Living Land

— en kampanj för en hållbar europeisk jordbrukspolitik

Sånglärkan behöver ditt stöd! Foto: Magnus Hellström

EUROPAS MAT- OCH JORDBRUKSSYSTEM ÄR INTE HÅLLBART!
Det skadar klimatet och miljön, minskar den biologiska mångfalden, skadar folkhälsan och utarmar små och medelstora lantbruk liksom landsbygden.

 

Den största drivkraften bakom denna utveckling är EUs gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) – ett av EUs äldsta, inflytelserikaste, mest debatterade och dyraste politikområden.

 

Så låt oss göra något åt det – din röst behövs i debatten om jordbrukets framtid!

KONSULTATION MED ALLMÄNHETEN
EU kommissionen har lanserat en stor online-konsultation med allmänheten till 2 maj 2017 för att få in synpunkter på framtidens CAP. Med ett skakat EU är det dags att visa att en förändring är både nödvändig och framförallt möjlig!För att få till stånd en förändring är det avgörande att så många organisationer och medborgare som möjligt från hela bredden av sektorer och länder, använder detta gyllene tillfälle för att göra våra röster hörda.

VÅR VISION
De organisationer och personer som stödjer denna kampanj har en gemensam vision – vi är överens om att EUs gemensamma jordbrukspolitik inte längre fungerar och att den kan och måste rättas till.

Ett smartare mat- och jordbrukssystem i Europa skulle inte bara vara hållbarare utan också hälsosammare och mer rättvist för alla – till nytta för både människor, inklusive lantbrukare, och naturen genom att säkra en mer hållbar framtid.

Med denna vision i tanken är vi överens om att EUs mat och jordbrukssystem inte längre fungerarar och att den kommande reformen av CAP därför måste vara:

  • Rättvis – för lantbrukare och människor på landsbygden.
  • Miljömässigt hållbar – för rent vatten och luft, friska jordar och ett levande växt- och djurliv.
  • Hälsosam – för bra mat och välbefinnande för alla mäniskor.
  • Globalt ansvartagande – för planetens klimat och en hållbar utveckling i hela världen.

Gör din röst hörd genom att delta i den allmänna konsultationen nu. Vi har tagit fram några förslag på svar som vi rekommenderar här.