Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Nominera en Silvertärna och årets fågelskådare!

BirdLife Sverige topputmärkelser är Silvertärnan och Årets fågelskådare. Silvertärnan delas ut till en fågelskådande kvinna som på ett eller annat sätt gjort insatser för fågelskydd, fågelforskning eller för att sprida fågelintresset nationellt, regionalt eller lokalt. På motsvarande sätt delas utmärkelsen Årets fågelskådare ut till en ung fågelintresserad tjej eller kille

Läs mer »

Förslag om nya jakttider

BirdLife Sverige är i grunden inte emot jakt som syftar till att ta tillvara en resurs som naturen erbjuder. Men jakten måste bedrivas med god etik och får inte orsaka stor skada eller allvarlig störning. Spridning av blyhagel i naturen samt häckningar som störs (eller förstörs) under jakt är exempel

Läs mer »

Tuffa förhandlingar om Europeiska havs- och fiskerifonden

Vi nås regelbundet av nyheter om överfiske och utarmning av marina ekosystem, såväl i svenska som internationella vatten. BirdLife är en av många organisationer som nu kräver hållbara fisken och miljömässig återhämtning.   Många känner säkert till att den största delen av den årliga EU-budgeten, nämligen ca 60 miljarder Euro

Läs mer »
En av vissa hatad skarvkoloni i Stockholms skärgård.

Radikal förvaltningsplan för storskarv i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har slagit fast en förvaltningsplan som syftar till att antalet skarvar, och därmed också skadorna som skarvarna orsakar, i Stockholms skärgård ska minska. Länsstyrelsen anser att antalet skarvbon bör kunna minskas från ca 6 000 till 3 000 senast till år 2030 – en omfattning, och framförallt

Läs mer »

AviFauna Naturresor får nya erfarna ägare

PRESSMEDDELANDE   Efter 35 år under BirdLife Sveriges ägarskap får AviFauna Naturresor nya ägare.  Våren med Coronakrisen och reserestriktioner har påverkat resebyråns verksamhet och istället för att skjuta till kapital från föreningen togs ett beslut att avyttra AviFauna.   Nya ägare från den 1 juni blir Anders Laurin, Erik Hirschfeld

Läs mer »

EU-kommissionens nya strategier

I onsdags meddelade EU-kommissionen en ny strategi för biologisk mångfald och en ny strategi för matproduktionskedjan. Att dessa två strategier publiceras samtidigt har ett stort symbolvärde, eftersom det alltför intensiva jordbruk och fiske som nu bedrivs på många håll innebär en enorm förlust av biologisk mångfald. Ett av huvudbudskapen är

Läs mer »
Biätare är placerad i skyddsklass 4. Foto: John Larsen

Artportalen ur myndigheternas perspektiv

När någon vill göra en exploatering eller något annat som kan skada naturmiljön så finns det regler om att det behövs ett tillstånd, eller att man åtminstone måste anmäla vad man vill göra. Beroende på vad det gäller så kan sådana tillstånd prövas av till exempel kommunen, länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Läs mer »

Nytt fågeltorn i Lidköping

Lidköpings Fågelklubb håller på att med stöd av BirdLife Sverige och VGOF färdigställa ett fågeltorn vid Nyckelberg i norra delen av Söne mad. Maden är en ca 2 km2 stor våtmark i östra Lidköpings kommun med direkt anslutning till Vänern. Den utgör ett viktigt habitat för rastande och häckande våtmarksfåglar.

Läs mer »

Natur till folket, ett projekt i corona-tider

För dig som sitter isolerad eller i karantän och inte kan ta sig ut i naturen: vi tar naturen hem till dig istället. Filmer om fåglar, gråsuggor, natur och andra djur – här kommer en serie med filmer för alla, men speciellt tillägnat till dig som inte kan ta sig

Läs mer »

Resultat av Vårfåglar Inpå Knuten

Vilken härlig dag! I stort sett hela landet har vi haft fint väder på Vårfåglar Inpå Knuten.   Här nedan hittar du rapporten, vilket deltagande vi har haft 😁 ca 1500 deltagande personer med 382 inskickade rapporter ger många fåglar och en fin upplevelse. De tre rapporter som hade mest

Läs mer »

Naturen är fortfarande öppen!

Fågelskådning är en aktivitet som kan genomföras både i grupp och ensamt. Många av våra regionalföreningar bjuder fortfarande på mindre gruppevenemang där så är lämpligt. Vi ber er ha förståelse för att vissa kan komma avbokas p.g.a. Covid-19. Med nedanstående riktlinjer hoppas vi att du fortsätter njuta av naturen, fåglarna

Läs mer »

Inventering av fågelmyrar i Östergötland

Statusen för några av Östergötlands mer sällsynta häckfåglar på myrar, t ex ljungpipare, grönbena och storspov, är relativt dåligt känd. Därför ska sex av de viktigaste fågelmyrarna i landskapet inventeras i år. Detta sker i samarbete mellan Östergötlands Ornitologiska Förening och lokala fågel- och naturföreningar. Myrarna har inventerats tidigare, en

Läs mer »
Första sidan
Stina Rigbäck

Räkna arter i Vårfåglar Inpå Knuten

Vårfåglar Inpå Knuten, lördag 9 maj LÄNK TILL RAPPORTEN! https://sv.surveymonkey.com/r/V3W5QCQ Lördag mellan klockan 05-13 kan du rapportera här.   Vårfåglar Inpå Knuten erbjuder ett alternativ

Läs mer »
Fågelskydd
danielbengtsson

Ny rödlista!

I onsdags (22 april) publicerade ArtDatabanken den svenska rödlistan för de kommande fem åren. Bland fåglarna har antalet rödlistade arter ökat med 21 stycken (totalt

Läs mer »

Raritetskatalogen uppdaterad

Raritetskatalogen har uppdaterats med fynden som publicerats i Fågelåret 2017 och 2018. Uppdateringar har också gjorts av Förteckning över Sveriges fågeltaxa, Borttagna Rk-arter och Svenska

Läs mer »

Rk-nytt 1/20

Raritetskommittén höll sitt vårmöte online den 4, 5 och 7 april 2020. Läs mer i Rk-nytt 1/20.

Läs mer »