Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori
Grönsiska. Foto: Anders WIrdheim

Grönsiskan är årets ”bubblare” i Vinterfåglar Inpå Knuten

När uppskattningsvis en tredjedel av rapporterna i årets stora fågelräkning kommit in, kan vi konstatera att talgoxen sitter i orubbat bo. För 15:e året i rad genomför BirdLife Sverige med hjälp av svenska folket en stor fågelräkning. Och precis som tidigare år är talgoxen den talrikaste fågeln vid landets fågelmatningar.

Läs mer »

Miljoner bergfinkar vid Rössjön, Hallandsåsen, Skåne.

Per-Magnus Åhrén, ordförande i Skånes ornitologiska förening har varit ute och tittat på de omtalade bergfinkarna!   – En helt magisk upplevelse att få bevittna denna helt otroliga massrörelse av bergfinkar ena dagen från och andra dagen till finkarnas övernattningsplats. All heder och tacksamhet till Tomas Svensson i Limhamn som

Läs mer »
Nötskrika. Foto: Göte Gustafsson, Levar

Snart dags för Sveriges största fågelräkning

”Vinterfåglar Inpå Knuten” 31 januari – 3 februari 2020   Om snart två veckor drar den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” igång. Den genomförs i år för 15:e gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar. De senaste åren har ca 20 000

Läs mer »

Kontroversiella domar om skogsbrukets påverkan på lavskrika

BirdLife Sverige valde i oktober 2019 att överklaga mark- och miljödomstolens domar att tillåta avverkning av skog som bedöms vara värdefull för bevarande av lavskrika i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Föreningen har vid några tillfällen kritiserats för detta och vill härmed försöka bringa lite klarhet i anledningen till vårt beslut.

Läs mer »

Oroande utveckling för fåglarna i Sveriges skogar

Det finns anledning till oro när det gäller den svenska skogens fåglar. Den positiva utveckling som följde på skogspolitikens omläggning för drygt 20 år sedan ser nu ut att ha stannat av. Det framgår av ”Sveriges fåglar 2019”, en årlig statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i

Läs mer »

BirdLife Sverige granskar artskyddsförordningen

Hur mycket har artskyddsförordningen egentligen hindrat svenskt skogsbruk?Hur sann är ATL:s bild över verkligheten? Ladda ner artikeln Missa inte artikeln: Landskapsplanering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk Man kan lätt få uppfattningen att artskyddsförordningen inneburit en stor osäkerhet för skogsbruket i landet, sedan den infördes där

Läs mer »

BirdLife Sverige önskar Gott Nytt År!

Den 16 januari 2020 är det 75 år sedan Sveriges Ornitologiska Förening bildades. Detta jubileum kommer vi att uppmärksamma på många sätt det kommande året. I varje nummer av Vår Fågelvärld blir det tillbakablickar på olika delar av det som idag är BirdLife Sveriges verksamhet, och det blir också temat

Läs mer »

BirdLife Sverige kritiska till att Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar

Fåglar och annan mångfald lider brist på äldre, varierade skogar. Trots att antalet träd i Sverige har ökat de senaste decennierna, har ytan gammal skog med höga biologiska värden minskat. Sedan 1990-talet har Skogsstyrelsen i den så kallade nyckelbiotopsinventeringen identifierat biologiskt värdefulla skogar. Att ett skogsområde betecknas som en nyckelbiotop

Läs mer »

Hur många sångsvanar finns det i Europa?

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. Vid den senaste inventeringen 2015 räknar man med att det fanns 138500 sångsvanar i nordvästeuropa under vintern mot 59000 vid den första internationella inventeringen 1995. I vinter är det dags för en ny

Läs mer »

Grattis DOF på 60-årsjubiléet!

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF bildades den 4 november 1959. Föreningen har under året firat detta med en resa till Falsterbo, bildvisningar och andra aktiviteter och det stora firande var på föreningens höstmöte den 17 november.   Höst- och jubileumsmöte En ruggig novemberdag samlades ett 40-tal medlemmar på Dössbergets värdshus i Bjursås strax

Läs mer »

Rk-nytt 2/19

Raritetskommittén höll sitt höstmöte på Ottenby fågelstation den 15–17 november. Läs mer i Rk-nytt 2-19 (pdf)

Läs mer »