Logg över uppdateringar i Namnlistan versionerna 12, 11, 10, 9, 8, 7 och 6

Exempel på ny fågelart i världslista NL12
En av nyheterna i IOC:s lista är att svartbent strandpipare delas upp i två arter när sandstrandpipare Charadrius dealbatus får artstatus. På bilden en sandstrandpipare från Laem Pak Bia i norra Thailand. Foto: Markus Lagerqvist.

Version 12 av listan över svenska namn innehåller ändringar föranledda av nya taxonomiska rön och förändringar i IOC:s världslista version 10.2 (juli 2020).

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar i IOC v. 10.2 som påverkar version 12 av Namnlistan

Version 12 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 10.2 (juli 2020). I denna uppdatering görs en stor mängd ändringar på släktesnivå, varav de flesta inte påverkar de svenska namnen och därför inte redovisas här. Observera att Tk alltid har haft andfåglar före hönsfåglar, vilket IOC kommer att ändra till i sin kommande v. 11.1, för att följa allmän konsensus. Samtliga Tk:s listor har denna ordning.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

 • Tofsargusfasan (Rheinardia ocellata) delas upp i två arter:
  • tofsargus (R. ocellata), som är endemisk inom ett litet bergsområde på centrala Malackahalvön, huvudsakligen inom nationalparken Taman Negara, och;
  • annamitargus (R. nigrescens) som förekommer i bergsområdet Annamiterna på gränsen mellan Vietnam och Laos.
 • Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus) delas upp i två arter:
  • svartbent strandpipare (C. alexandrinus), vidspridd från Europa till östra Asien, och;
  • sandstrandpipare (C. dealbatus), som häckar i södra Kina och troligen Vietnam. Där arterna förekommer tillsammans föredrar sandstrandpiparen hårdare, sandigare marker.
 • Tullbergspett (Campethera tullbergi) delas upp i två arter:
  • tullbergspett (C. tullbergi) som förekommer i gränstrakterna mellan Nigeria och Kamerun, samt på ön Bioko, och;
  • finbandad hackspett (C. taeniolaema), från östra Kongo-Kinshasa till västra Kenya och norra Tanzania.
 • Vitryggigt eldöga (Pyriglena leuconota) delas upp i tre arter:
  • amazoneldöga (P. leuconota), som förekommer i östra Amazonas-området samt i östra Pernambuco och östra Alagoas;
  • tapajóseldöga (P. similis), som förekommer i Pará and norra Mato Grosso, från Rio Tapajós österut till Rio Xingu, och;
  • västligt eldöga (P. maura), som förekommer från södra Colombia till Bolivia till Paraguay och sydvästra Brasilien.
 • Strimmig grässmyg (Amytornis striatus) delas upp i tre arter:
  • strimmig grässmyg (A. striatus), från centrala Australien;
  • opaltongrässmyg (A. rowleyi), som är endemisk för det lilla opalrika området kring Opalton i västra Queensland, och;
  • rostgrässmyg (A. whitei), från västra, västcentrala och sydcentrala Australien.
 • Lyrdrongo (Dicrurus hottentottus) delas upp i två arter:
  • lyrdrongo (D. hottentottus) som förekommer med 13 raser från Indien i väster till Moluckerna i väster, och;
  • palawandrongo (D. palawanensis), som är endemisk för öarna Palawan och några mindre öar i Filippinerna.
 • Melanesisk sydhake (Petroica pusilla) delas upp i två arter:
  • melanesisk sydhake (P. pusilla) som förekommer i Vanuatu, Fiji och Samoa, samt;
  • salomonsydhake (P. polymorpha), som är endemisk för öarna Bougainville Kolombangara, Guadalcanal och Makira i Salomonöarna.
 • Gultyglad borstbulbyl (Bleda notatus) delas upp i två arter:
  • gultyglad borstbulbyl (B. notatus) som förekommer från Nigeria till Centralafrikanska republiken och Kongo-Brazzaville, samt på ön Bioko, och;
  • gulögd borstbulyl (B. ugandae), från centrala och norra Kongo-Kinshasa till sydvästra Sudan och Uganda.
 • Gråkindad bulbyl (Alophoixus bres) delas upp i två arter:
  • brunkindad bulbyl (A. bres) endemisk för Java och Bai, och;
  • gråkindad bulbyl (A. tephrogenys), från Malckahalvön, Sumatra och Borneo.
 • ockrabulbyl (Alophoixus ochraceus) delas upp i två arter:
  • ockrabulbyl (A. ochraceus) som förekommer från Burma till Vietnam, söderut till Malackahalvön och Sumatra, och;
  • penanbulbyl (A. ruficrissus), endemisk för Borneo. Namnet kommer från folkslaget penan på Borneo.
 • Svarttyglad bulbyl (Pycnonotus flavescens) delas upp i två arter:
  • svarttyglad bulbul (P. flavescens) som förekommer från nordöstra Indien öster- och söderut till södra Kina och Thailand, och;
  • vitmaskad bulbyl (P. leucops), endemisk för Borneo.
 • Indonesisk smygsångare (Locustella castanea) delas upp i tre arter:
  • sulawesismygsångare (L. castanea), från Sulawesi;
  • seramsmygsångare (L. musculus) endemisk för ön Seram, och;
  • burusmygsångare (Locustella disturbans), endemisk för ön Buru.
 • Rödstrupig sångare (Curruca cantillans) delas upp i två arter (denna splitt har sedan tidigare genomförts av svenska Tk):
  • rödstrupig sångare (C. cantillans), i östra Medelhavsområdet och;
  • rostsångare (C. iberiae), på Iberiska halvön, södra Frankrike och nordvästra Afrika.

Tre nyligen beskrivna arter tillkommer:

 • taliabumyzomela (Myzomela wahe), som är endemisk för ön Taliabu i Indonesien.
 • pelengsolfjäderstjärt (Myzomela prawiradilagae), som är endemisk för ön Peleng i Indonesien.
 • taliabusmygsångare (Locustella portenta), som är endemisk för ön Taliabu i Indonesien.

Två arter stryks från listan:

 • Alagoasdvärgspett (Picumnus fulvescens) och cearádvärgspett (Picumnus limae) slås samman till en art, som får namnet ockradvärgspett (Picumnus limae). Samtidigt justeras namnet på ockradvärgspett (v. 11) till rosthalsad dvärgspett (Picumnus fuscus).
 • Alaskakråka (Corvus caurinus) förlorar sin artstatus och räknas framöver som en ras av amerikansk kråka (Corvus brachyrhynchos).

Justeringar pga. byte av släkte eller familj

 • Två arter flyttas från sånghönsen i släktet Arborophila till släktet Tropicoperdix, varvid namnen justeras till charltonhöna (v. 11, charltonsånghöna) och grönfotshöna (v. 11, grönbent sånghöna).
 • Släktet Rallicula flyttas från familjen rallar (Rallidae) till familjen dunrallar (Sarothruridae). Namnen på de fyra arterna justeras från rall till dunrall och blir:
  • kastanjedunrall (Rallicula rubra)
  • arfakdunrall (Rallicula leucospila)
  • svartvingad dunrall (Rallicula forbesi)
  • cyklopdunrall (Rallicula mayri)
 • Afrikansk kornknarr har visat sig inte alls vara nära släkt med kornknarren (släktet Crex) och får det nya namnet gräsrall (Crecopsis egregia).
 • Tre arter bland dvärgrallarna i släktet Laterallus, justeras med tillägget dvärg i namnet, det gäller svart dvärgrall (v. 11, svartrall), galápagosdvärgrall (v. 11, galápagosrall), atlantdvärgrall (v. 11, atlantrall).
 • En art bland det nyligen utökade sumphönssläktet Zapornia, justeras från korprall till korpsumphöna. Samtidigt justeras vattenhöna till vattensumphöna för att bättre överensstämma med övriga arter sumphönor i släktet Amaurornis.
 • Hökörnarna i släktena Nisaetus och Spizaetus står inte närmast hökörn och afrikansk hökörn i släktet Aquila, varför förledet ”hök” stryks från namnet. För fem av arterna görs ytterligare justering av namnet det gäller:
 • orientörn (v. 11, variabel hökörn)
 • sundaörn (v. 11, Blyths hökörn)
 • mindanaoörn (v. 11, pinskerhökörn)
 • tyrannörn (v. 11, svart hökörn)
 • isidoreörn (v. 11, Isidores hökörn)
 • Puertoricoskrikuv (Gymnasio nudipes) har visat sig inte alls vara nära släkt med skrikuvarna i släktet Megascops, utan istället stå närmare ponderosaugglan. Den får det nya namnet puertoricouggla
 • Palauuggla (Pyrroglaux podargina) har visat sig stå nära dvärguvarna i släktet Otus. Den får det nya namnet palaudvärguv
 • Salomonspökuggla (Ninox jacquinoti) har visat sig inte alls vara nära släkt med späkugglorna i släktet Ninox, utan istället stå närmare släkte Athene. Den får det nya namnet salomonuggla
 • Orientsparvuggla (Glaucidium brodiei) och sundasparvuggla (Glaucidium sylvaticum) har visat sig inte alls vara nära släkt med sparvugglorna i släktet Glaucidium, utan istället stå närmare borstuggla (Xenoglaux) och kaktusuggla (Micrathene). De får de nya namnen janusuggla och sundauggla.
 • Trådstjärt (Sylviorthorhynchus desmurii) justeras till trådsprötstjärt, då den visat sig vara systerart till gyllenbrun sprötstjärt.
 • Gulvingad kotinga (Tijuca atra) och gråvingad kotinga (Tijuca condita) justeras till gulvingad piha och gråvingad piha, då genetiska studier visat att släktet Tijuca ligger inbäddad bland pihorna i släktet Lipaugus.
 • Gulbrynad madagaskarsångare (Crossleyia xanthophrys) justeras till gulbrynad tetraka då den genetiskt står nära tetrakorna i släktet Xanthomixis.
 • Vitkindad olivastrild (Delacourella capistrata) justeras till vitkindad atrild, då den visat sig inte tillhöra olivastrilderna i släktet Nesocharis.
 • Grön droppastrild (Mandingoa nitidula) justeras till grönastrild då den inte står nära droppastrilderna i de tre närstående släktena Euschistospiza, Hypargos och Clytospiza
 • Rödkronad piplärksångare (Seiurus aurocapilla) har visat sig vara endast avlägset släkt med de båda andra piplärksångarna och är faktiskt istället systerart till resten av familjen. Därför får arten det nya namnet brandkronad skogssångare.

