Kolymasnäppa / Great Knot

Calidris tenuirostris

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3 
 
1: 2005 2-3.8, 1 summer plumage Bondängen–Sandrevlarna, Ottenby, Öland (F 2005:98, 165-166)
2: 2012 18.6, 1 summer plumage Hjälstaviken, Uppland (F 2012:105)
2: 2012 19.6, 1 summer plumage Erstadkärret, Visingsö, Småland (F 2012:105)
3: 2014 11-12.6, 1 2 cy+ summer plumage Västrevet, Ottenby, Öland (F 2014:102)