Stäppvipa / Sociable Lapwing

Vanellus gregarius

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 11/12 
 
1: 1989 23.5, 1 ind. Hjälstaviken, Uppland (VF 49:470) 
2: 1989 28.5–1.8, 2 ind. Vannebergaholmen, NE Åhus, Skåne (VF 49:470) 
3: 1995 12.9, 1 winter plumage Gislövshammar–Skillinge, Skåne (F 1995:129) 
3: 1995 25.9–9.10, 1 winter plumage Mälarhusen–Löderup, Skåne (F 1995:129) 
4: 1999 14–16.6, 1 ind. Älvsbyn, Norrbotten (F 1999:147) 
5: 1999 9–15.7, 1 ad. Backamo flygfält, Bohuslän (F 1999:147) 
6: 2000 21.4, 1 ad. Frugården, Vänersnäs, Västergötland (F 2000:130) 

7: 2000 28.6, 1 ad. summer plumage Getteröns naturreservat, Halland (F 2000:130) 

8: 2010 11–12.5, 1 ad. Salsta slott, Uppsala, Uppland (F 2010:92)

9: 2011 27–28.6, 1 ind. 30-meterskärret, Norra Järvafältet, Uppland (F 2011:101)

9: 2011 16–25.7, 1 ind. Svartsjö dämme, Svartsjöviken, Uppland (F 2011:101)

10: 2011 10.9, 1 ind. Korshamn, Morups Tånge, Halland (F 2011:101)

11: 2018 31.5, 1 ind. Norrkila, Brastad, Bohuslän (F 2018:104)