I samband med att IOC justerar namnen på arterna i släktet Piranga, som tidigare hetat ”tanager” på engelska trots att de tillhör familjen kardinaler (Cardinalidae) justeras namnet på de arter i familjen som istället för kardinal hette tangara, tjocknäbb eller fink. För de allra flesta innebär det bara att efterledet ersätts med ”kardinal”, men för några arter behöver ytterligare justering göras, t.ex. för att undvika dubblettnamn. De arter som berörs är:

 • fläckvingad kardinal (v. 11, fläckvingad tangara)
 • tandkardinal (v. 11, tandtangara)
 • caatingakardinal (v. 11, röd tangara)
 • tegelröd kardinal (v. 11, tegelröd tangara)
 • sommarkardinal (v. 11, sommartangara)
 • rosenstrupskardinal (v. 11, rosenstrupstangara)
 • scharlakanskardinal (v. 11, schrlakanstangara)
 • brandkardinal (v. 11, västlig tangara)
 • vitbandad kardinal (v. 11, vitbandad tangara)
 • rödhuvad kardinal (v. 11, rödhuvad tangara)
 • eldkardinal (v. 11, eldtangara)
 • röd myrkardinal (v. 11, röd myrtangara)
 • rödstrupig myrkardinal (v. 11, rödstrupig myrtangara)
 • svartkindad myrkardinal (v. 11, svartkindad myrtangara)
 • sotfärgad myrkardinal (v. 11, sotfärgad myrtangara)
 • tofsmyrkardinal (v. 11, kardinalmyrtangara)
 • blåkardinal (v. 11, blåtjocknäbb)
 • turkoskardinal (v. 11, indigofink)
 • lazulikardinal (v. 11, lazulifink)
 • purpurkardinal (v. 11, brokfink)
 • påvekardinal (v. 11, påvefink)
 • rositakardinal (v. 11, rositafink)
 • orangeblå kardinal (v. 11, orangeblå fink)

I samband med att IOC gör en större ommöblering bland släktena i familjen tangaror (Thraupidae) justeras namnet på de arter i familjen som istället för tangara hette fink eller hemispingus. För de allra flesta innebär det bara att ”fink” (inkl. gulfink och sångfink) byts ut till ”tangara”, men för några arter behöver ytterligare justering göras, t.ex. för att undvika dubblettnamn eller för att spegla den uppdaterade taxonomin, det gäller:

 • plyschpanna (v. 11, mestangara)
 • rostryggig inkatangara (v. 11, brunryggig inkafink)
 • blågul tangara (v. 11, gulgumpad bergtangara)
 • guvernanttangara (v. 11, gul kardinaltangara)
 • svarthättad tangara (v. 11, svartkronad tanagara)
 • vitkantad tangara (v. 11, magellanfink)
 • grönaktig tangara (v. 11, olivgulfink)
 • altiplanotangara (v. 11, gulgumpad gulfink)
 • sadeltangara, (v. 11, brunryggig fink)
 • glaciärtangara (v. 11, vitvingad fink)
 • skuggtangara (v. 11, skifferfink)
 • orangebröstad tangara (v. 11, rostbröstad tangara)
 • vitbröstad tangara (v. 11, vitbröstad fink)
 • savanntangara (v. 11, svarttofsad fink)
 • svartkindad tangara (v. 11, svartmaskad fink)
 • kusttangara (v. 11, halsbandssångfink)
 • argentinatangara (v. 11, kanelsångfink)
 • sotmaskad tangara (v. 11, svartmaskad sångfink)
 • chusqueatangara (v. 11, rostbrynad sångfink)
 • kastanjetangara (v. 11, vitbrynad sångfink)
 • ögonbrynstangara (v. 11, vitbrynad tangara)
 • rostsidig tangara (v. 11, brunsidig sångfink)
 • cerradotangara (v. 11, gråsångfink)
 • chacotangara (v. 11, svarthuvad sångfink)
 • tiaratangara (v. 11, gulstrupig gräsfink)
 • oxtangara (v. 11, puertoricofink)
 • jamaicatangara (v. 11, gulryggig gräsfink)
 • talltangara (v. 11, kubagräsfink)
 • sisitangara (v. 11, skiffergräsfink)
 • blektangara (v. 11, brun gräsfink)
 • bladtangara (v. 11, tjocknäbbad darwinfink)
 • vassnäbbad tangara (v. 11, spetsnäbbad darwinfink)
 • vampyrtangara (v 11, vampyrdarwinfink)
 • genovesatangara (v. 11, genovesadarwinfink)
 • españolatangara (v. 11, españoladarwinfink)
 • större kaktustangara (v. 11, genovesakaktusfink)
 • stornäbbad frötangara (v. 11, maximilianfröfink)

De 13 arterna buskparvar i släktena Melozone och Pipilo justeras till snårsparvar, då de står närmare snårsparvarna i släktet Atlapetes, än busksparvarna i släktet Chlorospingus. För en art behöver ytterligare justering göras, för att undvika dubblettnamn, varför glasögonsnårsparv justeras till vitmaskad snårsparv.

 

Övriga justeringar

 • större argus (v. 11, större argusfasan)
 • De två kolibrierna i släktet Schistes byter englska namn från wedgebill till daggerbill då det är en mer korrekt beskrivning av näbbens form. Samma justering görs därför på svenska; från kilnäbbskolibri till dolknäbb.
 • barololira (v. 11, makaronesisk lira)
 • afepduva (v. 11, afrikansk ringduva)
 • blåfläckduva (v. 11, blåfläcksduva)
 • olivbiätare (v. 11, olivgrön biätare)
 • guatemaladvärgtyrann (v. 11, oansenlig dvärgtyrann)
 • sotsångare (v. 11, sotbrunsångare)
 • laurasångare (v. 11, gulgrön sångare)
 • dalatkrokia (v. 11, annamkrokia)
 • skiffertrast (v. 11, bergskiffertrast)
 • smedtrast (v. 11, östlig skiffertrast)
 • yuccatrupial (v. 11, Scotts trupial)
 • amazonkardinal (v. 11, rotschildkardinal)

Utdödalistan

Även listan med namn på arter som dött ut före år 1500 har uppdaterats med sex nya arter:

 • En ny art av nya världens gamar har beskrivits från Kuba:
  • kubagam (Coragyps seductus)
 • Från Kuba har även tre nya arter av hökartade rovfåglar beskrivits:
  • royvråk (Buteogallus royi)
  • kubavråk (Buteo sanfelipensis)
  • itchevråk (Gigantohierax itchei)
 • En gigantisk fruktätande duva, som kunde svälja frukter stora som tennisbollar hela, har beskrivits i ett nytt släkte från Tonga:
  • tongaduva (Tongoenas burleyi)
 • En ny art av karakara har beskrivts, även den från Kuba:
  • mindre kubakarakara (Milvago diazfrancoi) – samtidigt justeras namnet på kubakarakara till större kubakarakara (Milvago carbo)

Namnet på caymanfink (Melopyrrha latirostris) justeras till caymatangara, då den hör hemma i familjen tangaror.

 

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Tommy Tyrberg, Tk, 3 oktober 2020.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar i IOC v. 10.1 som påverkar version 11 av Namnlistan

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

 • Småspov (Numenius phaeopus) delas upp i två arter:
  • småspov (N. phaeopus), i Eurasien, och;
  • amerikansk småspov (N. hudsonicus) i Nordamerika.
 • Kungstärna (Thalasseus maximus) delas upp i två arter:
  • kungstärna (T. maximus), i Nya världen, och;
  • guineatärna (T. albididorsalis), i Västafrika.
 • Orientsparvuggla (G. brodiei) delas upp i två arter:
  • orientsparvuggla (G. brodiei) som förekommer från Himalaya österut till södra Kina och Malaysia, och;
  • sundasparvuggla (G. sylvaticum), från Större Sundaörna.
 • Kattuggla (Strix aluco) delas upp i två arter:
  • kattuggla (S. aluco), som förekommer i västra Eurasien, och;
  • atlaskattuggla (S. maritanica), i Nordvästafrika.
 • Festkokett (Lophornis chalybeus) delas upp i två arter:
  • festkokett (L. chalybeus), i sydöstra Brasilien, och;
  • fjärilskokett (L. verreauxii), som förekommer från östra Colombia till centrala Bolivia, nordvästra Brasilien och sydöstra Venezuela.
 • Slank honungsfågel (Microptilotis gracilis) delas upp i två arter:
  • slank honungsfågel (M. gracilis), på södra Nya Guinea, Aruöarna, öar i Torres sund, samt på Cape York-halvön i Australien, och;
  • kryptisk honungsfågel (M. imitatrix), i nordöstra Queensland.
 • Strimmig prinia (Prinia crinigera) delas upp i två arter:
  • himalayaprinia (P. crinigera), som förekommer från Afghanistan österut till nordöstra Indien, Bhutan, och södra Kina, och;
  • swinhoeprinia (P. striata), från Kina och Taiwan.
 • Brun prinia (Prinia polychroa) delas upp i tre arter:
  • brun prina (P. polychroa), i Thailand, Laos och Kambodja, samt på Java;
  • burmaprinia (P. cooki), i centrala Burma, och;
  • dalatprinia (P. rocki), på Đàlạt-platån i Vietnam.
 • Papuasångare (Phylloscopus maforensis) delas upp i tre arter:
  • papuasångare (P. poliocephalus), som förekommer från Moluckerna och Nya Guinea österut till Salomonöarna;
  • numforsångare (P. maforensis), endemisk för ön Numfor väster om Nya Guinea, och;
  • biaksångare (P. misoriensis), endemisk för ön Biak i Cenderawasihbukten norr om Västpapua.
 • Medelhavsstenskvätta (Oenanthe hispanica) delas upp i två arter (denna splitt har sedan tidigare genomförts av Taxonomikommittén):
  • västlig medelhavsstenskvätta (O. hispanica), i västra Medelhavsområdet, och;
  • östlig medelhavsstenskvätta (O. melanoleuca), i östra Medelhavsområdet, österut till Kazakstan.

Två nyligen beskrivna arter tillkommer:

 • alormyzomela (Myzomela prawiradilagae), som är endemisk för ön Alor i Små Sundaöarna i Indonesien.
 • dajakblomsterpickare (Dicaeum dayakorum), från Borneo.

Två arter stryks från listan:

 • Acehfasan (Lophura hoogerwerfi) förlorar sin artstatus och räknas framöver som en underart till salvadorifasan (Lophura inornata).
 • Deignantimalia (Stachyridopsis rodolphei) förlorar sin artstatus och räknas framöver som en färgvariant av rostpannad timalia (Stachyridopsis rufifrons).

Övriga justeringar

Réunionuggla, mauritiusuggla och rodiguesuggla justeras från -uggla till –dvärguv, efter att genetiska analyser visat att dessa tre utdöda arter står nära dvärguvarna i släktet Otus.

Svartgumpad springhöna ändras till det mer rättvisande namnet kapspringhöna.

Olivryggig flamspett justeras till olivryggig hackspett, då genetiska studier visat att arten inte tillhör flamspettarna i släktet Dinopium, utan istället är syster till de två arterna i släktet Gecinulus (bambuspett och blekhuvad hackspett).

Langbiantimalia justeras till dalattimalia, arten är uppkallad efter högplatån i södra Vietnamn där den förekommer. Platån kallas omväxlande dalatplatån eller langbianplatån, men för ett konsekvent språkbruk ändras namnet då övriga arter uppkallade efter platån har förledet dalat- (dalatbrokvireo, dalatsmygsångare, dalatprinia).

 

Utdödalistan

Även listan med namn på arter som dött ut före år 1500 har uppdaterats med sex nya arter.

