Sveriges fågeltaxa m.m.

Taigaflugsnappare. Foto: Magnus Hellström.

Raritetskommittén presenterar här den officiella listan över anträffade taxa (arter och raser) i Sverige.

Företeckning över Sveriges fågeltaxa (PDF-fil, kräver Acrobat Reader). I förteckningen framgår vilka arter och raser som ska rapporteras till Rk. Fynden av de sällsynta arterna/raserna presenteras förutom i Fågelåret också i Raritetskatalogen.

 
När försvann kravet på Rk-granskning för vissa arter?
I denna pdf-fil kan du se vilka arter som inte längre behöver granskas av Rk samt från vilket år detta började gälla: Borttagna Rk-arter
 
Svenska förstafynd 
Undrar du ibland när det första fyndet i landet gjordes av olika arter? Dokumentet Svenska förstafynd innehåller första fyndet av respektive art i Sverige, i både systematisk och kronologisk ordning (excel-fil). 
 
Svenska namn
En officiell lista med svenska namn på världens samtliga fågelarter upprätthålls av Taxonomikommittén (Tk) och nås härifrån