Hudsonspov / Hudsonian Godwit

Limosa haemastica

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 2003 14-21.6, 1 ad. ♂ Greda vik, Föra s:n, Öland (F 2003:182, 194-195) 
1: 2006 27-30.6, 1 ad. ♂ Fyrvägen, Ottenby, Öland (F 2006:97)