 • Tre nya vaktelarter har beskrivits:
  • madeiravaktel (Coturnix lignorum), från Madeira.
  • portosantovaktel (Coturnix alabrevis), från ön Porto Santo, nordöst om Madeira.
  • sãovicentevaktel (Coturnix centensis), från São Vicente i Kap Verde-öarna.
 • Två nya arter har beskrivits från Tonga:
  • vavaurall (Gallirallus vavauensis), från Vava’u-öarna i Tonga.
  • tongakejsarduva (Ducula shutleri)
 • En ny skarv, kohatuskarv (Leucocarbo septentrionalis) har beskrivits från Nya Zeeland. Namnet kommer från det maoriska namnet på arten – Kawau Kōhatu – som kommer från frasen Te Ao Kōhatu, med betydelsen skarv [Kawau] från stenåldern före vår tid [Te Ao Kōhatu].

 

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Tommy Tyrberg, Tk, 15 mars 2020

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar i IOC v. 9.2 som påverkar version 10 av Namnlistan

Version 10 av listan över svenska namn innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista, version 9.2 (juni 2019). Pga. att IOC 9.2 anammat en ny systematisk ordning har även en stor mängd omflyttningar skett av ordningar och familjer inom icke-tättingarna.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

 • Knölsvärta (Melanitta deglandi) delas upp i två arter:
  • amerikansk knölsvärta (M. deglandi)
  • sibirisk knölsvärta (N. stejnegeri)
 • Gråstrupig skogsrall (Canirallus oculeus) är inte nära släkt med de andra skogsrallarna i familjen dunrallar (Sarothruridae) och flyttas till familjen rallar (Rallidae). Namnet justeras till gråstrupig rall.

 • Sandtärna (Gelochelidon nilotica) delas upp i två arter:
  • sandtärna (G. nilotica), som förekommer över stora delar av världen
  • australisk sandtärna (G. macrotarsa), från Nya Guinea och norra Australien
 • Afrikansk palmseglare (Cypsiurus parvus) delas upp i två arter:
  • afrikansk palmseglare (C. parvus) som förekommer över större delen av tropiska Afrika
  • madagaskarpalmseglare (C. gracilis), från Madagaskar och Komorerna
 • Punabergstjärna (Oreotrochilus estella) delas upp i två arter:
  • punabergstjärna (O. estella), som förekommer från sydvästra Peru till nordvästra Argentina
  • grönhuvad bergstjärna (O. stolzmanni), som förekommer från södra Ecuador till centrala Peru
 • Indisk blåkråka (Coracias benghalensis) delas upp i två arter:
  • indisk blåkråka (C. benghalensis), som förekommer från Arabiska halvön österut till Bangladesh
  • indokinesisk blåkråka (C. affinis), från Indokina
 • Mindre trädklättrare (Xiphorhynchus fuscus) delas upp i två arter:
  • mindre trädklättrare (X. fuscus), som förekommer i stort område från Bahia i Brasilien, söderut till nordöstra Argentina
  • cearáträdklättrare (X. atlanticus), begränsad till Nordeste-regionen i nordöstra Brasilien
 • Napomyrsmyg (Epinecrophylla haematonota), negromyrsmyg (E. pyrrhonota) och yasunímyrsmyg (E. fjeldsaai) slås samman till en art, som får namnet rostmantlad myrsmyg (E. haematonota).

 • Höglandselenia (Elaenia obscura) delas upp i två arter:
  • höglandselenia (E. obscura), som finns i stora delar av Sydamerika, från sydöstra Ecuador till nordvästra Argentina
  • småhuvad elenia (E. sordida), från sydöstra Brasilien, östra Paraguay och nodöstra Argentina
 • Mindre törntrast (Colluricincla megarhyncha) delas upp i hela åtta arter:
  • arafuratörntrast (C. megarhyncha), som förekommer i nordvästra Australien, österut till västra Carpentaria-viken, på Aruöarna och i Trans-Fly-regionen på södra Nya Guinea, samt från Vogelkophalvön till Cenderawasihbukten och de närliggande lågländerna i sydvästra Nya Guinea och på Raja Ampatöarna
  • variabel törntrast (C. fortis), som förekommer på Papuahalvön (i norr från Huon-bukten och i söder från övre Fly-Digul-floderna), samt i d’Entrecasteaux-arkipelagen och på Trobrianderna sydöst om Nya Guinea
  • waigeotörntrast (C. affinis), endemisk för ön Waigeo i Raja Ampatöarna väster om Nya Guinea
  • mamberamotörntrast (C. obscura), från nordvästra and västcentrala Nya Guinea, samt ön Yapen i Schoutenöarna i Cenderawasih-bukten
  • tagulatörntrast (C. discolor), endemisk för ön Tagula i Louisiaderna sydöst om Nya Guinea
  • sepiktörntrast (C. tappenbecki), som förekommer från nordcentrala Nya Guinea till Astrolabe-bukten, på Huonhalvön och i östcentrala New Guinea
  • rosttörntrast (C. rufogaster), som förekommer i kustnära östcentrala Australien, från nordöstra New South Wales till Burdekinfloden i Queensland, södra Carpentariaviken och Cape Yorkhalvön till Torres Strait, kustnära delar av Trans-Fly-region i södra Nya Guinea och i nordöstra Queensland mellan floderna Burdekin och Endeavour
  • biakvisslare (Pachycephala melanorhyncha), endemisk för ön Biak i Cenderawasih-bukten – som visat sig inte vara en törntrast, utan en visslare
 • Vitögd bulbyl (Pycnonotus simplex) delas upp i två arter:
  • blekgumpad bulbyl (P. simplex), som förekommer på Malackahalvön, Sumatra, Borneo och Java
  • gräddögd bulbyl (P. pseudosimplex), från Borneo, men mer begränsat till primärregnskog än blekgumpad bulbyl
 • gulbukig glasögonfågel (Zosterops chloris) delas upp i två arter:
  • gulbukig glasögonfågel (Z. chloris), som förekommer från Sulawesi till Små Sundaöarna
  • wakatobiglasögonfågel (Z. flavissimus), som är endemisk för Wakatobiöarna sydöst om Sulawesi
 • halmaheraglasögonfågel (Zosterops atriceps), delas upp i två arter:
  • halmaheraglasögonfågel (Z. atriceps), från Halmahera, Bacan och Obi, i norra Moluckerna
  • morotaiglasögonfågel (Z. dehaani), endemisk för Morotai, i norra Moluckerna
 • vittyglad myggsnappare (Polioptila albiloris) delas upp i två arter:
  • vittyglad myggsnappare (P. albiloris), som förekommer från västra Mexiko, söderut till Costa Rica
  • yucatánmyggsnappare (P. albiventris), från Yucatánhalvön, i Mexiko
 • svartnäbbad trast (Turdus ignobilis) delas upp i tre arter:
  • svartnäbbad trast (T. ignobilis), från norra och västra Amazonas
  • campinatrast (T. arthuri), från låglandet i sydöstra Venezuela, Guyana, Surinam, östra Colombia och västcentrala brasilianska Amazonas. Namnet kommer från miljön – campina är en ekoregion i Amazonas, med vegetation på näringsfattiga sandjordar med dålig avrinning. Termen inkluderar öppet skogslandskap, busk- och ängsmarker
  • tepuítrast (T. murinus), från tepuíberg i södra Venezuela och Guyana
 • bergflugsnappare (Cyornis banyumas) delas upp i två arter:
  • javaflugsnappare (C. banyumas), från Java och Borneo. Det är troligt att underarten på Borneo i sin tur är egen art.
  • bergflugsnappare (C. whitei), som förekommer från Burma, österut till södra Kina och söderut till Malackahalvön
 • tickellflugsnappare (Cyornis tickelliae) delas upp i två arter:
  • tickellflugsnappare (C. tickelliae), i Sydasien
  • indokinesisk flugsnappare (C. sumatrensis), från Indokina, Malackahalvön och på Sumatra
 • långnäbbad piplärka (Anthus similis) delas upp i två arter:
  • långnäbbad piplärka (A. similis), som förekommer över stora delar av Afrika och Asien
  • nicholsonpiplärka (A. nicholsoni), från södra Afrika

En nyligen beskriven art tillkommer:

 • blåstrupig bergstjärna (Oreotrochilus cyanolaemus), från sydvästra Ecuador

Flera nya grupper får familjestatus:

 • Brednäbbarna delas upp i
  • Praktbrednäbbar (Eurylaimidae)
  • Asiter (Philepittidae)
  • Grönbrednäbbar (Calyptomenidae)
 • Tofsvisslaren (Falcunculus frontatus) bryts ut från visslarna (Pachycephalidae) och får status som en monotypisk familj – falknäbbar (Falcunculidae). Arten får samtidigt namnet falknäbb, efter det vetenskapliga namnet.

 • Grön hylia (Hylia prasina) och meshylia (Pholidornis rushiae), som tidigare klassats som okänd familjetillhörighet, bildar den nya familjen hylior (Hyliidae).

Övriga justeringar

Klippmarkkrypare korrigeras till chilemarkkrypare (Ochetorhynchus melanurus), pga. konflikt med klippmarkkrypare (Ochetorhynchus andaecola).

Rödstjärtad uppnäbb ändras till rödstjärtad trädlöpare (Microxenops milleri), då den inte tillhör uppnäbbarna i släktet Xenops.

Svavelstrupig taggstjärt ändras till svavelstrupig sumpjägare (Cranioleuca sulphurifera), då den inte tillhör taggstjärtarna, utan visat sig vara nära släkt med sumpjägare (Limnoctites rectirostris), vars namn samtidigt specificeras till långnäbbad sumpjägare.

Rostryggig sibia ändras till rostryggig minla (Leioptila annectens) för att bättre reflektera artens släktskap, då den inte hör till samma grupp som övriga sibior i släktet Heterophasia.

Svart fnittertrast och nakenhuvad fnittertrast justeras till svarttimalia (Garrulax lugubris) och nakenhuvad timalia (Garrulax calvus), då en ny genetisk studie visat att de inte tillhör familjen fnittertrastar (Leiothrichidae) utan bör flyttas till familjen timalior (Timaliidae), där de utgör en egen gren, syster till sabeltimaliorna i släktet Pomatorhinus.

Övriga justeringar:

 • humefasan (v. 9, Humes fasan)
 • swinhoerall (v. 9, Swinhoes rall)
 • sundapurpurhöna (v. 9, sydöstasiatisk purpurhöna)
 • solfjäderspapegoja (v. 9, solfjäderpapegoja)
 • svartseglare (v. 9, svart seglare)
 • kapseglare (v. 9, afrikansk svartseglare)
 • västlig borstsmyg (v. 9, västborstsmyg)
 • brun sångsmyg (v. 9, brunsångsmyg)
 • solfjäderssångsmyg (v. 9, solfjädersångsmyg)
 • svartmonark (v. 9, svart monark)
 • solfjädersgräsfågel (v. 9, afrikansk gräsfågel)
 • kachartimalia (v. 9, cachartimalia)
 • veracruzgärdsmyg (v. 9, rostnackad gärdsmyg)
 • zappeyflugsnappare (v. 9, Zappeys flugsnappare)
 • bruntangara (v. 9, brun tangara)

 

Utdödalistan

Även listan med namn på arter som dött ut innan år 1500 har uppdaterats.

En ny art tillkommer:

 • En domherre har beskrivits från ön Graciosa i Azorerna, den får namnet graciosadomherre (Pyrrhula crassa).

