Ökenlöpare / Cream-colored Courser

Cursorius cursor

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3 
 
1: 1905 26.10, 1 ind. Rörö, Bohuslän (SJNT 43:301), shot 
2: 1933 16.10, 1 ind. Ängelholm, Skåne (FoFl 29:1), shot 
3: 1942 4-5.9, 1 ind. Ottenby, Öland (VF 1:44-46)