Kaspisk pipare / Caspian Plover

Charadrius asiaticus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2
 
1: 2014 25.3–9.4 Sandasjön, Södermanland (F 2014:102)
2: 2014 20–22.4 Görans dämme, Hulterstad, Öland (F 2104:102)