Amerikansk skogssnäppa / Solitary Sandpiper

Tringa solitaria

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
1: 1987 25.5, 1 ind. N Gårdby, Öland (VF 48:454)