Övriga justeringar:

 • Familjenamnet för familjen Emeidae förtydligas från moafåglar till mindre moafåglar.
 • Jätteejder (Chendytes lawi) är inte en ejder, eller ens en dykand, utan en avvikande simand och får namnet kalifornienand.
 • Västindisk tornuggla ändras till bahamatornuggla (Tyto pollens), då det finns ett flertal tornugglor i Västindien.
 • Kustkagu (Rhynochetos orarius) tros numera vara samma art som kagu (Rhynochetos jubatus) och stryks från listan.

 

Markus Lagerqvist, Erling Jirle, Gustav Asplund och Tommy Tyrberg, Tk, 14 juli 2019.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar i IOC v. 9.1 som påverkar version 9 av Namnlistan

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar

 • Australisk spökuggla (Ninox boobook) delas upp i fyra arter:
  • australisk spökuggla (P. boobook), som förekommer i Australien, på södra New Guinea, Kaiöarna och ytterligare några mindre öar i sydöstra Indonesien.
  • timorspökuggla (N. fusca), från Timor.
  • rotespökuggla (N. rotiensis), från Rote sydväst om Timor.
  • alorspökuggla (N. plesseni), från Alor, norr om Timor.
 • Buruspökuggla (Ninox squamipila) delas upp i två arter:
  • seramspökuggla (N. squamipila), endemisk för Seram.
  • buruspökuggla (N. hantu), endemisk för Buru.
 • Gråbröstad sabelvinge (Campylopterus largipennis) delas upp i två arter:
  • gråbröstad sabelvinge (Campylopterus largipennis), som förekommer i Amazonasbäckenet från östra Colombia till sydöstra Brasilien.
  • karstsabelvinge (C. calcirupicola), med en mycket begränsad förekomst i karstområdena i Minas Gerais i sydöstra Brasilien.
 • Vitstjärtad kolibri (Urochroa bougueri) delas upp i två arter:
  • Bouguers kolibri (U. bougueri), från sydvästra Colombia till nordvästra Ecuador.
  • vitstjärtad kolibri (U. leucura), i södra Colombia, östra Ecuador och nordöstra Peru
 • Klipplöpare flyttas till markkryparna i släktet Ochetorhynchus och namnet justeras till klippmarkkrypare (Ochetorhynchus melanurus).
 • Gulstrupig lövletare (Automolus ochrolaemus) delas upp i två arter:
  • gulstrupig lövletare (A. ochrolaemus), med en vidspridd förekomst från södra Mexiko till nordöstra Bolivia.
  • chiriquílövletare (A. exsertus), från sydvästra Costa Rica till västra Panama. Chiriquí är en provins i västra Panama.
 • Trastmyrpitta (Myrmothera campanisona) delas upp i två arter:
  • trastmyrpitta (M. campanisona), från stora delar av Amazonasbäckenet
  • tapajósmyrpitta (M. subcanescens), begränsad till brasilianska Amazonas söder om Amazonfloden, från Río Madeira österut till den högra banken av nedre Río Tapajós söderut till Rondônia.
 • Rostbandad myrpitta (Grallaricula ferrugineipectus) delas upp i två arter:
  • rostbandad myrpitta (G. ferrugineipectus), från norra Venezuela till östra Colombia.
  • leymebambamyrpitta (Grallaricula leymebambae), från Peru och västra Bolivia. Uppkallad efter det peruanska distriktet Leymebamba, varifrån den först beskrevs.
 • Vitbrynad busksmyg (Sericornis frontalis) delas upp i två arter:
  • vitbrynad busksmyg (S. frontalis), från västra, södra och östra Australien.
  • fläckbusksmyg (S. maculatus), från södra och sydvästra Australien.
 • Bergbusktörnskata (Laniarius poensis) delas upp i två arter:
  • kamerunbusktörnskata (L. poensis), som huvudsakligen förekommer i bergen i sydvästra Kamerun, men även i allra östligaste Nigeria och på ön Bioko i Guineabukten.
  • albertinebusktörnskata (Laniarius holomelas), från bergen kring Albertineriften i östra Kongo-Kinshasa, Uganda, Rwanda och Burundi
 • Rödögd vireo (Vireo olivaceus) delas upp i två arter:
  • rödögd vireo (V. olivaceus), som häckar i Kanada och USA, men övervintrar i Sydamerika.
  • chivivireo (V. chivi), som förekommer över stora delar av Sydamerika. Namnet chivi är onomatopoetiskt.
 • Tvärstjärtad drongo (Dicrurus ludwigii) delas upp i tre arter:
  • tvärstjärtad drongo (D. ludwigii), förekommer över stora delar av östra och södra Afrika, från södra Somalia till Sydafrika.
  • västafrikansk drongo (D. occidentalis), förekommer i västra Afrika, från Senegal till Nigeria, väster om floden Niger.
  • sharpedrongo (D. sharpei), förekommer från södra Sudan och västra Kenya västerut till öster om floden Niger och söderut till nordvästra Angola.
 • Klykstjärtad drongo (Dicrurus adsimilis), delas upp i två arter:
  • klykstjärtad drongo (D. adsimilis), i centrala, östra och södra Afrika.
  • saheldrongo (D. divaricatus), som förekommer i ett bälte genom sahel- och savannområdena från södra Mauretanien österut till norra Somalia.
 • Sammetsdrongo (Dicrurus modestus) delas upp i två arter:
  • sammetsdrongo (D. modestus), i västra och centrala Afrika.
  • fantidrongo (D. atactus), från Sierra Leone österut till sydvästra Nigeria. Namnet kommer av fantispråket/-folket, även stavat fante.
 • Blanfordlärka (Calandrella blanfordi) delas upp i två arter:
  • blanfordlärka (C. blanfordi), i Eritrea och Etiopien.
  • brunkronad lärka (C. eremica), på sydvästra Arabiska halvön och Somaliland.
 • Stora förändringar har skett bland vad som tidigare var följande fem asiatiska arter av glasögonfåglar; bergglasögonfågel (Zosterops montanus), everettglasögonfågel (Z. everetti), indisk glasögonfågel (Z. palpebrosus), japansk glasögonfågel (Z. japonicus) och engganoglasögonfågel (Z. salvadorii). Det nya arrangemanget är:
  • sångglasögonfågel (Z. japonicus), en sammanslagning av den tidigare arten japansk glasögonfågel, med de flesta raser som tidigare fördes till arten bergglasögonfågel, vilket innebär att arten numera förekommer från Sachalin och Japan, söderut till Filippinerna och stora delar av Indonesien.
  • swinhoeglasögonfågel (Z. simplex), en sammanslagning av några raser av japansk glasögonfågel, indisk glasögonfågel och engganoglasögonfågel, som förekommer i östra Kina, Taiwan, Thailand, Kambodja, Malackahalvön, Borneo, Sumatra och Enggano.
  • humeglasögonfågel (Z. auriventer), en sammanslagning av några raser av everettglasögonfågel och indisk glasögonfågel, som förekommer i sydöstra Burma, södra Thailand, Malackahalvön och Borneo. Det innebär också att everettglasögonfågel numera är endemisk för Filippinerna.
  • indisk glasögonfågel (Z. palpebrosus), efter att flera raser numera förs till andra arter förekommer arten numera från Afghanistan österut till Vietnam.
  • sangkarglasögonfågel (Z. melanurus), består av ett par raser som tidigare fördes till indisk glasögonfågel vilka förekommer på Bali och Java.
 • Abessinsk glasögonfågel (Zosterops abyssinicus) delas upp i tre arter:
  • abessinsk glasögonfågel (Z. abyssinicus), från nordöstra Sudan, Eritrea, Etiopien och södra Arabiska halvön.
  • sokotraglasögonfågel (Z. socotranus), endemisk för ön Sokotra.
  • kenyaglasögonfågel (Z. flavilateralis), som förekommer från centrala och östra Kenya till östra Tanzania.
 • Höglandsglasögonfågel (Zosterops poliogastrus) delas upp i två arter:
  • heuglinglasögonfågel (Z. poliogastrus), i sydöstra Sudan, Eritrea, Etiopien och Mt. Kulal i norra Kenya.
  • mbuluglasögonfågel (Z. mbuluensis), från södra Kenya och norra Tanzania. Namnet kommer från distriktet Mbulu i norra Tanzania.
  • pareglasögonfågel (Z. winifredae), endemisk för Södra Pare-bergen i norra Tanzania.
  • kilimanjaroglasögonfågel (Z. eurycricotus), från nordöstra Tanzania, bl.a.
   Mt. Kilimajaro och Mt. Meru.
 • Madagaskarglasögonfågel (Zosterops maderaspatanus) delas upp i två arter:
  • madagaskarglasögonfågel (Z. maderaspatanus), från Madagaskar, Komorerna och sydvästra Seychellerna.
  • aldabraglasögonfågel (Z. aldabrensis), endemisk för Aldabraöarna i Seychellerna.
 • Afrikansk glasögonfågel (Zosterops senegalensis), delas upp i två arter:
  • afrikansk glasögonfågel (Z. senegalensis), vidspridd över stora delar av Afrika, från Mauretanien österut till Kenya och söderut till centrala Angola.
  • anderssonglasögonfågel (Z. anderssoni), från södra Afrika, söder om en linje från östra Angola västerut till östra Tanzania. Uppkallad efter den svenske upptäcktsresanden Karl Johan Andersson (1827–1867).
  • grön glasögonfågel (Z. stuhlmanni), som förekommer i östra Kongo-Kinshasa, Uganda och nordvästra Tanzania.
 • Långnäbbad knottsmyg (Ramphocaenus melanurus) delas upp i två arter, som bäst skiljs åt på lätet:
  • drillknottsmyg (R. melanurus), som förekommer över ett stort område från sydöstra Mexiko till östcentrala Brasilien.
  • tjatterknottsmyg (R. sticturus) som förekommer i Amazonasbäckenet i sydcentrala Brasilien, östra Peru och norra Bolivia.
 • Blå kortvinge (Brachypteryx montana) delas upp i fyra arter:
  • himalayakortvinge (B. cruralis), som förekommer från centrala Himalaya österut till norra Indokina.
  • kinesisk kortvinge (B. sinensis), från sydöstra Kina.
  • taiwankortvinge (B. goodfellowi), endemisk för Taiwan.
  • blå kortvinge (B. montana), som förekommer i Filippinerna, Stora Sundaöarna och på Flores. Arten behåller tills vidare namnet blå kortvinge då fler splittar är att vänta bland de elva kvarvarande raserna.
 • Costaricatangara (Ramphocelus costaricensis) lumpas med rödgumpad tangara
  (R. passerinii). Den sammanslagna arter behåller namnet rödgumpad tangara
  (R. passerinii).

En nyligen beskriven art tillkommer:

 • Rotesångare (Phylloscopus rotiensis), från ön Rote sydväst om Timor.


 

Övriga justeringar

Nymfparakit (Nymphicus hollandicus) byter namn till nymfkakadua, då arten tillhör familjen kakaduor (Cacatuidae) och inte är en parakit. Samtliga övriga arter i familjen heter kakadua. Tk har hittills avvaktat med detta namnbyte då namnet nymfparakit är väletablerat då den är en vanlig burfågel, men genomför nu bytet då namnet nymfkakadua börjat etablera sig även i burfågelkretsar. Motsvarande justering har tidigare gjorts på bl.a. norska (nymfekakadu), finska (neitokakadu), italienska (cacatua ninfa) och spanska (cacatúa ninfa).

