Ob. beckasinsnäppa / Unid. Dowitcher

Limnodromus sp.

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 17/21 
 
1: 1964 10.9, 1 ind. Strömstad, Bohuslän (VF 31:133) 
2: 1966 1.5, 4 ind. Nolgårdsviken, Karlstad, Värmland (VF 40:499) 
3: 1970 9-20.9, 2 ind. Foteviken & Falsterbohalvön, Skåne (VF 31:57) 
4: 1970 19.6, 1 ind. Getterön, Halland (VF 31:133) 
5: 1971 16.9, 1 ind. Vegeåns mynning, Skåne (VF 40:499) 
6: 1972 24.8, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 33:70) 
7: 1973 7.8, 1 ind. Oxelösund, Södermanland (VF 33:175) 
8: 1973 15.9, 1 ind. Nyköping, Södermanland (VF 33:175) 
9: 1977 22.9, 1 ind. Nabben, Falsterbo, Skåne (VF 39:41) 
10: 1978 7.8, 1 ind. Nabben, Falsterbo, Skåne 
11: 1981 21.8, 1 ind. Ängsnäset, Falsterbo, Skåne (VF 41:396) 
12: 1986 11-13.5, 1 ind. Galhammar, Svenstavik, Jämtland (VF 48:453) 
13: 1991 5-6.5, 1 ind. Strandstuviken, Södermanland (F 1992:90) 
14: 2000 11.8, 1 ad. summer plumage migr. Ladholmen, Värmlandsnäs, Värmland (F 2000:131)
15: 2012 6.10, 1 ind. Bägbyudd, Öland (F 2012:110)
16: 2014 7.8, 1 ad. migr. S Ostögrundet, Västerbotten (F 2014:106)
17: 2015 13.8, 1 ad. migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2015:97)