Raritetskatalogen uppdaterad

Raritetskatalogen har uppdaterats med fynden som publicerats i Fågelåret 2017 och 2018. Uppdateringar har också gjorts av Förteckning över Sveriges fågeltaxa, Borttagna Rk-arter och Svenska förstafynd. Dessutom har sidorna fått en ansiktslyftning – texterna har setts över och nya fågelbilder har lagts in.

Gilla gärna