Gökar, ugglor & nattskärror / Cuckoos, Owls & Nightjars

Skatgök / Great Spotted Cuckoo, Tofta skjutfält, Gotland 7.7 2004. Foto: Björn Lilja