Dvärguv / Eurasian Scops Owl

Otus scops

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 11/11 
 
1: 1943 11.7, 1 ad. ♀ † Karlshamn, Blekinge (VF 2:116) 
2: 1952 5.8, 1 Ås. Nora, Västmanland (VF 13:35-36), shot 
3: 1956 13-16.6, 1 ind. Långhammars, Fårö, Gotland (FoFl 51:186) 
4: 1961 23.4-12.7, 1 ind. Känsö, Västergötland, calling (VF 21:130) 
5: 1963 1.5, 1 ind. Fyrträdgården, Ottenby, Öland (VF 28:9) 
6: 1973 29.5-20.7, 1 ind. Ramshyttan, Västmanland, calling (VF 33:173) 
7: 1975 5.6, 1 † Ryssbält, V Kalix, Norrbotten (VF 35:332) 
8: 1993 21.5-25.6, 1 ind. Riseberga, Klippans k:n, Skåne, calling (F 1993:113) 
9: 2005 11.11, 1 ind. Rosta, Örebro, Närke (F 2005:116) 
10: 2006 3.6-10.8, 1 ind. Östergarnsdalen, Gotland, calling (F 2006:112)

11: 2011 31.5, 1 2 cy. Hoburgen, Gotland, ringed (F 2011:118)