Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Sveriges fågeltaxa

Raritetskommittén har nu uppdaterat Förteckning över Sveriges fågeltaxa, både när det gäller vilka taxa som påträffats i landet och i enlighet med den senast gällande taxonomiska systemtiken.

Läs mer »

Rk-nytt 1/21

Raritetskommittén höll sitt vårmöte online den 20-21 och 24 mars 2021. Läs mer i Rk-nytt 1/21.

Läs mer »

Utbrott av fågelinfluensa

På sistone har fall av fågelinfluensautbrott konstaterats på svenska fågelfarmer, men provtagning visar att det finns en uppenbar spridning även bland vilda fåglar. Hittills är det främst vitkindade gäss i

Läs mer »

Idag är det världsvåtmarksdagen!

Idag den 2 februari är det den internationella World Wetlands Day. En dag avsedd att uppmärksamma hur viktiga våtmarker är för djur och växter, och för att belysa akuta svårigheter

Läs mer »

Tyst skog

Under detta namn har Naturskyddsföreningen startat en kampanj och ett upprop med fyra uppmaningar till våra politiker. Det är uppmaningar som vi i BirdLife Sverige delar och som kan bidra

Läs mer »

Den svenska skogsstrategin

Få har väl undgått propagandakampanjen ”Den svenska skogen”, med manus som syftar till att intala Sveriges och även övriga världens befolkning att det svenska skogsbruket är långsiktigt hållbart och bra

Läs mer »

Vinterfåglar under 15 år

När Vinterfåglar Inpå Knuten i år genomförs 29 januari – 1 februari är det 16:e året i rad som vi uppmanar svenska folket att räkna sina gäster vid fågelmatningarna. Under

Läs mer »

Julkalender 23/12 Talgoxe

Julkalender! Talgoxe – 23 december   Under de år som vi genomfört räkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” har talgoxen varje gång varit den art som det setts flest individer av. Därför

Läs mer »

Julkalender 22/12 Grönsiska

Julkalender! Grönsiska – 22 december   Grönsiskan är en utpräglad flockfågel vintertid. Ser man dem i luften, slås man av att fåglarna är så små och flyger så tätt. Dessutom

Läs mer »

Julkalender 21/12 Blåmes

Julkalender! Blåmes – 21 december   Blåmesen kan sägas höra till vinnarna i den svenska fågelvärlden. De senaste årtiondena har den ökat stadigt och spridit sig både norrut och framför

Läs mer »

Julkalender 20/12 Pilfink

Pilfink – 20 december Pilfinken är en av de talrikaste fåglarna i Vinterfåglar Inpå Knuten, den räkning som BirdLife Sverige genomför varje vinter med hjälp av svenska folket. Ända sedan

Läs mer »

Julkalender 19/12 Skata

Julkalender! Skata – 19 december Om det inte varit för skatans levnadssätt hade nog många sett den som en av våra allra vackraste fåglar. Den är grafiskt elegant i svart

Läs mer »

Julkalender 18/12 Kaja

Julkalender! Kaja – 18 december Kajan hör kanske inte till de mest populära fåglarna vid våra fågelmatningar. Tvärtom skulle man nog kunna säga. En anledning till detta är att de

Läs mer »

Har fågelskådandet en framtid?

Det har nu gått drygt 75 år sedan BirdLife Sverige bildades som Sveriges Ornitologiska Förening. Under denna långa tid har föreningen både vuxit och blivit bredare och är idag en

Läs mer »

Julkalender 17/12 Grönfink

Julkalender! Grönfink – 17 december Grönfinken hör till de allra vanligaste besökarna vid fågelmatningar runt om i landet, det gäller såväl i Skåne som i Norrbotten. Under de 15 år

Läs mer »

Julkalender 16/12 Gråsparv

Julkalender! Gråsparv – 16 december Det finns nog ingen annan fågel i denna del av världen som är så intimt knuten till människan som gråsparven. Det är bara tamduvan som

Läs mer »

Julkalender 15/12 Sidensvans

Julkalender! Sidensvans – 15 december Ordningsföljden i denna julkalender bygger på vår stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten. Men vi började bakifrån, från plats 24 i den senaste räkningen. Med tio

Läs mer »

Julkalender 14/12 – Koltrast

Julkalender! Koltrast – 14 december I 15 år har vi i BirdLife Sverige uppmanat svenska folket att räkna fåglarna vid fågelmatningarna sista helgen i januari. Detta är en ganska kort

Läs mer »

Julkalender 13/12 Nötväcka

Julkalender! Nötväcka – 13 december   Nötväckan är som ett yrväder vid fågelmatningen. Den kommer farande i hög fart, slår till på fröautomaten, tar ett frö och far lika snabbt