Ceylonskriktrast korrigeras till gråhuvad skriktrast (Argya cinereifrons), pga. konflikt med ceylonskriktrast (Argya rufescens).

I samband med att Saxicola stejnegeri får artstatus även på Tk:s Västpalearktislista får den det svenska namnet amurbuskskvätta (tidigare Stejnegers buskskvätta) då en stor del av artens utbredningsområde ligger inom Amurflodens avrinningsområde.

 

Utdödalistan

Även listan med namn på arter som dött ut före år 1500 har uppdaterats.

Följande arter tillkommer:

 • titanelefantfågel (Vorombe titan)
 • gambierkejsarduva (Ducula tihonireasini), från Gambier-öarna i Franska Polynesien.
 • guadeloupeara (Ara guadeloupensis). Arten har länge betraktats som tvivelaktig, men nu har det både anträffats fossilfynd och kommit fram nya historiska källor som pekar på att det var en separat art.
  Både denna art och jamaicaaran (Ara gossei) borde egentligen flyttas till huvudlistan över svenska artnamn eftersom studier visar att de dog ut efter 1500, men de har ännu inte tagits upp av IOC. Referenser:
  • Gala, M.; Lenoble, A. (2015). Evidence of the former existence of an endemic macaw in Guadeloupe, Lesser Antilles. Journal of Ornithology. 156 (4): 1061. doi:10.1007/s10336-015-1221-6.
  • Lenoble, A. (2015). The Violet Macaw (Anodorhynchus purpurascens Rothschild, 1905) did not exist. Journal of Caribbean Ornithology. 28: 17–21.

Chathamand (Anas chathamica) byter namn till chathamkricka.   

Flera elefantfåglar stryks från listan, det gäller; spenslig elefantfågel (synonym till Hildebrandts elefantfågel), större elefantfågel (synonym till jätteelefantfågel) och robust elefantfågel, kustelefantfågel och betsileoelefantfågel (synonymer till robust elefantfågel).

Basspingvin (Tasidyptes hunteri) styks då arten visat sig vara ogiltig.

 

Markus Lagerqvist, Erling Jirle och Tommy Tyrberg, Tk, 1 april 2019.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar i IOC v. 8.2 som påverkar version 8 av Namnlistan

 • Colombiaskrikuv (Megascops colombianus) och rostskrikuv (M. ingens) slås samman till en art. Den nya arten behåller namnet rostskrikuv (M. ingens).
 • Naposkrikuv (Megascops napensis) och roraimaskrikuv (M. roraimae) slås samman till en art. Eftersom de båda tidigare artnamnen beskriver respektive tidigare arts utbredning får den sammanslagna arten namnet det nya namnet bergskrikuv (M. roraimae).
 • En ny art av skrikuv har beskrivits; santamartaskrikuv (Megascops gilesi), från bergskedjan Sierra Nevada de Santa Marta i norra Colombia.
 • Ecuadortaggstjärt (Cranioleuca antisiensis) och bergtaggstjärt (C. baroni) slås samman till en art. Den nya arten behåller namnet bergtaggstjärt (C. antisiensis).
 • Rödbrun myrtörnskata (Thamnistes anabatinus) delas upp i två arter:
  • rödbrun myrtörnskata (T. anabatinus), från sydöstra Mexiko till centrala Bolivia, och;
  • rostbrun myrtörnskata (T. rufescens), från östra Peru till västra Bolivia.
 • Nya studier visar att strimmanakinerna som tidigare betraktades som en art, består av tre arter:
  • kungsfågelmanakin (Machaeropterus regulus), från atlantregnskogarna i sydöstra Brasilien;
  • strimmanakin (M. striolatus), från de västra och nordvästra delarna av Amazonasbäckenet, och;
  • den nyligen beskrivna arten brokmanakin (M. eckelberryi), som finns i ett litet område i Cordillera Azul och övre Rio Mayo-dalen – huvudsakligen på över 500 m höjd – i departementen San Martín och Loreto i norra Peru;
 • Gråtofsad snärtfågel (Psophodes nigrogularis) delas upp i två arter:
  • västlig snärtfågel (P. nigrogularis), från Western Australia, och;
  • malleesnärtfågel (P. leucogaster), som förekommer i mallee (lågvuxen busk- och skogsmark med flerstammiga eucalyptusträd) i sydcentrala Australien.
 • Rotemyzomela (Myzomela irianawidodoae), från ön Rote i Indonesien, har beskrivits som ny art.
 • En omfattande genetisk studie av familjen gråfåglar (Campephagidae) föranleder att sex arter som tidigare tillhörde gråfåglarna i släktet Coracina, flyttas till drillfåglarna i släktet Lalage, varför deras namn justeras till svartvingad drillfågel (L. melaschistos), svarthuvad drillfågel (L. melanoptera), indokinesisk drillfågel (L. polioptera), sundadrillfågel (L. fimbriata), mauritiusdrillfågel (L. typica) och réuniondrillfågel (L. newtoni).
 • Cikadagråfågel delas upp i två arter:
  • cikadagråfågel (Edolisoma tenuirostre), vidspridd från Sulawesi till sydöstra Australien.
  • amiralitetsgråfågel (Edolisoma admiralitatis), från Amiralitetsöarna norr om Nya Guinea.
 • Sulawesisolfjäderstjärt (Rhipidura teysmanni), delas upp i två arter:
  • sulawesisolfjäderstjärt (R. teysmanni), från Sulawesi, och;
  • taliabusolfjäderstjärt (R. sulaensis), från ön Taliabu öster om Sulawesi.
 • Artgränserna inom varfågelkomplexet justeras ytterligare genom att ökenvarfågel (Lanius meridionalis) slås samman med varfågel (L. excubitor). Samtidigt ges rasen meridionalis artstatus som en monotypisk art. Detta innebär att IOC delar in varfågelkomplexet i följande fyra arter:
  • beringvarfågel (L. borealis)
  • varfågel (L. excubitor)
  • saxaulvarfågel (L. pallidirostris)
  • iberisk varfågel (L. meridionalis)
 • Skata (Pica pica) delas upp i fem arter:
  • skata (P. pica), i norra Eurasien från Brittiska öarna och Västeuropa till östra Sibirien;
  • maghrebskata (P. mauritanica), från nordvästra Afrika;
  • asirskata (P. asirensis), från Asirbergen i sydvästra Saudiarabien;
  • svartgumpad skata (P. bottanensis), från centrala Bhutan och västcentrala Kina (Qinghai och västra Sichuan söderut till södra och östra Autonoma regionen Tibet), och;
  • orientskata (P. serica), från sydöstra Ryssland och Burma till östra Kina, Taiwan och norra Indokina.
 • Kragparadisfågel (Lophorina superba) delas upp i tre arter:
  • större kragparadisfågel (L. superba), stora delar av Nya Guinea;
  • vogelkopkragparadisfågel (L. niedda), Birds Neck och Vogelkophalvön, Västpapua, och;
  • mindre kragparadisfågel (L. minor), från Papuan Peninsula västerut åtminstone till Wharton Range, Papua Nya Guinea.
 • En omfattande genetisk studie av familjen gräsfåglar (Locustellidae) visar att flertalet arter tillhör två huvudgrenar; ”smygsångare”, resp. ”gräsfåglar”. Till smygsångarna hör 26 arter i de två släktena Helopsaltes och Locustella, medan gräsfåglarna består av 34 arter fördelade på åtta släkten (bl.a. Bradypterus, Poodytes och Cincloramphus). Studien leder till att ett antal arter får ny släktestillhörighet och föranleder några namnändringar:
  • Namnen på fyra arter i släktet Helopsaltes förtydligas till smygsångare; graysmygsångare (Helopsaltes fasciolatus), kilstjärtad smygsångare (Helopsaltes pryeri), koreasmygsångare (Helopsaltes pleskei) och ochotsksmygångare (Helopsaltes ochotensis). Fyra mycket väletablerade svenska namn ändras inte trots att de tillhör ”smygsångarna” (träsksångare, starrsångare, flodsångare och vassångare).
  • Brun lärksångare justeras till sotgräsfågel (Cincloramphus cruralis) och rostlärksångare till rostgumpad gräsfågel (C. mathewsi)
  • Ceylonsmygsångare justeras till ceylongräsfågel (Elaphrornis palliseri)
  • Namnet på elva arter i släktet Bradypterus ändas från smygsångare till gräsfågel; knysnagräsfågel (B. sylvaticus), bangwagräsfågel (B. bangwaensis), natalgräsfågel (B. barratti), skogsgräsfågel (B. lopezi), kanelsgräsfågel (B. cinnamomeus), stråstjärtad gräsfågel (B. brunneus), djagräsfågel (B. grandis), sumpgräsfågel (B. baboecala), vitvingad gräsfågel (B. carpalis), albertinegräsfågel (B. graueri) och berggräsfågel (B. centralis).
 • En omfattande genetisk studie av familjen fnittertrastar (Leiothrichidae) föranleder några namnändringar:
  • ceylonfnittertrast justeras till ceylonskriktrast (Garrulax cinereifrons)
  • blåstjärtad siva justeras till blåstjärtad bandvinge (Minla cyanouroptera)
  • rostkronad minla justeras till rostkronad bandvinge (Minla cyanouroptera)
  • annamsibia justeras till annamkrokia (Crocias langbianis) och javasibia till javakrokia (C. albonotatus). Det vetenskapliga namnet kommer ur det grekiska ordet krokias, som betyder saffransfärgad sten.
 • Sulaflugsnappare (Cyornis colonus) delas upp i två arter:
  • sulaflugsnappare (C. colonus), från Sulaöarna öster om Sulawesi, och;
  • banggaiflugsnappare (C. pelingensis), från Banggaiöarna öster om Sulawesi.
 • Vithalsad fröfink (Sporophila torqueola) delas upp i två arter:
  • kanelgumpad fröfink (S. torqueola), från västra Mexiko, och;
  • vithalsad fröfink (S. morelleti), som förekommer från södra Texas, söderut till Panama;
Övriga justeringar:
 • djungeluggla (v. 7, blewittuggla)
 • lärksnårlöpare (v. 7, lärklik snårlöpare)
Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 3 juli 2018.

Namnändringar på grund av taxonomiska förändringar i IOC v. 7.2, 7.3 och 8.1 som påverkar version 7 av Namnlistan.

