Mindre gulbena / Lesser Yellowlegs

Tringa flavipes

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 20/20 
 
1: 1969 3-4.10, 1 ind. Källviken, Kvismaren, Närke (VF 29:286-287, 31:199) 
2: 1969 20.10, 1 ind. Getterön, Halland (VF 33:73) 
3: 1985 8-16.11, 1 1 cy. Getterön, Halland (VF 46:317) 
4: 1990 1.6, 1 ad. Ottenby, Öland (VF 50 8:22) 
5: 1992 9-14.6, 1 ad. Erstadkärret, Visingsö, Småland (F 1992:91) 
6: 1995 13-14.8, 1 ad. Ölmeviken, Värmland (F 1995:130) 
7: 1997 14-15.5, 1 ind. Frötunaviken, Funbosjön, Uppland (F 1997:152) 
8: 1997 7.7, 1 ind. Eckelsudde, Öland (F 1997:152) 
9: 2000 9.4, 1 ind. Södra Tysslingen, Närke (F 2000:131) 
10: 2000 9-14.5, 1 ind. Västkärr, Tångeråsa s:n, Närke (F 2000:131) 
11: 2000 22.7, 1 summer plumage Knuthöjdsmossen, Hällefors, Västmanland (F 2001:135) 
12: 2001 23-25.5, 1 summer plumage Strandstuviken, Södermanland (F 2001:135) 
13: 2001 4.6, 1 summer plumage Högbymaden, Gnien, Västmanland (F 2001:135) 
14: 2001 13-29.10, 1 imm. Getteröns naturreservat, Halland (F 2001:135) 
15: 2002 1.6, 1 ind. Båtafjorden, Halland (F 2002:138) 
16: 2003 22-23.5, 1 ind. Ranarpsstrand, Skåne (F 2003:183) 
16: 2003 23.5, 1 ind. Rönnen, Skälderviken, Skåne (F 2003:183) 
17: 2004 18-19.4 & 8.5, 1 ind. Stavstensudden, Trelleborg, Skåne (F 2004:142) 
17: 2004 21-26.5, 1 ind. Vellinge ängar, Skåne (F 2004:142) 
18: 2007 24-25.6, 1 ind. Rönnen, Norra Häljaröd, Skåne (F 2007:93) 
19: 2008 17.10-11.11, 1 1 cy. Hagbyhamn, Småland (F 2008:116)
20: 2013 14.5, 1 2 cy+ Badsjön, Lycksele lappmark (F 2013:101)