Ledamöter genom tiderna

Kommittén har bestått av fem ledamöter 1971–1977, därefter sex då kommittén övertog Rrk:s arbete med att meddela eventuella underkännanden. Utöver detta användes en icke röstande sekreterare 1983–1984. 
 
Nedanstående personer har varit medlemmar i Raritetskommittén genom åren: 
 
Lars Svensson 
1971–1986 
 
Gustaf Rudebeck 
1971–1976 
 
Wolf Jenning 
1971–1974 
 
Gunnar Strömberg 
1971–1977 
 
Uno Unger 
1971–1981, samt 1997– 2009 
 
Stellan Hedgren (Vf:s huvudredaktör som ordf.) 
1975–1983 
 
Carl-Axel Bauer 
1976–1980 
 
Jan Ohlsson (Sekr.) 
1977–1985 
 
Göran Walinder 
1978–1983 
 
Jan Pettersson 
1980–1983 
 
Per Alström 
1981–1990 
 
Magnus Ullman (icke-röstande sekr. 1982–1983) 
1983–1987 
 
Lars Jonsson 
1984–1988 
 
Håkan Delin 
1985–1986 
 
Nils Kjellén 
1983–2010
 
Erik Hirschfeld 
1986–1989; 1997–1998 
 
Martin Tjernberg 
1986–1990 
 
Lars Larsson 
1987–1993 
 
Dan Zetterström 
1989–1997 
 
Johan Elmberg 
1989–1992 
 
Krister Mild 
1990–2002 samt 2009–2010
 
Urban Olsson 
1990–2004 
 
Christian Cederroth 
1992–2006 
 
Bertil Breife 
1993–1996 
 
Jonas Bonnedahl 
1998–2009 
 
Magnus Hellström 
2002–2012
 
Anders Blomdahl 
2005–2008 
 
David Erterius 
2006–2013
 
Mats Waern 
2008–2019 
 
Anders Eriksson
2009–2019
 

Alexander Hellquist
2010–sittande 


Hans Larsson
2011–sittande 


Björn Malmhagen
2012–sittande


Magnus Corell
2013–sittande


Aron Edman
2014–sittande


Juho Könönen
2019-sittande


Raúl Vicente

2020-sittande