The Killing 2.0 – A view to kill

BirdLife International presenterar idag en ny rapport ”The Killing 2.0, A View to a Kill”. I rapporten framkommer (åtminstone en del av) omfattningen av hur många fåglar som dödas illegalt varje år. Det uppskattas att 0,4 – 2,1 miljoner fåglar årligen dödas illegalt bara i norra och centrala Europa samt Kaukasus – främst genom s.k. ”nöjesjakt” och ”kontroll” av exempelvis rovfåglar. Detta trots det faktum att 28 av länderna har undertecknat den bindande Bernkonventionen (om bevarandet av Europas djur och natur) och att 19 dessutom är EU-medlemmar som därmed måste följa EUs naturvårdsdirektiv (Fågel- respektive Art- och habitatdirektiven).

 

Våtmarksfåglar, småfåglar och rovfåglar är alla hårt drabbade. Bland annat bedöms skrämmande 51 av 52 rovfågelarter vara påverkade! Allra värst är det kanske i Azerbajdzjan, där 160 000 – 900 000 våtmarksfåglar dödas illegalt varje år, men även länder som Bulgarien, Tyskland och Nederländerna ligger högt på ”topplistan” (och tyvärr ligger Sverige inte heller särskilt bra till!). Det är helt tydligt att vi måste jobba mycket aktivt framöver med att minska den illegala jakten på alla nivåer!

 

Läs rapporten här!