Rödvingad vadarsvala / Collared Pratincole

Glareola pratincola

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 25/25 
 
1: 1962 9.6, 1 ind. Roxen, Linköping, Östergötland (VF 22:70-72) 
2: 1966 27–28.5, 1 ind. Vänersborg, Västergötland (VF 27:66-67) 
3: 1968 25.8, 1 ind. Stadsfjärden, Nyköping, Södermanland (FSrm 2:37, VF 29:116) 
4: 1971 23.5–3.6, 1 ind. Torslandaviken, Bohuslän/Västergötland (VF 31:193) 
5: 1976 25.5, 1 ind. Frösslundamossen, Öland (VF 37:75) 
6: 1980 26.8, 1 ind. Farhult, Skälderviken, Skåne (VF 40:494) 
7: 1980 10.7, 1 ind. Getterön, Halland (VF 40:494) 
8: 1983 15.5, 1 ind. Frösslundamossen, Öland (VF 45:69, Calidris 14:148) 
9: 1985 28.5, 1 ind. Löddenäs, Bjärred, Skåne (VF 46:316) 
10: 1987 24.6, 1 ind. Hamnutfyllnaden, Halmstad, Halland (VF 47:454) 
11: 1991 7.6, 1 ind. Svartåmynningen, Roxen, Östergötland (VF 51 7-8:21) 
12: 1992 22.5, 1 ad. Paviken, Västergarn, Gotland (F 1992:89) 
13: 1993 11–12.6, 1 ad. Ö Hamnen, Lidköping, Västergötland (F 1993:107) 
14: 1995 5.6, 1 ind. Ryd, Linköping, Östergötland (F 1995:128) 
15: 1997 10–11.6, 1 ind. Stockviken, Hamra, Gotland (F 1997:150) 
16: 2001 4.6, 1 ad. so.dr. Valnaren, Länna bruk, Södermanland (F 2002:137) 
17: 2003 30.6, 1 ad. Ängsnäset, Falsterbo, Skåne (F 2003:179) 
18: 2005 30–31.5, 1 ind. Ågestasjön, Södermanland (F 2005:97) 
19: 2006 12.5, 1 ad. Ingelstorps ängar, Kabusa, Skåne (F 2006:92) 
20: 2008 27.5, 1 ind. Trönninge ängar, Halland (F 2008:109) 

21: 2008 1–2.6, 1 ind. Sjötorps ängar, Krankesjön, Skåne (F 2008:109)

22: 2011 31.5, 1 ind. Schäferiängarna, Ottenby, Öland (F 2011:100)
23: 2014 11–12.6, 1 ind. Öfjärden obsladan, Ångermanland (F 2014:100)
24: 2014 14–15.6, 1 ad. Korshamn, Morups Tånge, Halland (F 2014:100)
24: 2014 22–24.6, 1 ad. Vellinge ängar, Skåne (F 2014:100)
24: 2014 1–3.7, 1 ad. Lilla Hammarsnäs, Skåne (F 2014:100)

25: 2018 12.5, 1 ind. Sjöryd, Detterns naturreservat, Västergötland (F 2018:113)