Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Julkalender 23/12 Talgoxe

Julkalender! Talgoxe – 23 december   Under de år som vi genomfört räkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” har talgoxen varje gång varit den art som det

Läs mer »

Julkalender 21/12 Blåmes

Julkalender! Blåmes – 21 december   Blåmesen kan sägas höra till vinnarna i den svenska fågelvärlden. De senaste årtiondena har den ökat stadigt och spridit

Läs mer »

Julkalender 20/12 Pilfink

Pilfink – 20 december Pilfinken är en av de talrikaste fåglarna i Vinterfåglar Inpå Knuten, den räkning som BirdLife Sverige genomför varje vinter med hjälp

Läs mer »

Julkalender 19/12 Skata

Julkalender! Skata – 19 december Om det inte varit för skatans levnadssätt hade nog många sett den som en av våra allra vackraste fåglar. Den

Läs mer »

Julkalender 18/12 Kaja

Julkalender! Kaja – 18 december Kajan hör kanske inte till de mest populära fåglarna vid våra fågelmatningar. Tvärtom skulle man nog kunna säga. En anledning

Läs mer »

Julkalender 17/12 Grönfink

Julkalender! Grönfink – 17 december Grönfinken hör till de allra vanligaste besökarna vid fågelmatningar runt om i landet, det gäller såväl i Skåne som i

Läs mer »

Julkalender 15/12 Sidensvans

Julkalender! Sidensvans – 15 december Ordningsföljden i denna julkalender bygger på vår stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten. Men vi började bakifrån, från plats 24 i

Läs mer »

Julkalender 13/12 Nötväcka

Julkalender! Nötväcka – 13 december   Nötväckan är som ett yrväder vid fågelmatningen. Den kommer farande i hög fart, slår till på fröautomaten, tar ett

Läs mer »

Julkalender 11/12 Steglits

Julkalender! Steglits – 11 december   Steglitsens namn är ljudhärmande och gammalt. Det omnämns i svenska källor redan i början av 1500-talet. Bakgrunden till denna

Läs mer »

Fältbestämning då och nu

Fältbestämning, det vill säga att korrekt avgöra vilken fågel det är som man ser, har varit en omhuldad fråga bland svenska fågelskådare under lång tid.

Läs mer »

Julkalender 10/12 Bergfink

Julkalender! Bergfink – 10 december   Bergfinken är en av Sveriges talrikaste fåglar. Beståndet uppgår till mer än två miljoner par, och den häckar från

Läs mer »

Senaste domen om lavskrikan

Processen om lavskrikan i skogar i Hälsingland är en lång historia mellan skogsbruket som vill avverka skog, och naturvården som vill värna om lavskrikans levnadsmöjligheter

Läs mer »

Julkalender 9/12 Gråsiska

Julkalender! Gråsiska – 9 december   Dagens fågel hör till minstingarna vid våra fågelmatningar. Men samtidigt som den är liten, har den förmåga att ge

Läs mer »

Skogsdebattartikel i Altinget idag

Idag har tidningen Altinget publicerat en debattartikel som BirdLife Sveriges styrelse genom Christer Johansson har skrivit. Artikeln är ett inlägg i debatten kring att Skogsutredningen

Läs mer »

Julkalender 8/12 Entita

Julkalender! Entita – 8 december   En grå eminens med ett missvisande namn. Så skulle man kunna beskriva entitan. Den ser kanske inte så mycket

Läs mer »

Julkalender 7/12 Nötskrika

Julkalender! Nötskrika – 7 december   Det väckte viss uppmärksamhet och restes många ifrågasättande när det i boken ”Sveriges fåglar – antal och förekomst” för

Läs mer »

Julkalender 5/12 Stjärtmes

Julkalender! Stjärtmes – 5 december   Stjärtmesen hör till de arter som är ganska nya som besökare vid fågelmatningar. För bara ett tiotal år sedan

Läs mer »

Julkalender 4/12 Kråka

Julkalender! Kråka – 4 december   Likt gårdagens tamduva hör väl inte kråkan till de fåglar som vi brukar betrakta som gäster vid våra fågelmatare.

Läs mer »

Julkalender 3/12 Tamduva

Julkalender! Tamduva – 3 december   Det kan synas märkligt att ha med tamduvan när det gäller fåglar som besöker våra fågelmatningar. Men den är

Läs mer »

Julkalender 2/12 Bofink

Bofink, 2 december   Bofinken är Sveriges näst talrikaste fågel. Endast lövsångaren är vanligare. Man räknar med att det häckar ungefär 8,3 miljoner par bofinkar

Läs mer »

Fågelskydd – ett av tre ben

BirdLife Sverige vilar idag på tre ben: fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. När föreningen nu fyller 75 år tittar vi närmare på hur arbetet med fågelskydd

Läs mer »

Rk-nytt 2/20

Raritetskommittén höll sitt höstmöte online den 14-15 november 2020. Läs mer i Rk-nytt 2/20.

Läs mer »

Pungmesens häckningsbiologi

Projektet inleddes redan på 1970-talet av Olof Persson och Peter Öhrström för att följa pungmesens invandring till Sverige. I samband med en tydlig expansion under

Läs mer »

Pungmes – Projekt Remiz

Pungmesens häckningsbiologi   Projektet inleddes redan på 1970-talet av Olof Persson och Peter Öhrström för att följa pungmesens invandring till Sverige. I samband med en

Läs mer »

Sluta använda bly vid all jakt

BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och WWF har vid upprepade tillfällen uppvaktat regeringen för att på sikt fasa ut bly från jaktammunition (se t.ex. den här nyheten

Läs mer »

Artskyddsutredningens experter utsedda

Artskyddsutredningens syfte är huvudsakligen att se över artskyddsförordningen för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda sällsynta/hotade arter, samtidigt som markägare tilldelas vederbörlig

Läs mer »

Hjälp oss hjälpa!

Coronapandemin drabbar både enskilda personer, företag och organisationer. För vår förening är problemen överkomliga men i många utvecklingsländer drabbas våra BirdLife partners hårt när deras

Läs mer »
Foto: Anders Wirdheim

Vad händer inom FSC?

Forest stewardship council (FSC) är ett globalt miljöcertifieringssystem för skog och skogsprodukter, och BirdLife Sverige är medlem och deltar i FSC Sveriges miljökammare. Regelverket som

Läs mer »

EU-kommissionens nya strategier

I onsdags meddelade EU-kommissionen en ny strategi för biologisk mångfald och en ny strategi för matproduktionskedjan. Att dessa två strategier publiceras samtidigt har ett stort

Läs mer »

Naturen är fortfarande öppen!

Fågelskådning är en aktivitet som kan genomföras både i grupp och ensamt. Många av våra regionalföreningar bjuder fortfarande på mindre gruppevenemang där så är lämpligt.

Läs mer »

Ny rödlista!

I onsdags (22 april) publicerade ArtDatabanken den svenska rödlistan för de kommande fem åren. Bland fåglarna har antalet rödlistade arter ökat med 21 stycken (totalt

Läs mer »

Raritetskatalogen uppdaterad

Raritetskatalogen har uppdaterats med fynden som publicerats i Fågelåret 2017 och 2018. Uppdateringar har också gjorts av Förteckning över Sveriges fågeltaxa, Borttagna Rk-arter och Svenska

Läs mer »

Rk-nytt 1/20

Raritetskommittén höll sitt vårmöte online den 4, 5 och 7 april 2020. Läs mer i Rk-nytt 1/20.

Läs mer »