Vadare / Shorebirds

Kaspisk pipare / Caspian Plover Sandasjön, Södermanland, i mars 2014. Foto: Lars Friberg

Tjockfot, styltlöpare & vipor / Stone-curlews, Stilts & Plovers 

 
Pipare / Sand Plovers 

Piparsnäppa & spovar / Upland Sandpiper, Curlews, Whimbrels & Godwits

Calidris-snäppor / Sandpipers & Stints 
Beckasinsnäppor / Dowitchers 
 
Simsnäppor & Tringa-snäppor / Phalaropes & Tringa Sandpipers  
 
Vadarsvalor / Pratincoles