Gulbröstad snäppa / Baird’s Sandpiper

Calidris bairdii

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 11/11 
 
1: 1982 3-7.8, 1 ad. Stora Ören, Öland (VF 43:547, 45:347, F 2008:112) 
1: 1982 10.8, 1 ad. Torngård, Öland (VF 43:547, 45:347, F 2008:112) 
2: 1983 18-20.10, 1 imm. Faludden, Gotland (VF 43:543) 
3: 1989 25.9 & 7.10-18.11, 1 1 cy Farhult, Vegeholm, Skälderviken, Skåne (VF 49:470) 
4: 1998 29-30.5, 1 ind. Rönnen, Skälderviken, Skåne (F 1998:141) 
5: 2001 7-29.10, 1 imm. Getteröns naturreservat, Halland (F 2001:134) 
6: 2004 1.8, 1 ad. Måkläppen, Falsterbonäset, Skåne (F 2004:141) 
7: 2007 24-26.7, 1 ad. Sebybadet, Öland (F 2007:88)
8: 2012 27-30.9, 1 1 cy Sebybadet, Öland (F 2012:106)
9: 2013 18-28.10, 1 1 cy Stenöorn, Hälsingland (F 2013:96)
10: 2015 23-27.8, 1 1 cy Beijershamn, Öland (F 2015:93)
11: 2017 2–4.9, 1 1 cy Bondängen, Ottenby, Öland (F 2017:110)