Tundrasnäppa / Western Sandpiper

Calidris mauri

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 1988 19-22.8, 1 ad. Rönnen, Skälderviken, Skåne (VF 48:452)
2: 2012 14-15.7, 1 2 cy+ Västerstadsviken, Öland (F 2012:106)