Vitgumpsnäppa / White-rumped Sandpiper

Calidris fuscicollis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 31/31
 
1: 1978 8.8, 1 ind. Vejbystrand, Skälderviken, Skåne (VF 39:38) 
2: 1982 5.10, 1 imm. Rönnen, Skälderviken, Skåne (VF 42:399) 
3: 1983 5.6, 1 ad. Norsholmen, Fårö, Gotland (VF 43:543) 
4: 1986 28.5, 1 ind. Yttre Stockviken, Öja, Hamra, Gotland (VF 46:446) 
5: 1987 12-13.7, 1 ad. Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (VF 47:454) 
6: 1987 22.7, 1 ad. Stenåsabadet, Öland (VF 47:454) 
7: 1992 18.7 & 23.7, 1 2 cy+ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1992:90) 
7: 1992 6-7.8, 1 2 cy+ N Stenåsabadet, Öland (F 1992:90) 
8: 1993 3-5.6, 1 ind. Skanörs revlar, Skåne (F 1993:108) 
9: 1993 24.6, 1 ad. Stockviken, Hamra, Gotland (F 1993:108) 
10: 1993 14-20.8, 1 imm. Furilden, Gotland (F 1994:133) 
11: 1994 2.10, 1 ind. Hallands Väderö, Skåne (F 1994:133) 
12: 1996 16.5, 1 ad. Norsholmen, Fårö, Gotland (F 1996:134) 
13: 1999 29.5-6.6, 1 ad. summer plumage Hötjärn, Grängesberg, Västmanland (F 1999:148) 
14: 2001 19-20.7, 1 ad. summer plumage Hötjärn, Grängesberg, Västmanland (F 2001:134) 
15: 2002 30.5, 1 ad. summer plumage Beijershamn, Öland (F 2002:137) 
16: 2003 1-3.7, 1 ad. summer plumage Beijershamn, Öland (F 2003:182) 
16: 2003 14.7, 1 ad. summer plumage Sandvik, Ottenby, Öland (F 2003:182) 
17: 2005 14-17.5, 1 summer plumage Malmö norra hamn, Skåne (F 2005:99) 
18: 2005 20.7, 1 ad. summer plumage Getteröns naturreservat, Halland (F 2005:99) 
19: 2005 14-27.7, 1 summer plumage Norrvik, Ottenby, Öland (F 2005:99) 
20: 2007 28-29.6, 1 ind. Hötjärn, Västmanland (F 2007:88) 
21: 2008 5.8, 1 ad. winter plumage Ölands södra udde, Öland (F 2008:112) 

22: 2009 23-26.5, 1 summer plumage Norrvik, Ottenby & Ölands södra udde, Öland (F 2009:86)

23: 2011 31.7, 1 ind. Kråkenabben, Blekinge (F 2011:102)

23: 2011 5-9.8, 1 ad. Äspet, Åhus, Skåne (F 2011:102)

24: 2011 6.8, 1 ad. Getteröns naturreservat, Getterön, Halland (F 2011:102)
25: 2013 31.8, 1 2 cy+ Nabbviken, Västerbotten (F 2013:96)
26: 2014 14.8, 1 ad. Triberga läge, Öland (F 2014:104)
27: 2015 18-22.7, 1 summer plumage Torhamns udde, Blekinge (F 2015:93)
28: 2016 29.7, 1 ad. summer plumage Sebybadet, Öland (F 2016:115)
29: 2016 20-21.9, 1 1 cy Stenöorn, Hälsingland (F 2016:115)

30: 2017 15–17.7, 1 ad. Lövöbådan, Västerbotten (F 2017:110)

31: 2018 19–20.8, 1 ad. Beijershamn, Öland (F 2018:109)

31: 2018 20.8, 1 ad. Ottenby, Öland (F 2018:109)