 • Rostkindad frankolin (Pternistis castaneicollis) delas upp i två arter:
  • rostkindad frankolin (P. castaneicollis), som förekommer i Etiopien och Somaliland (norra Somalia);
  • svartpannad frankolin(P. atrifrons), som förekommer i ett mindre område på gränsen mellan södra Etiopien och norra Kenya.
 • Rödbröstad kronduva (Goura scheepmakeri) delas upp i två arter:
  • scheepmakerkronduva(G. scheepmakeri), från sydöstra Nya Guinea;
  • sclaterkronduva(G. sclaterii), från sydcentrala Nya Guinea.
 • Glanssalangan (Collocalia esculenta) delas upp i hela åtta arter:
  • fjäderfotssalangan (C. affinis), från bl.a. Andamanerna, Nikobarerna, Malackahalvön, Sumatra och Borneo;
  • julösalangan (C. natalis), endemisk för Julön;
  • bergsryggssalangan (C. isonota), från norra Luzon, Mindoro, Mindanao och Suluarkipelagen i Filippinerna;
  • grågumpssalangan (C. marginata), från Babuyan, Calayan, Camiguin, centrala–södra Luzon, västra Visayaöarna och Palawan i Filippinerna;
  • tenggarasalangan (C. sumbawae), från västra Små Sundaöarna (bl.a. Lombok, Sumbawa, Flores och Sumba), på indonesiska Nusa Tenggara;
  • timorsalangan (C. neglecta), från östra Små Sundaöarna (bl.a. Timor, Alor och Wetar);
  • glanssalangan(C. esculenta), som förekommer från Sulawesi österut till Salomonöarna;
  • satängsalangan (C. uropygialis), från Santa Cruz-öarna, Vanuatu, Loyautéöarna och Nya Kaledonien.
 • Tornuggla (Tyto alba) delas upp i två arter:
  • tornuggla (T. alba), i Europa, Mellanöstern och Afrika;
  • amerikansk tornuggla (T. furcata), i Nord- och Sydamerika.
 • Archbolds uggleskärra (Aegotheles archboldi) stryks från listan, archboldi räknas numera som en underart av berguggleskärra (Aegotheles albertisi).
 • Stålblåbukig smaragd (Amazilia saucerottei) delas upp i två arter:
  • stålblåbukig smaragd (A. saucerottei), som förekommer i Colombia och Venezuela;
  • hoffmannsmaragd (A. hoffmanni), från Nicaragua och Costa Rica.
 • Flaggkolibri (Ocreatus underwoodii) delas upp i tre arter:
  • vittofsad flaggkolibri (O. underwoodii), som förekommer från norra Venezuela till västra Ecuador;
  • peruflaggkolibri (O. peruanus), som förekommer från östra Ecuador till nordöstra Peru;
  • boliviaflaggkolibri (O. addae), från centrala Peru och Bolivia.
 • Thayertrut (Larus thayeri) stryks från listan, thayeri räknas numera som en underart av vitvingad trut (Larus glaucoides).
 • Rödkronad parakit (Psittacara wagleri) delas upp i två arter:
  • rödkronad parakit (P. wagleri), från Colombia och Venezuela;
  • kordiljärparakit (P. frontatus), från Kordiljärerna i Peru.
 • Zusikolibri (Heliangelus zusii) stryks då genetiska studier av det enda kända exemplaret visat att det är av hybridursprung.
 • Brokblåsmyg (Malurus lamberti) delas upp i två arter:
  • purpurryggig blåsmyg (Malurus assimilis), i västra och centrala Australien;
  • brokblåsmyg (Malurus lamberti), i sydöstra Australien.
 • Silkesstjärt (Lamprolia victoriae) delas upp i två arter:
  • taveunisilkessjtärt (L. victoriae), endemisk för Taveuni i Fijiöarna;
  • natewasilkesstjärt (L. klinesmithi), endem som bara finns på Natewahalvön på Vanua Levi i Fijiöarna.
 • Olivbulbyl (Iole viridescens) delas upp i två arter:
  • olivbulbyl (I. viridescens), från Burma, Thailand och Malackahalvön;
  • kacharbulbyl(I. cacharensis), från nordöstra Indien och östra/sydöstra Bangladesh. Artens namn anspelar på det gamla kungadöme som fanns i området fram till det införlivades i Brittiska Indien.
 • Ockragumpad bulbyl (Iole crypta) delas upp i två arter:
  • ockragumpad bulbyl (I. crypta), från Burma, Thailand, Malackahalvön och Sumatra;
  • charlottebulbyl (I. charlottae), från Borneo.
 • Liberisk grönbulbyl (Phyllastrephus leucolepis) styrks då den visat sig vara en färgvariant av citrongrönbylbyl.
 • Varfågel (Lanius excubitor) delas upp i två arter:
  • varfågel (L. excubitor), som förekommer från norra Europa österut till centrala Ryssland (underarterna excubitor ochhomeyeri);
  • beringvarfågel (L. borealis), som förekommer både på den asiatiska och den amerikanska sidan om Berings sund, från sydcentrala Ryssland och Kazakstan till Alaska och Kanada (underarterna bianchii, mollisfunereus, sibiricus och borealis).
 • Miombosolfågel (Cinnyris manoensis), delas upp i två arter:
  • västlig miombosolfågel(Cinnyris gertrudis);
  • östlig miombosolfågel(Cinnyris manoensis).
 • Angolasolfågel (Cinnyris ludovicensis) delas upp i två arter:
  • angolasolfågel (C. ludovicensis), endemisk för Angola;
  • whytesolfågel (C. whytei), från Zambia, Malawi och Tanzania.
 • Gulbröstad skogstrast (Catharus dryas) delas upp i två arter:
  • gouldskogstrast(Catharus dryas), som förekommer från södra Mexiko, söderut till Nicaragua;
  • sclaterskogstrast(Catharus maculatus), som förekommer i Anderna i Sydamerika, från västra Venezuela till norra Argentina.
 • Nilgirifnittertrast (Montecincla cachinnans) delas upp i två arter:
  • nilgirifnittertrast (M. cachinnans), förekommer i Nilgiribergen i västra Tamil Nadu och nordöstra Kerala i sydvästra Indien;
  • banasurafnittertrast (M. jerdoni), förekommer i sydvästra Karnataka och nordöstra Kerala (bl.a. Banasura Peak) i sydvästra Indien.
 • Keralafnittertrast (Montecincla fairbanki) delas upp i två arter:
  • palanifnittertrast(M. fairbanki), förekommer i södra Västra Ghats, i sydöstra Kerala och sydvästra Tamil Nadu (bl.a. Palani Hills), i sydvästra Indien;
  • ashambufnittertrast (M. meridionale), förekommer i sydligaste Kerala och Tamil Nadu (bl.a. Ashambu Hills) i sydligaste Indien.
 • Mindre korsnbäbb (Loxia curvirostra), delas upp i två arter:
  • mindre korsnäbb (Loxia curvirostra);
  • cassiakorsnäbb (L. sinesciurus), som endast förekommer i Cassia County och troligen även delar av angräsande Twin Falls Country i sydligaste Idaho.
 • Gråsiska (Acanthis flammea) delas – i avvaktan på ytterligare studier i komplexet – upp i två arter:
  • gråsiska (A. flammea);
  • brunsiska (A. cabaret).
 • Gräspiplärka (Anthus lutescens) delas upp i två arter:
  • gräspiplärka (A. lutescens), som finns stora delar av Sydamerika;
  • perupiplärka(A. peruvianus), som förekommer längs Perus västkust, söderut till nordligaste Chile.
 • Kortnäbbad piplärka (Anthus brevirostris) delas upp i:
  • kortnäbbad piplärka (A. furcatus) som förekommer i tempererade gräsmarker i lågländerna i Argentina, Uruguay och sydöstra Brasilien;
  • punapiplärka(A. brevirostris) som förekommer i punagräsmarker upp till 4 300 meters höjd från centrala Peru, genom Bolivia till nordvästligaste Argentina.
 • Gulögd junco (Junco phaeonotus) delas upp i två arter:
  • gulögd junco (J. phaeonotus), som förekommer från södra Arizona, söderut till Guatemala;
  • californiajunco (J. bairdi), endemisk för sydligaste Baja California.

Två nyligen beskrivna arter tillkommer:

 • Gråbrynad myrfågel(Myrmoderus eowilsoni), från Cordillera Azul i norra Peru.
 • Tatamátapakul(Scytalopus alvarezlopezi), från västra Anderna i Colombia; arten är uppkallad efter berget Cerro Tatamá.

Tre numera utdöda arter läggs till huvudlistan:

 • bermudavråk(Bermuteo avivorus).
 • norfolkmarkduva(Alopecoenas norfolkensis).
 • bermudaspett(Colaptes oceanicus).

Familjer
Flera nya familjer tillkommer, framför allt som en följd av genetiska studier av superfamiljen Passeriodea.De nya familjerna är:

 • Sångtangaror(Phaenicophilidae). Fyra arter som alla förekommer på Hispaniola.
 • Snårtangaror (Calyptophilidae). Två arter, även denna familj är endemisk för Hipaniola.
 • Puertoricotangaror (Nesospingidae). Monotypisk familj, som endast består av puertoricatangaran, endemisk för Puerto Rico.
 • Trasttangaror (Rhodinocichlidae). Monotypisk familj, som endast består av trasttangaran, som förekommer från Mexiko till Venezuela.
 • Falsktangaror (Mitrospingidae). Fyra huvudsakligen sydamerikanska arter.
 • Kubasångare (Teretistridae). Två arter som båda förekommer i Kuba.
 • Zeledonior(Zeledoniidae). Monotypisk familj, som endast består av zeledonian, som förekommer i Costa Rica och Panama.
 • Ikterior (Icteriidae). Monotypisk familj, som endast består av den nordameriska arten gulbröstad ikteria. OBS! Ej ett förväxla med familjen Icteridae (trupialer)!
 • Spindalior (Spindalidae), består av fyra karibiska arter, för vilka det svenska namnet justeras från spindalis till spindalia för att bättre passa svenskt böjningsmönster.
 • Amerikanska sparvar (Passerellidae), består av de amerikanska arter som tidigare fördes till fältsparvarna (Emberizidae).

