Sibirisk tundrapipare / Pacific Golden Plover

Pluvialis fulva

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 84/86 
 
1: 1893 6.7, 1 ad. ♂ Tåkern, Östergötland (VF 4:174-178), shot 
2: 1982 25.9, 1 imm. Falsterbo, Skåne (VF 42:399, 46:316) 
3: 1985 14-16.7, 1 ad. Stora Ören, Öland (VF 46:316) 
4: 1987 19-21.7, 1 ad. Morups Tånge, Halland (VF 47:454, 48:452) 
5: 1987 22-24.7, 1 ♀ Getterön, Halland (VF 48:452) 
6: 1987 7.8, 1 ad. Södra delen av Sotenäset, Bohuslän (VF 51 7-8:21) 
7: 1989 3.5, 1 so.dr. Rotnäsudden, Villanäs, Umeälvens delta, Västerbotten (VF 49:470) 
8: 1989 24-26.7, 1 ad. so.dr. Vellinge ängar – Lilla Hammars näs, Foteviken, Skåne (VF 50 8:21) 
9: 1989 26.9, 1 1 cy Hötjärn, Västmanland (VF 49:470) 
10: 1990 24.6, 1 ind. Kvismaren, Närke (F 1993:108) 
11: 1990 20.9, 1 1 cy Svältholmen, Västergarn, Gotland (VF 50 8:20) 
12: 1991 8.7, 1 ad. Ottenby, Öland (VF 51 7-8:21) 
13: 1992 19-23.7, 2 ad. Sandby skjutfält, Öland (F 1993:108) 
14: 1992 27-28.7, 1 ad. 1 km N Stenåsabadet, Öland (F 1992:89) 
15: 1992 29.7, 1 ad. ♂ Ölmeviken, Värmland (F 1992:89) 
16: 1992 11-17.8, 1 ad. ♀ Skanörs revlar, Skåne (F 1992:89) 
17: 1993 27.6, 1 ad. ♂ Nabben, Falsterbo, Skåne (F 1993:108) 
18: 1993 30-31.6, 1 ad. ♂ Angarnsjöängen, Uppland (F 1993:108) 
19: 1994 8.9, 1 1 cy Ledskär, Uppland (F 2000:130) 
20: 1994 22.10-5.11, 1 1 cy Morups Tånge, Halland (F 1994:132) 
21: 1995 29.6, 1 ad. Båtafjorden, Halland (F 1995:129) 
22: 1995 1-4.8, 1 ad. Rivsviken, Sundre, Gotland (F 1995:129) 
23: 1995 23.10, 1 migr. Segerstads fyr – Sandvik, Ottenby, Öland (F 2000:130) 
24: 1996 7-8.8, 1 ad. ♂ so.dr. Getteröns naturreservat, Halland (F 1996:133) 
25: 1996 29.9 & 6.10, 1 1 cy Björnholmen, Skellefteälvens delta, Västerbotten (F 1996:133) 
26: 1997 25.7, 1 ad. ♂ Getteröns naturreservat, Halland (F 1997:151) 
27: 1998 22.7, 1 2 cy Morups Tånge, Halland (F 1998:140) 
28: 1998 7.9, 1 ad. Ålsjömaderna, Söderhamn, Hälsingland (F 1999:146) 
29: 1998 19.9, 1 1 cy Sandvik, Ottenby, Öland (F 1998:140) 
30: 1998 22-24.9, 1 1 cy Stornäset, Alnö, Medelpad (F 1998:140) 
31: 1998 29.9, 1 imm. migr. Kronholmens fyr, Västergarn, Gotland (F 1999:146) 
32: 1998 9-10.10, 1 1 cy Hårby bro, Hjälstaviken, Uppland (F 1998:140) 
33: 1999 19.6, 1 so.dr. Flisviken, Sundre, Gotland (F 1999:146) 
34: 1999 7.7, 1 so.dr. Reveln, Torö, Södermanland (F 1999:146) 
35: 1999 26.7, 1 ad. so.dr. Gammalsbyören, Öland (F 1999:146) 
36: 1999 14.9, 1 1 cy migr. Vänersborgsviken, Västergötland (F 1999:146) 
37: 2000 13.5, 1 ind. Vässby fjärd, Södviken, Öland (F 2000:130) 
38: 2000 18-26.6, 1 ad. Hjälstaviken, Uppland (F 2000:130) 
39: 2000 19-20.6, 1 ad. ♂ Halmstad hamnutfyllnad, Halland (F 2000:130) 
40: 2000 16.7, 1 ad. so.dr. Båtafjorden, Halland (F 2000:130) 
41: 2000 30.7-3.8, 1 ad. ♂ Foteviken, Skåne (F 2000:130) 
42: 2001 25.5, 1 ind. Södra hamnen, Mellby ör, Öland (F 2001:133) 
43: 2001 17.6, 1 ad. Torupa flo, Vitemölla, Vitaby, Skåne (F 2001:133) 
44: 2001 21-23.6, 1 ad. Sättunaviken, Roxen, Östergötland (F 2001:134) 
45: 2001 9-18.7, 1 2 cy+ Olsäng, Karlskrona, Blekinge (F 2001:133) 
46: 2001 10.8, 1 so.dr. migr. Ottenby fågelstation, Öland (F 2001:133) 
47: 2002 28.8-11.9, 1 ad. so.dr. Skanörs revlar – Måkläppen, Skåne (F 2002:137) 
48: 2003 17.6, 1 ad. ♀ Ölmevalla strandäng resp. Tjolöholm, Halland (F 2003:181) 
49: 2003 14.8, 1 migr. SW Hampetorp, Hjälmaren, Närke (F 2003:181) 
50: 2004 14.6, 1 ad. Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland (F 2004:141) 
51: 2005 25.6, 1 ♂ so.dr. Getteröns naturreservat, Halland (F 2005:98) 
52: 2005 13-15.7, 1 so.dr. Stora Ören, Öland (F 2005:98) 
53: 2006 27.6, 1 ad. Beijershamn, Öland (F 2006:92) 
54: 2006 28.6, 1 ad. migr. SW Torhamns udde, Blekinge (F 2006:92) 
55: 2006 5.7, 1 ad. ♂ Korshamn, Morups Tånge, Halland (F 2006:92) 
56: 2006 14.9, 1 1 cy migr. SE Stora Karlsö, Gotland (F 2006:92) 
57: 2007 13-15.7, 1 ad. Nils Matsgården, Östen, Västergötland (F 2007:87) 
58: 2007 24.7, 1 ad. migr. S Händelöphuvud, Småland (F 2007:87) 
59: 2007 2-10.8, 1 ad. Ås kyrka, Ottenby, Öland (F 2007:87) 
60: 2007 5.9, 1 1 cy migr. NW Löddesnäs, Skåne (F 2007:87) 
61: 2008 27-29.6, 1 ad. ♂ Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2008:111) 
62: 2008 3-9.8, 1 ad. Västrevet, Ottenby, Öland (F 2008:111) 
63: 2008 23.8, 1 migr. SW Norra vallen, Östen, Västergötland (F 2008:111) 

