Större gulbena / Greater Yellowlegs

Tringa melanoleuca

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4
 
1: 1976 6.8, 1 ind. Kapelludden, Öland (VF 46:317) 
2: 1995 4.6, 1 ind. Lillholmen, Helgumsjön, Ångermanland (F 1995:130)
3: 2013 4.1, 1 2 cy. Skillinge, Skåne (F 2013:101)
4: 2017 19–21.12, 1 1 cy Ödsmåls kile, Bohuslän (F 2017:115)
4: 2017 22–26.12, 1 1 cy Stora Amundön–Haga kile, Västergötland (F 2017:115)
4: 2018 6.1, 1 2 cy migr. S Getteröns naturreservat, Varberg, Halland (F 2018:113)
4: 2018 6.1–5.3, 1 2 cy Smedsgård, Halland (F 2018:113)