Styltsnäppa / Stilt Sandpiper

Calidris himantopus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 4/4 
 
1: 1963 13-14.7, 1 ad. Beijershamn, Öland (VF 23:193-197, VF 23:197-199) 
2: 1996 12.5, 1 winter plumage Möröbanken, Ersnäs, Norrbotten (F 1996:134) 
3: 2005 2-7.7, 1 summer plumage Beijershamn, Öland (F 2005:100)
4: 2012 21-24.4, 1 ind. Kogrundet, Hargsviken, Uppland (F 2012:109)