Läs mer »

Julkalender 12/12 Gulsparv

Julkalender! Gulsparv – 12 december   Vem har inte sett julkort med en havrekärve full av domherrar!? Det är ett populärt motiv, men det har inte mycket med verkligheten att

Läs mer »

Julkalender 11/12 Steglits

Julkalender! Steglits – 11 december   Steglitsens namn är ljudhärmande och gammalt. Det omnämns i svenska källor redan i början av 1500-talet. Bakgrunden till denna språkhistoria ligger att steglitsen länge

Läs mer »

Fältbestämning då och nu

Fältbestämning, det vill säga att korrekt avgöra vilken fågel det är som man ser, har varit en omhuldad fråga bland svenska fågelskådare under lång tid. Efter en pionjärinsats av Gustaf

Läs mer »

Julkalender 10/12 Bergfink

Julkalender! Bergfink – 10 december   Bergfinken är en av Sveriges talrikaste fåglar. Beståndet uppgår till mer än två miljoner par, och den häckar från norra Värmland och norrut. Tätast

Läs mer »

Senaste domen om lavskrikan

Processen om lavskrikan i skogar i Hälsingland är en lång historia mellan skogsbruket som vill avverka skog, och naturvården som vill värna om lavskrikans levnadsmöjligheter i området. Senaste domen i

Läs mer »

Julkalender 9/12 Gråsiska

Julkalender! Gråsiska – 9 december   Dagens fågel hör till minstingarna vid våra fågelmatningar. Men samtidigt som den är liten, har den förmåga att ge sig ut på häpnadsväckande långa

Läs mer »

Skogsdebattartikel i Altinget idag

Idag har tidningen Altinget publicerat en debattartikel som BirdLife Sveriges styrelse genom Christer Johansson har skrivit. Artikeln är ett inlägg i debatten kring att Skogsutredningen i dagarna lämnat ett femtiotal

Läs mer »

Julkalender 8/12 Entita

Julkalender! Entita – 8 december   En grå eminens med ett missvisande namn. Så skulle man kunna beskriva entitan. Den ser kanske inte så mycket ut för världen, men den

Läs mer »

Julkalender 7/12 Nötskrika

Julkalender! Nötskrika – 7 december   Det väckte viss uppmärksamhet och restes många ifrågasättande när det i boken ”Sveriges fåglar – antal och förekomst” för några år sedan konstaterades att

Läs mer »

Julkalender 6/12 Större hackspett

Julkalender! Större hackspett – 6 december   Större hackspett förekommer i nästan hela landet utom i fjällkedjan. Den är ovanlig i fjällbjörkskog liksom i utpräglade jordbruksområden med långt mellan skogsdungarna.

Läs mer »

Julkalender 5/12 Stjärtmes

Julkalender! Stjärtmes – 5 december   Stjärtmesen hör till de arter som är ganska nya som besökare vid fågelmatningar. För bara ett tiotal år sedan var det en allmän uppfattning

Läs mer »

Julkalender 4/12 Kråka

Julkalender! Kråka – 4 december   Likt gårdagens tamduva hör väl inte kråkan till de fåglar som vi brukar betrakta som gäster vid våra fågelmatare. Icke desto mindre placerar den

Läs mer »

Julkalender 3/12 Tamduva

Julkalender! Tamduva – 3 december   Det kan synas märkligt att ha med tamduvan när det gäller fåglar som besöker våra fågelmatningar. Men den är en ganska vanlig besökare i

Läs mer »

Julkalender 2/12 Bofink

Bofink, 2 december   Bofinken är Sveriges näst talrikaste fågel. Endast lövsångaren är vanligare. Man räknar med att det häckar ungefär 8,3 miljoner par bofinkar i landet. I slutet av

Läs mer »

Julkalender 1/12 Talltita

Talltita – 1 december   Från 1 december och fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar – de

Läs mer »

Kvinnorna har brutit prestigen

Årsmötet i Närke 1988 blev historiskt. Då, 43 år efter Sveriges Ornitologiska Förenings bildande, valdes för första gången en kvinna in i styrelsen. Det var Ulla Falkdalen från Jämtland, och

Läs mer »

Fågelforskning – i BirdLife Sveriges regi

”Ottenby fågelstation har länge haft en positiv spiral. Här har utvecklats duktiga ornitologer som blivit attraktiva för universiteten och som sedan kommit tillbaka och inspirerat nya”, säger fågelstationens chef Magnus

Läs mer »

Fågelskydd – ett av tre ben

BirdLife Sverige vilar idag på tre ben: fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. När föreningen nu fyller 75 år tittar vi närmare på hur arbetet med fågelskydd har utvecklats under de gångna

Läs mer »

Fokus på Ejdern – Ejderhus

I vår höstkampanj Hav och kustfåglar får du möta fascinerande kustfåglar i deras miljöer, och hoten vi vill arbeta mot. Vi kommer under hösten att presentera historier om alfåglarnas övervintring

Läs mer »

Rk-nytt 2/20

Raritetskommittén höll sitt höstmöte online den 14-15 november 2020. Läs mer i Rk-nytt 2/20.

