Artprojekt

I BirdLife Sveriges regi bedrivs särskilda projekt runt sex arter för närvarande. Numera har tidigare fristående Svenska lomföreningen, som följer våra häckande lomarter smålom och storlom, övergått till Projekt Lom inom BirdLife Sveriges verksamhet. I olika projekt följs också jaktfalk, ortolansparv och skräntärna. Dessutom verkar Tranarbetsgruppen sedan ett par år tillbaka med tranan inom BirdLife Sverige.

 

Utanför BirdLife Sverige bedrivs andra projekt inriktade på hotade svenska fågelarter. Här kan nämnas Kungsörn Sverige, som arbetar med skyddet av kungsörn i Sverige, i nära samarbete med övriga nordiska länder. Naturskyddsföreningen driver Projekt Pilgrimsfalk och Projekt Vitryggig hackspett. Jägarförbundet i samarbete med Nordens Ark föder upp fjällgäss fångade i Ryssland och förstärker den svenska utplanterade populationen genom att sätta ut deras ungar. Den sista spillran av fjällgäss försvann från Sverige under 1970-talet och numera finns en liten stam av de ursprungliga nordiska fjällgässen kvar i Norge. Stork-projektet drivs bland annat av Skånes OF och syftar till att få tillbaka en vild flyttande vit storkstam i Sverige.

 

1971 startade Naturskyddsföreningen Projekt Havsörn. Detta sedan situationen för arten blivit katastrofal under 1960- och 1970-talen, då olika miljögifter ackumulerades i örnarna. Tack vare flera olika åtgärder, såsom vinterutfodring som delvis utfördes av Örn-72, har havsörnen kommit tillbaka så starkt att projektet till stor del har kunnat avvecklas. Övervakningen av den svenska havsörnsstammen leds numera av Naturhistoriska riksmuseet. Regionala fågelföreningar och lokala fågelklubbar bedriver också olika fågelskyddsprojekt. Dessa beskrivs på respektive förenings hemsida.