Sveriges fågeltaxa m.m.

Wilsonbeckasin / Wilson's Snipe Skyttorp-Knypplan, Uppland, den 21 april 2019. Foto: Fredrik Anmark

Raritetskommittén presenterar här den officiella listan över anträffade taxa (arter och underarter) i Sverige: Företeckning över Sveriges fågeltaxa (PDF-fil, kräver Acrobat Reader). I förteckningen framgår vilka arter och underarter som ska rapporteras till Rk. Fynden av de sällsynta arterna/underarterna presenteras förutom i Fågelåret också i Raritetskatalogen.

 
När försvann kravet på Rk-granskning för vissa arter?
Vilka arter som tidigare men inte längre granskas av Raritetskommittén, och från vilket år detta började gälla framgår av sidan Borttagna och tillkomna Rk-arter
 
Svenska förstafynd 
Undrar du ibland när det första fyndet i landet gjordes av olika arter? Dokumentet Svenska förstafynd innehåller första fyndet av respektive art i Sverige, i både systematisk och kronologisk ordning (excel-fil). 
 
Svenska fågelnamn
En officiell lista med svenska namn på världens samtliga fågelarter upprätthålls av Taxonomikommittén (Tk) och nås härifrån.
 
Har du synpunkter på sidans innehåll? Maila Magnus Corell.