Övriga justeringar

 • Sydlig brunand (Netta erythrophthalma) byter namn till sammetsand, då den inte tillhör samma släkte som brunand (Aythya).
 • Madagaskarbrunand (Aythya innotata) byter namn till madagaskardykand då den troligen står närmare t.ex. australisk dykand och amurdykand än brunand.
 • Uppdelningen av rallarna i två familjer (Sarothruridae och Rallidae) fick som konsekvens att ”skogsrallar” används som beteckning på två olika släkten i skilda familjer; Canirallus i Sarothruridae ochAramides iRallidae. För att undvika detta begränsas skogsrall till de två arterna i Canirallus, medan arterna i Rallidae – som hör till de ”egentliga” rallarna framöver endast kallas ”rall”. Detta medför följande justeringar:
  • grånackad rall (v. 6, mindre skogsrall)
  • rödhalsad rall (v. 6, rödhalsad skogsrall)
  • gråhalsad rall (v. 6, gråhalsad skogsrall)
  • centralamerikansk rall (v. 6, centralamerikansk skogsrall)
  • brunrall (v. 6, brun skogsrall)
  • ipécaharall (v. 6, jätteskogsrall)
  • saracúrarall (v. 6, gråbröstad skogsrall)
  • rödvingad rall (v. 6, rödvingad skogsrall)
 • Svartbandad rall (Laterallus fasciatus) justeras till svartbandad dvärgrall för att spegla artens tillhörighet till dvärgrallarna.
 • För att bättre spegla släkesttillhörigheten justeras några namn bland hönsfåglarna:
  • långnäbbshöna(v. 6, långnäbbad skogshöna)
  • dulithöna(v. 6, Hoses skogshöna)
  • svarthöna(v. 6, svart skogshöna)
  • madagaskarvaktel(v. 6, madagaskarhöna)
  • papuavaktel(v. 6, papuaberghöna)
  • rosthöna(v. 6, rostskogshöna)
  • blodhöna(v. 6, rödhuvad skogshöna)
 • Newells lira (Puffinus newelli) justeras till hawaiilira, då den efter splitten av rapalira (Puffinus myrtae) numera är endemisk för Hawaiiöarna.
 • Australisk skedstork (Platalea regia) byter namn till kungsskedstork, vilket den heter på de flesta andra språk.
 • Praktnatthäger (Gorsachius magnificus) ändras till prakthäger då arten verkar stå närmare hägrarna i släktet Egretta än natthägrarna.
 • Genetiska studier visar att de två arterna tofsduvökar inte är nära släkt med övriga arter i släktet Accipiter, varför namnen justeras till tofshökar; orienttofshök (v. 6, tofsduvhök) och sulawesitofshök (v. 6, sulawesiduvhök).
 • De amerikanska markduvorna i släktena ColumbinaClaravisMetriopelia och Uropeliakallas framledes sparvduvor för att särskilja dem från de avlägset besläktade markduvorna i Gamla världen. Columbina minuta hette sedan tidigare sparvduva och får namnet specificerat till dvärgsparvduva. Av samma anledning byter tjocknäbbad markduva (Trugon terrestris) namn till gladiatorduva.
 • Australisk tornuggla (Tyto javanica) justeras till östlig tornuggla för att bättre spegla utbredningområdet som sträcker sig från Pakistan österut till Melanesien.
 • Kragdvärguvar förenklas till dvärguvar, berör fem arter vilka får namnen indisk dvärguvkinesisk dvärguvjapansk dvärguvsundadvärguv och filippindvärguv.
 • Papuahökuggla (Uroglaux dimorpha) ändras till papuaspökuggla för att spegla artens släktskap. Detta föranleder att papuaspökuggla (Ninox theomacha) samtidigt får det nya namnet häxspökuggla.
 • Nacundanattskärra (Chordeiles nacunda) justeras till nacundafalknattskärra, för att harmoniera med övriga arter i släktet Chordeiles.
 • Brokpipare (Hoploxypterus cayanus) ändra till brokvipa då arten står nära viporna (Vanellus), snarare än pipare.
 • Bergpipare (Charadrius montanus) ändras till präriepipare för att bättre spegla den miljö arten faktiskt återfinns i.
 • Skovelnäbbskungsfiskare (Clytoceyx rex) justeras till skovelnäbbskokaburra, då släktet Clytoceyx i en ny studie visat sig vara inbäddat i kokaburrorna (släktet Dacelo).
 • De tre arter som har namnet dvärgkungsfiskare är inte släktmässigt nära varandra, och justeras till dvärgkungsfiskare (v. 6, afrikansk dvärgkungsfiskare), orientkungsfiskare (v. 6, orientalisk dvärgkungsfiskare) och bronskungsfiskare (v. 6, grön dvärgkungsfiskare).
 • Större gråfiskare (Megaceryle lugubris) ändras till tofskungsfiskare då den inte tillhör samma släkte som gråfiskaren (Ceryle).
 • Svartnäbbad tukan (Ramphastos ambiguus) justeras till gulstrupig tukan. Namnet svartstrupig tukan reserveras till underarten ambiguus.
 • Blåvingad parakit (Brotogeris tirica) byter namn till tiricaparakit för att undvika förväxling med blåvingeparakit (Neophema chrysostoma).
 • Namnen på de två papegojfamiljerna Psittacidae och Psittaculidae förenklas till västpapegojor och östpapegojorfrån tidigare ”Afrikanska och amerikanska papegojor” respektive ”Asiatiska och australiska papegojor”. Tilläggas kan att båda familjerna förekommer i Afrika i ungefärligen lika hög grad.
 • Portlincolnparakit (Barnardius zonarius) justeras till ringparakit (eng. Australian Ringneck). Namnet portlincolnparakit reserveras för underarten zonarius (Port Lincoln Ringneck), en av fyra distinkta underarter, som ibland splittas.
 • Kastanjemussmyg (Crateroscelis nigrorufa) och origma (Origma solitaria) justeras till kastenjebusksmyg och klippmussmyg då de genetiskt visat sig tillhöra busksmygarna (Sericornis) respektive mussmygarna (Crateroscelis).
 • Blek vattentyrann (Ochthornis littoralis) har visat sig inte stå nära de andra vattentyrannerna och får namnet brinktyrann.
 • Pygmétyrannerna i släktena Myiornis, Lophotriccus och Atalotriccus är inbäddade bland todityrannerna och endast avlägset släkt med andra pygmétyranner, namnen justeras därför till todityrann och blir då örontodityrannvitbukig todityrannsvartkronad todityrannstubbstjärtad todityrannrosttofsad todityrannlångtofsad todityranntvåbandad todityrannhjälmtodityrann och blekögd todityrann. Namet påHemitriccus griseipectusjusteras till vitbröstad todityrann (pga. konflikt med albiventris).
 • Rostvingad piggstjärt (Premnornis guttuliger) har visat sig stå långt ifrån övriga piggstjärtar och är istället nära släkt med markkryparna i släktet Tarphonomus. Den får därför istället namnet stamkrypare, från det vetenskapliga namnet Premnornis.
 • Roraimapiggstjärt (Roraimia adusta) och fläcktaggstjärt (Cranioleuca gutturata) tillhör samma klad som mjukstjärtar i släktet Thripophaga och justeras till roraimamjukstjärt och fläckmjukstjärt.
 • Nakenhalsad fruktkråka (Gymnoderus foetidus) står inte nära de övriga tre fruktkråkorna och ändras till nakenhalsad kotinga.
 • Gråstjärtad piha (Snowornis subalaris) och olivpiha (S. cryptolophus) ändras till gråstjärtad kotinga och olivkotinga då de står närmare andra kotingasläkten än pihorna i släktet Lipaugus.
 • En ny studie har visat att de två silkessjärtarna och drongosolfjädersjärt (Chaetorhynchus papuensis) från Nya Guinea, vilka idag förs till familjen solfjäderstjärtar (Rhipiduridae), tillsammans med sangihemonarken (Eutrichomyias rowleyi) tillsammans utgör en relikt klad av arter, som kan särskiljas till en egen familj; ”silkesstjärtar” (Lamprolidae). För att visa på det nära släktskapet justeras namnen på de två senare till papuasilkessjärt och sangihesilkesstjärt.
 • Klippsvala reserveras för arterna i släktet Ptyonoprogne (dit ”vår” klippsvala hör). Förledet ”klipp-” stryks från namnen på tre arter i släktet Petrochelidonrödstrupig svalarödahavssvala och kapsvala.
 • De två arterna bärpickare i familjen Paramythiidae byter namn till bärfåglar för att undvika förväxling med bärpickarna i familjen Melanocharitidae. Familjenamnet ändras därmed också; från Mesbärpickare till Bärfåglar.
 • Genetiska studier har visat att av vissa av arterna i släktet Alcippe inte är nära släkt med varandra, tio av arterna bör flyttas till familjen Leiothrichidae, medan övriga sju hör hemma i familjen Pellorneidae – dessa behöver flyttas till ett nytt släkte; Schoeniparus. Dessa sju står nära timaliorna i släktena Gampsorhynchus och Malacopteron och byter namn alla namn från alkippa till timalia. De nya namnen blir gulpannad timalia, gulbröstad timalia, rostvingad timalia, langbiantimalia, rosthalsad timalia, bronskronad timalia och brunkronad timalia.
 • De tre släktena ZosterornisDasycrotapha och Sterrhoptilus som tidigare troddes vara timalior och idag heter trädtimaliror är inbäddade inom glasögonfåglarna och inte heller varandras närmaste släktingar, varför det är bättre att kalla dem glasögonfåglar. De nya namnen blir brunmaskad glasögonfågelluzonglasögonfågelpanayglasögonfågelnegrosglasögonfågelpalawanglasögonfågelpraktglasögonfågel
  mindanaoglasögonfågelsamarglasögonfågelgulkronad glasögonfågelsvartkronad glasögonfågelrostkronad glasögonfågel. Samt pga. namnkonflikt justeras av ytterligare tre namn till goodfellowglasögonfågel (Lophozosterops goodfellowi), låglandsglasögonfågel (Zosterops meyeni) och svarthättadad glasögonfågel (Zosterops atricapilla).
 • De fyra arter som tidigare fördes till släktet Speirops och även har det engelska/svenska namnet speirops är alla inbäddade i släktet Zosterops och inte heller varandras närmaste släktingar, de byter därför till glasögonfågel, som de övriga arterna i släktet och får då namnen biokoglasögonfågel (Zosterops brunneus), kamerunglasögonfågel (Zosterops melanocephalus), silverglasögonfågel (Zosterops leucophaeus), och sotglasögonfågel(Zosterops lugubris).
 • Namnet på två lövsångararter förenklas; Phylloscopus affinis från alpinsångare till alpsångare (konsekvent med den nyligen beskrivna alptrasten) och Phylloscopus subaffinisfrån subalpin sångare till lidsångare.
 • Gråvingad snårskvätta (Cossypha polioptera) har visat sig vara en akalat (släktet Sheppardia) och namnet justeras till gråvingad akalat.
 • Goodfellows flugsnappare (Vauriella goodfellowi) justeras till Goodfellows djungelflugsnappare för att spegla nya rön om släktskapsförhållande bland flugsnapparna.
 • Granlöpare (Peucedramus taeniatus) ändras till tallsmyg, då arten framför allt förekommer i tall- snarare än granskogar och ”-löpare” kan ge en felaktig bild av att arten är markbunden (jämför med t.ex. ökenlöpare). Påverkar även namnet på familjen Peucedramidae som ändras till tallsmygar.
 • Stresemanns rosenfink (Carpodacus waltoni) justeras till aurorarosenfink. Namnet Stresemanns rosenfink reserveras för underarten eos.
 • Gulgumpad skogssångare (Setophaga coronata) justeras till myrtensångare. Namnet gulgumpad skogssångare reserveras för gulgumpad skogssångare i vid mening (dvs. inklusive auduboni, nigrifrons och goldmani).
 • Rostbrynad (Hemispingus rufosuperciliaris) och gråryggig hemispingus (H. goeringi) justeras till rostbrynad resp. skifferryggig sångfink då de genetiskt visat sig vara inbäddade bland sångfinkarna i släktet Poospiza.
 • Puertoricosångtangara (Nesospingus speculiferus) justeras till endast puertoricotangaradå den först till en egen monotypisk familj skild från sångtangarorna.
 • Kubansk sångtrupial (Ptiloxena atroviolacea) ändras till violtrupial då den inte tillhör samma släkte som sångtrupialen (Dives).
 • Geografiska förled har justerats för konsekvens:
  • filippinsk till filippin-
  • kambodjansk till kambodja-
  • karibisk till karib-
  • kubansk till kuba-
  • malajisk till malaj-
  • mexiko- till mexikansk
  • nepalesisk till nepal-
  • nykaledonsk till nyakaledonien-
  • nyzeeländsk till nyazeeland-
  • tasmansk till tasman-
  • tropisk till tropik-
 • Några arter med patronymikon (dvs. namn som getts för att hedra en person) får enklare namn:
  • fläckörn (v. 6, ayresörn)
  • sahelormörn (v. 6, Beaudoins ormörn)
  • törnnattskärra (v. 6, Donaldson-Smiths nattskärra)
  • borstpapegoja (v. 6, Pesquets papegoja)
  • gulbröstad spettpapegoja (v. 6, Meeks spettpapegoja)
  • grön spettpapegoja (v. 6, Fischers spettpapegoja)
  • parámyrpitta (v. 6, Snethlages myrpitta)
  • sonettcistikola (v. 6, Levaillants cistikola)
 • Ytterligare några namn med patronymikon har för att få mer lättanvända namn skrivits samman; taczanowskitinamo, mellerand, sauzierkricka, shelleyfrankolin, temmincktragopan, stejnegerpetrell, pinskerhökörn, wallacehökörn, gurneyörn, cassinörn, doriahök, cooperhök, meyerduvhök, böhmdunrall, lewinrall, jerdonökenlöpare, sjöstedtduva, fischerfruktduva, mackinlaygökduva, coquerelkoua, horsfieldglansgök, hodgsonhökgök, gurneydvärguv, sjöstedtsparvuggla, blewittuggla, köpckeskrikuv, hodgsongrodmun, blythgrodmun, gouldgrodmun, bennettuggleskärra, köpckeeremit, jourdanskogsjuvel, whiteheadtrogon, böhmbiätare, tickellnäshornsfågel, austennäshornsfågel, waldennäshornsfågel, cassinhonungsvisare, wahlberghonungsvisare, zenkerhonungsvisare, buckleyskogsfalk, müllerpapegoja, lyallklippsmyg, whiteheadbrednäbb, grauerbrednäbb, ménétriesmyrsmyg, parkermyrfågel, oustaletdvärgtyrann, kämpfertodityrann, hudsonsottyrann, cassinkungstyrann, toddvisseltyrann, nuttingtopptyrann, zimmerflatnäbb, zimmerschifforn, wiedmanakin, willardbusktörnskata, füllebornbusktörnskata, turatibusktörnskata, petitnålfågel, blythbrokvireo, fischerfinklärka, temminckgrönbulbyl, cassingrönbulbyl, shelleygrönbulbyl, ansorgegrönbulbyl, sjöstedtgrönbulbyl, prigoginegrönbulbyl, fischergrönbulbyl, xaviergrönbulbyl, sharpegrönbulbyl, baumanngrönbulbyl, hartertsångare, levaillantcistikola, gurneysockerfågel, sclatergärdsmyg, hildebrandtglansstare, wallerglansstare, fraserrosttrast, finschrosttrast, hodgsonrödstjärt, hartertflugsnappare, jacksonvidafink, dybowskidroppastrild, jamesonamarant, sillemrosenfink.
 • Ett antal tvåstaviga namn där förledet utgörs av en färg eller ett väderstreck har skrivits samman, dels för att namnen blir tydligare (bruntrast eller brun trast), dels för att få namnbruket mer konsekvent; blådaknis, brunkivi, brunkricka, brunkroknäbb, brunlori, brunmesit, brunrävsparv, brunskriktrast, brunsprötstjärt, brunsångsmyg, brunvaktel, gråbulbyl, grådrillfink, gråjako, gråpoto, gråsångfink, grönjery, grönkrombek, grönmango, gröndrillfink, rödlori, svartbaza, svartbulbyl, svartfibi, svartguan, svarthocko, svartlori, svartmamo, svartmunia, svartpivi, svartshama.
 • Likaså har några arter med kort efterled, med ledförledet nordlig, sydlig, västlig eller östlig skrivits samman; norddunrygg, nordkrombek, nordpoto, nordschifforn, västbortssmyg, västgrässmyg, västkilnäbb, östgråmes.
 • Övriga justeringar/språkliga korrektioner:
  • malackapåfågelfasan (v. 6, malajpåfågelfasan)
  • Isidores hökörn (v. 6, Isidors hökörn)
  • tofsörn (v. 6, afrikansk tofsörn)
  • selayargökduva (v. 6, salayargökduva)
  • kapturkduva (v. 6, kapturturduva)
  • kortvingegök (v. 6, indisk gök)
  • saheluv (v. 6, grå fläckuv)
  • dunkelspökuggla (v. 6, Humes spökuggla)
  • chólibaskrikuv (v. 6, sydamerikansk skrikuv)
  • djungelnattskärra (v. 6, orientnattskärra)
  • gulpannad jaçana (v. 6, centralamerikansk jaçana)
  • gulpannad sothöna (v. 6, rödgulpannad sothöna)
  • tjocknäbbad tärna (v. 6, sydamerikansk flodtärna)
  • maoritärna (v. 6, nyzeeländsk flodtärna)
  • dvärgtoko (v. 6, rödnäbbad dvärgtoko)
  • dvärgnäshornsfågel (v. 6, svart dvärgnäshornsfågel)
  • spetsgröngöling (v. 6, indokinesisk gröngöling)
  • blyspett (v. 6, askspett)
  • vitgumpsfalk (v. 6, orientalisk pygméfalk)
  • mindrechathambeckasin (v. 6, chathambeckasin)
  • siaujuveltrast (v. 6, siaojuveltrast)
  • sultanjuveltrast (v. 6, kryddjuveltrast)
  • rostnackad honungsfågel (v. 6, östlig sylnäbb)
  • rosthalsad honungsfågel (v. 6, västlig sylnäbb)
  • bambusmyg (v. 6, fläckig bambusmyg)
  • kolmyrfågel (v. 6, beckmyrfågel)
  • rödkronad tyrann (v. 6, social tyrann)
  • chocóvisseltyrann (v. 6, västlig visseltyrann)
  • sundasångsmyg (v. 6, orientsångsmyg)
  • sittella (v. 6, sitella), berör tre arter i familjen Neosittidae
  • Lawes strålparadisfågel (v. 6, lawesstrålparadisfågel)
  • sotholärka (v. 6, transvaallärka)
  • taiwankupvinge (v. 6, taiwanesisk kupvinge)
  • bronsstjärtad glansstare (v. 6, bronsstjärtsglansstare)
  • solfjädersbärpickare (v. 6, solfjädersstjärtsbärpickare)
  • gråhättad gråfågel (v. 6, bismarckgråfågel)
  • arabsångare (v. 6, arabisk sångare)
  • gyllingsångare (v. 6, gyllingssångare)
  • sukatsjovfnittertrast (v. 6 Sukatjovs fnittertrast)
  • tibetansk koltrast (v. 6, tibetkoltrast)   
  • rödbent trast (v. 6, rödfotad trast)
  • miombotermitskvätta (v. 6, vitkronad termitskvätta)
  • campossparv (v. 6, grässparv)
  • stenknäckssiska (v. 6 stenknäcksiska)
  • citronbröstad siska (v. 6, citronbröstsiska)
  • laysan-apapane (v. 6, laysanhonungsfink)
  • LeContes sparv (v. 6, Le Contes sparv)

