Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Miljoner bergfinkar vid Rössjön, Hallandsåsen, Skåne.

Per-Magnus Åhrén, ordförande i Skånes ornitologiska förening har varit ute och tittat på de omtalade bergfinkarna!   – En helt magisk upplevelse att få bevittna denna helt otroliga massrörelse av bergfinkar ena dagen från och andra dagen till finkarnas övernattningsplats. All heder och tacksamhet till Tomas Svensson i Limhamn som

Läs mer »
Nötskrika. Foto: Göte Gustafsson, Levar

Snart dags för Sveriges största fågelräkning

”Vinterfåglar Inpå Knuten” 31 januari – 3 februari 2020   Om snart två veckor drar den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” igång. Den genomförs i år för 15:e gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar. De senaste åren har ca 20 000

Läs mer »

Kontroversiella domar om skogsbrukets påverkan på lavskrika

BirdLife Sverige valde i oktober 2019 att överklaga mark- och miljödomstolens domar att tillåta avverkning av skog som bedöms vara värdefull för bevarande av lavskrika i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Föreningen har vid några tillfällen kritiserats för detta och vill härmed försöka bringa lite klarhet i anledningen till vårt beslut.

Läs mer »

Oroande utveckling för fåglarna i Sveriges skogar

Det finns anledning till oro när det gäller den svenska skogens fåglar. Den positiva utveckling som följde på skogspolitikens omläggning för drygt 20 år sedan ser nu ut att ha stannat av. Det framgår av ”Sveriges fåglar 2019”, en årlig statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i

Läs mer »

BirdLife Sverige granskar artskyddsförordningen

Hur mycket har artskyddsförordningen egentligen hindrat svenskt skogsbruk?Hur sann är ATL:s bild över verkligheten? Ladda ner artikeln Missa inte artikeln: Landskapsplanering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk Man kan lätt få uppfattningen att artskyddsförordningen inneburit en stor osäkerhet för skogsbruket i landet, sedan den infördes där

Läs mer »

BirdLife Sverige önskar Gott Nytt År!

Den 16 januari 2020 är det 75 år sedan Sveriges Ornitologiska Förening bildades. Detta jubileum kommer vi att uppmärksamma på många sätt det kommande året. I varje nummer av Vår Fågelvärld blir det tillbakablickar på olika delar av det som idag är BirdLife Sveriges verksamhet, och det blir också temat

Läs mer »

BirdLife Sverige kritiska till att Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar

Fåglar och annan mångfald lider brist på äldre, varierade skogar. Trots att antalet träd i Sverige har ökat de senaste decennierna, har ytan gammal skog med höga biologiska värden minskat. Sedan 1990-talet har Skogsstyrelsen i den så kallade nyckelbiotopsinventeringen identifierat biologiskt värdefulla skogar. Att ett skogsområde betecknas som en nyckelbiotop

Läs mer »

Hur många sångsvanar finns det i Europa?

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. Vid den senaste inventeringen 2015 räknar man med att det fanns 138500 sångsvanar i nordvästeuropa under vintern mot 59000 vid den första internationella inventeringen 1995. I vinter är det dags för en ny

Läs mer »

Grattis DOF på 60-årsjubiléet!

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF bildades den 4 november 1959. Föreningen har under året firat detta med en resa till Falsterbo, bildvisningar och andra aktiviteter och det stora firande var på föreningens höstmöte den 17 november.   Höst- och jubileumsmöte En ruggig novemberdag samlades ett 40-tal medlemmar på Dössbergets värdshus i Bjursås strax

Läs mer »

Rk-nytt 2/19

Raritetskommittén höll sitt höstmöte på Ottenby fågelstation den 15–17 november. Läs mer i Rk-nytt 2-19 (pdf)

Läs mer »
Sten Torstensson, Kent-Åke Gustavsson och Per Undeland visar upp föreningens populära fågelkalender.

Grattis DOF på 50-årsjubiléet!

Dalslands Ornitologiska Förenings höstmöte den 30 oktober, då föreningen samtidigt firade 50 år, blev en mycket trevlig kväll med 50 personer närvarande. Ola Jennersten, WWF, höll ett mycket uppskattat föredrag om ett högaktuellt ämne ”Ge naturen en chans med betesdjur” och Sten Torstensson och Kent-Åke Gustavsson, som var med när

Läs mer »
Första sidan
Stina Rigbäck

Med ekoskådning i blickfånget

I serien om ekoskådning har Vår Fågelvärld träffat en av pionjärerna, Annika Rastén, som delar med sig av sina bästa tips. Som att en påse

Läs mer »
Första sidan
Stina Rigbäck

Bird Camp Libanon 9-13 september 2019

Det svensk-libanesiska samarbetet kring fågelskydd samt ungdomars lärande och utveckling har haft ett intensivt år. Efter kortare Bird Camps i Libanon i oktober 2018 samt

Läs mer »
Silltruten Sigge
miaericsson

Khartoum

För några dagar sedan lyfte Sigge från trakterna av Port Said och begav sig längre söderut. På relativt låg höjd flög han över Sahara och

Läs mer »