Läs mer »

75 år för fåglarnas bästa

I år fyller BirdLife Sverige 75 år. Den 16 januari 1945 bildades Sveriges Ornitologiska Förening vid ett välbesökt möte i Stockholm. Det var en av många efterlängtad händelse, men den

Läs mer »

Fokus på Ejdern – Hotbilden

I vår höstkampanj Hav och kustfåglar får du möta fascinerande kustfåglar i deras miljöer, och hoten vi vill arbeta mot. Vi kommer under hösten att presentera historier om alfåglarnas övervintring

Läs mer »

Ny lista från Tk – underartslistan

Nu finns Taxonomikommitténs nya Sverigelista även i en variant med underarterna inlagda, varav en del fått svenska namn. Båda sverigelistorna har fyndsiffror från Fågelåret 2019 inlagda. Principerna för de svenska

Läs mer »

Fokus på Alfågeln – Hotbilden

I vår höstkampanj Hav och kustfåglar får du möta fascinerande kustfåglar i deras miljöer, och hoten vi vill arbeta mot. Vi kommer under hösten att presentera historier om alfåglarnas övervintring

Läs mer »

Hav och kustkampanj – fokus på Skräntärnan

Nu drar vi igång höstkampanjen Hav och kustfåglar. Möt fascinerande kustfåglar i deras miljöer, och hoten vi vill arbeta mot. Vi kommer under hösten att presentera historier om alfåglarnas övervintring vid Midsjöbankarna och

Läs mer »

Inga sof(f)-kryss i ny Tk-rapport

I Taxonomikommitténs 11:e rapport utökas inte Sverigelistan med några nya arter. Däremot urskiljs flera som mycket väl kan dyka upp i Sverige i framtiden. Flera välkända svenska häckfåglar får också

Läs mer »

Pungmesens häckningsbiologi

Projektet inleddes redan på 1970-talet av Olof Persson och Peter Öhrström för att följa pungmesens invandring till Sverige. I samband med en tydlig expansion under 1980-talet upptäckte vi att parningsmönstret

Läs mer »

Pungmes – Projekt Remiz

Pungmesens häckningsbiologi   Projektet inleddes redan på 1970-talet av Olof Persson och Peter Öhrström för att följa pungmesens invandring till Sverige. I samband med en tydlig expansion under 1980-talet upptäckte

Läs mer »
Vitkindad gås. Foto: Daniel Bengtsson

Viktigt steg mot blyfri jakt

Varje år sprids 20 000 ton blyammunition ut i den europeiska naturen och mer än en miljon våtmarksfåglar beräknas dö på grund av det. Bly är ett gift och vi måste

Läs mer »

Frivilliga avsättningar måste vara långsiktiga

Frivilliga avsättningar är områden med sammanhängande produktiv skogsmark där markägaren frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess naturvärde, kulturmiljövärde och/eller sociala värde inte ska utföras. Områdena ska

Läs mer »

Sluta använda bly vid all jakt

BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och WWF har vid upprepade tillfällen uppvaktat regeringen för att på sikt fasa ut bly från jaktammunition (se t.ex. den här nyheten från 2018). Att frågan är

Läs mer »

Artskyddsutredningens experter utsedda

Artskyddsutredningens syfte är huvudsakligen att se över artskyddsförordningen för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda sällsynta/hotade arter, samtidigt som markägare tilldelas vederbörlig ersättning från staten när så

Läs mer »

Hjälp oss hjälpa!

Coronapandemin drabbar både enskilda personer, företag och organisationer. För vår förening är problemen överkomliga men i många utvecklingsländer drabbas våra BirdLife partners hårt när deras vanliga inkomster försvinner. De får

Läs mer »
Foto: Anders Wirdheim

Vad händer inom FSC?

Forest stewardship council (FSC) är ett globalt miljöcertifieringssystem för skog och skogsprodukter, och BirdLife Sverige är medlem och deltar i FSC Sveriges miljökammare. Regelverket som till exempel ett skogsbolag måste

Läs mer »