Rödhalsad snäppa / Red-necked Stint

Calidris ruficollis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 13/13 
 
1: 1985 2–3.8, 1 ad. Stora Ören, Öland (VF 46:316) 
2: 1986 10–14.7, 1 ad. Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (VF 46:446) 
3: 1986 16–22.7, 1 ad. Ängsnäset, Skanör, Skåne (VF 46:446) 
4: 1989 1.8, 1 ad. Hötjärn, Grängesberg, Västmanland (VF 49:470) 
5: 1990 17.7, 1 ad. summer plumage Sandbyborg, Öland (VF 51:21) 
6: 1992 26.7, 1 ad. Kogrundet, Hargsviken, Uppland (F 1992:89) 
7: 1993 1–5.7, 1 ad. Getterön, Halland (F 1993:108) 
8: 1993 12.7, 1 ad. Sannäsfjorden, Grebbestad, Bohuslän (F 1993:108) 
9: 1994 18.8, 1 ad. Skanörs revlar, Skåne (F 1994:133) 
10: 1995 17–18.7, 1 ad. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1995:129) 
11: 2004 21.5, 1 summer plumage Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2004:141)
12: 2013 3–4.7, 1 2 cy+ summer plumage Utlängan, Blekinge (F 2013:95)
13: 2016 13.11–31.12, 1 1 cy Inre Skälderviken, Skåne (F 2016:113)
13: 2017 1–7.1, 1 2 cy Vejbystrand, Skåne (F 2017:108), same as the previous one