Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

BirdLife Sverige önskar Gott Nytt År!

Den 16 januari 2020 är det 75 år sedan Sveriges Ornitologiska Förening bildades. Detta jubileum kommer vi att uppmärksamma på många sätt det kommande året. I varje nummer av Vår Fågelvärld blir det tillbakablickar på olika delar av det som idag är BirdLife Sveriges verksamhet, och det blir också temat

Läs mer »

BirdLife Sverige kritiska till att Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar

Fåglar och annan mångfald lider brist på äldre, varierade skogar. Trots att antalet träd i Sverige har ökat de senaste decennierna, har ytan gammal skog med höga biologiska värden minskat. Sedan 1990-talet har Skogsstyrelsen i den så kallade nyckelbiotopsinventeringen identifierat biologiskt värdefulla skogar. Att ett skogsområde betecknas som en nyckelbiotop

Läs mer »

Hur många sångsvanar finns det i Europa?

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. Vid den senaste inventeringen 2015 räknar man med att det fanns 138500 sångsvanar i nordvästeuropa under vintern mot 59000 vid den första internationella inventeringen 1995. I vinter är det dags för en ny

Läs mer »

Grattis DOF på 60-årsjubiléet!

Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF bildades den 4 november 1959. Föreningen har under året firat detta med en resa till Falsterbo, bildvisningar och andra aktiviteter och det stora firande var på föreningens höstmöte den 17 november.   Höst- och jubileumsmöte En ruggig novemberdag samlades ett 40-tal medlemmar på Dössbergets värdshus i Bjursås strax

Läs mer »

Rk-nytt 2/19

Raritetskommittén höll sitt höstmöte på Ottenby fågelstation den 15–17 november. Läs mer i Rk-nytt 2-19 (pdf)

Läs mer »
Sten Torstensson, Kent-Åke Gustavsson och Per Undeland visar upp föreningens populära fågelkalender.

Grattis DOF på 50-årsjubiléet!

Dalslands Ornitologiska Förenings höstmöte den 30 oktober, då föreningen samtidigt firade 50 år, blev en mycket trevlig kväll med 50 personer närvarande. Ola Jennersten, WWF, höll ett mycket uppskattat föredrag om ett högaktuellt ämne ”Ge naturen en chans med betesdjur” och Sten Torstensson och Kent-Åke Gustavsson, som var med när

Läs mer »

Med ekoskådning i blickfånget

I serien om ekoskådning har Vår Fågelvärld träffat en av pionjärerna, Annika Rastén, som delar med sig av sina bästa tips. Som att en påse linschips kan vara räddningen efter ett cykeldrag. Några mil norr om Uppsala ligger Mumsarby, nära Dannemora och Österbybruk. Där bor Annika Rastén sedan många år.

Läs mer »

Preliminära resultat från EuroBirdwatch19

Den internationella sammanställningen från EuroBirdwatch19 visar att hittills har 35 länder av 44 skickat in rapporter. Mer än 4,2 miljoner fåglar har räknats in över tusen olika aktiviteter. Totalt har närmare 30 000 personer deltagit! Siffrorna kommer givetvis att stiga när alla länder sammanställt sina resultat. För svensk del är det

Läs mer »

Bird Camp Libanon 9-13 september 2019

Det svensk-libanesiska samarbetet kring fågelskydd samt ungdomars lärande och utveckling har haft ett intensivt år. Efter kortare Bird Camps i Libanon i oktober 2018 samt april 2019 så tog vi fyra libanesiska 17-åringar till Ottenby och Falsterbo fågelstationer i augusti. Nu i september så var vi nere i Libanon igen

Läs mer »

BirdLife Sverige överklagar kontroversiellt domslut om skogsbruk

I slutet av augusti beslutade mark- och miljödomstolen i Östersund att tillåta avverkning av skog som bedöms vara värdefull för bevarande av lavskrika i Arbrå, Bollnäs kommun, Gävleborgs län.   BirdLife Sverige vill på intet sätt ge ytterligare bränsle till den upplevda konflikten i frågan artskydd kontra skogsbruk. Men vi

Läs mer »

Khartoum

För några dagar sedan lyfte Sigge från trakterna av Port Said och begav sig längre söderut. På relativt låg höjd flög han över Sahara och sedan i fredags rastar Sigge vid Vita Nilen, alldeles i närheten av Sudans huvudstad Khartoum. Vi har sett att en av Sigges ”kompisar”, också märkt

Läs mer »