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 30 januari 2018.
———————————————————————————————————————-

Namnändringar föranledda av taxonomiska förändringar i IOC v. 7.1, implementerade i namlistan ver. 6 (januari 2017).

 • Stewartskarv (Leucocarbo chalconotus) delas upp i två arter:
  • otagoskarv (L. chalconotus), som förekommer huvudsakligen i Otagoprovinsen på sydöstra Sydön, Nya Zeeland.
  • foveauxskarv (M. stewarti), som förekommer på båda sidor om Foveuaxsundet som skiljer Sydön från Stewart Island.
 • Ametiststrupig solängel (Heliangelus amethysticollis) delas upp i tre arter:
  • ametiststrupig solängel (H. amethysticollis), som förekommer från södra Ecuador till nordvästra Bolivia.
  • méridasolängel (H. spencei), endemisk för provinsen Mérida i Venezuela.
  • longuemaresolängel (H. clarisse), som förekommer i östra Colombia och västra Venezuela.
 • Kilnäbbskolibri (Schistes geoffroyi) delas upp i två arter:
  • östlig kilnäbbskolibri (S. geoffroyi), som förekommer från östra Colombia och norra Venezuela söderut till östra Peru och centrala Bolivia.
  • västlig kilnäbbskolibri (S. albogularis), från västra Colombia och västra Ecuador.
 • Halsbandsmånbröst (Melanopareia torquata) delas upp i två arter:
  • halsbandsmånbröst (M. torquata), som förekommer i östra och centrala Brasilien och nordöstra Paraguay.
  • boliviamånbröst (M. bitorquata), endemisk för östra Bolivia.
 • Rubintyrann (Pyrocephalus rubinus) delas upp i fyra arter:
  • rubintyrann (P. rubinus), som förekommer från sydöstra Bolivia, Paraguay, och sydöstra Brasilien till Argentina och Uruguay.
  • cinnobertyrann (P. obscurus), som förekommer i Nord- och Mellanamerika, söderut till norra Chile.
  • darwintyrann (P. nanus), från Galápagosöarna, förutom San Cristóbal.
  • sancristóbaltyrann (P. dubius), endemisk för San Cristóbal, men sågs senast 1987 och betraktas numera som utdöd.
 • Grå flugsnappare (Muscicapa striata) delas upp i två arter:
  • grå flugsnappare (M. striata).
  • tyrrensk flugsnappare (M. tyrrhenica), med raserna balearica från Balearerna och tyrrhenica från Korsika, Sardinien, några små öar utanför Toscana och möjligen även längs tyrrenska kusten i Italien. Ordet tyrrensk kommer från grekiskan och betyder “icke-greker”. Man tror att grekerna med det främst avsåg etrusker, men även raeter och lemnier. Dessa talade vad man nu kallar tyrrenska språk. Just etruskerna befolkade området där denna flugsnappare häckar, och havet mellan Italien, Korsika och Sardinien heter Tyrrenska havet.
 • Svartbröstad rubinnäktergal (Calliope pectoralis) delas upp i två arter:
  • svartbröstad rubinnäktergal (C. pectoralis), som förekommer från Tian Shan, söderut till Afghanistan och vidare österut genom Himalaya till Sikkim.
  • tibetansk rubinnäktergal (C. tschebaiewi), som förekommer i norra Kashmir, de södra, östra och nordöstra delarna av Tibetanska högplatån, norra och nordvästra Sichuan, nordvästra Yunnan och norra Myanmar – ett område som nästan helt täcks av det historiska Tibet.
 • Spetsnäbbad darwinfink (Geospiza difficilis) delas upp i tre arter:
  • spetsnäbbad darwinfink (G. difficilis), som förekommer över stora delar av Galápagosöarna.
  • genovesadarwinfink (G. acutirostris), från Genovesa.
  • vampyrdarwinfink (G. septentrionalis), från Darwin och Wolf i nordvästra Galápagosöarna. Namnet kommer av dess vana att dricka blod från andra fåglar, fr.a. sulor.
 • Större kaktusfink (Geospiza conirostris) delas upp i två arter:
  • españoladarwinfink (G. conirostris), från Española. Arten är systerart till större darwinfink (G. magnirostris), inte som man tidigare trott till genovesakaktusfink (G. propinqua), därav namnbytet från kaktusfink till darwinfink.
  • genovesakaktusfink (G. propinqua), från Genovesa.

Markus Lagerqvist och Erling Jirle, Tk, 29 januari 2017.