Spetsstjärtad snäppa / Sharp-tailed Sandpiper

Calidris acuminata

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 8/8 
 
1: 1975 23-25.7, 1 ind. Ensjöarna, Hallstavik, Uppland (VF 35:332) 
2: 1976 24.9, 1 ind. Skanörs revlar, Skåne (VF 37:63, 39:41) 
3: 1977 24-25.8, 1 ind. Torhamns udde, Blekinge (VF 38:43) 
4: 1985 26.7, 1 ad. Skanörs revlar, Skåne (VF 46:316) 
5: 1999 19-20.8, 1 ad. Örtofta sockerbruksdammar, Skåne (F 1999:148) 
5: 2000 10-14.8, 1 ad. Örtofta sockerbruksdammar, Skåne (F 2000:131) 
6: 2003 5-9.10, 1 imm. Östra hamnen, Lidköping, Västergötland (F 2003:182) 
7: 2007 24-27.7, 1 ad. Gröna jaktstugan, Foteviken, Skåne (F 2007:89) 
8: 2008 7.8, 1 ad. summer plumage Segerstads fyr, Öland (F 2008:113)