64: 2009 11.8, 1 ind. so.dr. migr. S Ödsmåls kile, Bohuslän (F 2009:85) 

65: 2010 30.7, 1 ad. migr. S Händelöp, Västervik, Småland (F 2010:92)

65: 2010 30.7, 1 ad. migr. S Stångehamn, Oskarshamn, Småland (F 2010:92)

66: 2011 22-23.6, 1 ad. Östansjö, Ålsjön, Hälsingland (F 2011:101)

67: 2011 4-26.7, 1 ad. Virs udde, Bottorps hamn, Bottorp, Småland (F 2011:101)

68: 2011 18.7, 1 ad. ♂ Ödsmåls kile, Bohuslän (F 2011:101)
69: 2012 23-25.5, 1 ♂ Vallda Sandö, Halland (F 2012:105)
70: 2012 23-25.6, 1 ♂ Äspet, Åhus, Skåne (F 2012:105)
71: 2012 16-20.7, 1 ♂ Bondängen, Ottenby, Öland (F 2012:105)
72: 2013 24-27.6, 1 2 cy+ so.dr. Björken, Värmland (F 2013:94)
73: 2013 5.7, 1 2 cy+ so.dr. dammen N jvg, SE Degernässlätten, Västerbotten (F 2013:94)
74: 2013 19.7, 1 2 cy+ so.dr. Hoburgsåkrarna, Gotland (F 2013:94)
75: 2013 27.7-14.8, 1 2 cy+ so.dr. Beijershamn, Öland (F 2013:94)
76: 2014 14.5, 1 ♀/1 cy Närsholmen, Gotland (F 2014:102)
77: 2014 26.6-20.7, 2 ♀/2 cy+ Sälön, Ölands södra udde, Öland (F 2014:102)
78: 2014 24.9, 1 1 cy migr. S Hoburgen, Gotland (F 2014:102)

79: 2017 23.6, 1 3 cy+ Båtafjorden, Halland (F 2017:104)

80: 2017 21.7, 1 ad. Klingälvsåns mynning, Skåne (F 2017:104)

81: 2017 26.7–5.8, 1 ad. Ottenby, Öland (F 2017:104)

82: 2017 23.8, 1 ind. migr. Gubbanäsan, Halland (F 2017:104)

83: 2018 15.6, 1 2cy+ male Näsholmarna, Foteviken, Skåne (F 2018:105)

84: 2018 24–28.6, 1 2 cy+ Fysingen, Uppland (F 2018:105)