppdaterat Förteckning över Sveriges fågeltaxa, både när det gäller vilka taxa som påträffats i landet och i enlighet med den senast gällande taxonomiska systemtiken.

Läs mer »

Rk-nytt 1/21

Raritetskommittén höll sitt vårmöte online den 20-21 och 24 mars 2021. Läs mer i Rk-nytt 1/21.

Läs mer »

Rk-nytt 2/20

Raritetskommittén höll sitt höstmöte online den 14-15 november 2020. Läs mer i Rk-nytt 2/20.

Läs mer »

Raritetskatalogen uppdaterad

Raritetskatalogen har uppdaterats med fynden som publicerats i Fågelåret 2017 och 2018. Uppdateringar har också gjorts av Förteckning över Sveriges fågeltaxa, Borttagna Rk-arter och Svenska förstafynd. Dessutom har sidorna fått

Läs mer »

Rk-nytt 1/20

Raritetskommittén höll sitt vårmöte online den 4, 5 och 7 april 2020. Läs mer i Rk-nytt 1/20.

Läs mer »

Rk-nytt 2/19

Raritetskommittén höll sitt höstmöte på Ottenby fågelstation den 15–17 november. Läs mer i Rk-nytt 2-19 (pdf)

Läs mer »

Rk-nytt 1/19

Raritetskommittén höll sitt vårmöte på Ottenby fågelstation den 5–7 april. Läs mer i Rk-nytt 1-19 (pdf)    

Läs mer »

Rk-nytt 1/18

Raritetskommittén höll sitt vårmöte på Ottenby fågelstation den 6–8 april. Bland annat godkändes Sveriges andra balkansångare.

Läs mer »

Sveriges fågeltaxa uppdaterade

Förteckningen över Sveriges fågeltaxa är nu uppdaterad med fynd gjorda till och med 2016. Listan följder den nya systematiska ordning som gäller i och med Taxonomikommitténs nionde rapport (publicerad i

Läs mer »

Ny publikation

Nu ligger artikeln om bestämning av honor spansk sparv och Rk:s behandling av fyndet på Stora Karlsö 2013 (Vår Fågelvärld 3/2017) uppe i Rk:s webbarkiv.

Läs mer »

Nya webbsidor lanseras

Välkomna till Rk:s nya sidor. Efter ett drygt halvårs frånvaro öppnar vi nu upp igen. Det mesta är sig likt från den gamla sajten, men dokument m.m. har uppdaterats. Raritetskatalogen

Läs mer »

Silltrutar och gransångare i pdf

Två färska VF-artiklar finns nu tillgängliga här på webben: Olika typer av silltrutar i Sverige – Förslag från Raritetskommittén på hur de bör rapporteras och bedömas (VF 2/2011) samt Gransångare av rasen tristis – en lägessammanfattning från SOF:s

Läs mer »

Ny ledamot

Efter en andra tjänstgöringsperiod avgår Krister Mild från kommittéarbetet. Krister ersätts av Hans Larsson, Simrishamn. Kommitténs ledamöter samt kontaktuppgifter hittas här.

Läs mer »