Bild 3. Skräntärnan Astrid gör under sommarmånaderna juni och juli flera längre flygningar över Sverige och ända ned till norra Tyskland innan hon flyger tillbaka till sjön Yngaren. Karta Natalie Isaksson

19 juli, 2017

Återresa till kolonin

Därefter flyger hon tillbaka norrut till kolonin i Sörmland och sjön Yngaren. Anledningen till det här beslutet kan tyckas besynnerligt, men också detta beteende har vi noterat ett flertal gånger. Skräntärnor som misslyckats med häckningen återvänder gärna till hemkolonin innan flyttningen till övervintringsområdena. Tärnan Astrid tycks dock vara extrem, med tanke på de distanser hon rör sig över.

Några dagar senare, den 22/7 flyger Astrid återigen ned till ön Rügen i norra Tyskland. Denna gång för att stanna lite längre tid.

Gilla gärna

STÖD PROJEKTET

Din gåva gör skillnad

Märk inbetalningen "Skräntärna"